KNOWLEDGE HYPERMARKET


Оцінювання: Контрольна робота №1 (Математика 10 клас)

Оцінювання до предмету Математика, 10 клас
Тема: «Контрольна робота №1 (Математика 10 клас)»

Тема «Аксіоми стереометрії.  Наслідки з аксіом»


Чи можуть дві площини  мати тільки одну спільну точку?
Чи можуть три площини мати тільки одну спільну точку?


Дано 10 точок , яку не лежать в одній площині. Чи можуть 9 з них лежати на одній прямій? Відповідь обґрунтуйте.
Доведіть, що чотирикутник АВСД лежить в одній площині, якщо його діагоналі АВ і ВД перетинаються.


Скільки прямих можна провести через три прямі, які мають спільну точку.
Скільки площин можна провести через пряму і дві точки, які не  належать їй.


Скільки площин визначають пряма і точка?
Скільки площин можна провести через три точки?

Mat10-9-oceniv.jpg

У просторі дано  три точки А, В, С, які лежать на одній прямій. Визначте, які з наведених тверджень правильні, а які не правильні.
а) Через точки А,В, С можна провести тільки одну площину.
б)Через точки А,В,С можна провести безліч площин.
в) Через точки А і В можна провести площину яка не містить точку С
г) Через А можна провести площину, яка має з прямою ВС тільки одну спільну т очку.


10. Чи правильно, якщо
А)Через точку перетину діагоналей прямокутника можна  провести пряму, яка не перетинає його сторін?
Б) Якщо дві точки кола належать деякої площині, то і все коло  лежить в цій площині.
В) Будь які три точки лежать в одній площині.
Г) Будь які чотири точки не можуть лежати в одній площині.
Д) Дві площини можуть мати тільки дві спільні точки.
Е) Дві площини можуть мати дві спільні прямі, які перетинаються.
К) Через три точки, які лежать на одній прямій можна провести площину.
Л) Дві площини можуть мати три спільні точки, які не лежать на одній прямій.
М) Якщо три точки кола лежать у деякій площині то і все коло лежить у цій же площині.
Н) Через чотири точки, які лежать на одній прямій. Можна провести площину.

Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Чередніченко А.В.

Предмети > Математика > Математика 10 клас > Контрольна робота №1 (Математика 10 клас) > Контрольна робота №1 (Математика 10 клас). Оцінювання