KNOWLEDGE HYPERMARKET


Перетворення тексту в число і числа в текст. Виправлення синтаксичних помилок.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Перетворення тексту в число і числа в текст. Виправлення синтаксичних помилок.


Перетворення тексту в число і числа в текст. Виправлення синтаксичних помилок

Синтаксичні помилки — це порушення правил запису алгоритму: пропущені дужки, ..... алгоритм і побудуйте блок-схему: «Знайти всі числа, на які ділиться введене число». ... математичної формалізації (наприклад, задачі обробки текстів). ... це перевірка правильності роботи програми і виправлення  знайдених помилок.
 

Основними джерелами помилок являються:
- недостатньо глибоке вивчення математичної моделi або алгоритму рiшення задачi;
- порушення вiдповiдностi мiж схемою алгоритму або записом його на алгоритмiчнiй мовi i програмою, написанiй на мовi програмування;
- помилкове оголошення початкових даних на програмному бланку;
- невiдповiднiсть при наборi програми i початкових даних на клавiатурi пристрою вводу.

Порушення вiдповiдностi мiж детально розробленим записом алгоритму в процесi кодування програми вiдносиься до помилок, що трапляються внаслiдок неуважностi програмiста.

Вiдключення уважностi приводить i до всих останнiх помилок, виникаючими в процесi пiдготовки початкових даних і вводу програми в ЕОМ. Помилки, які виникають внаслiдок неуважностi, можуть мати непередбаченi наслiдки.

Враховуючи рiзновиди джерел помилок, при складаннi плану тестування класифiкують помилки на два типи :
- синтаксичнi;
- семантичнi (змiстовi).

Синтаксичні помилки - це помилки в запису конструкцiй мови програмування ( чисел, змiнних, функцiй, виразiв, операторiв, мiток i пiдпрограм ).

Знаходження бiльшостi синтаксичних помилок автоматизо-вано в основних системах програмування.

Семантичні помилки - це помилки, пов'язанi з невiрним змiстом дiй i використанням недопустимих значень величин.

Пошук семантичних помилок набагато менш формалiзований, нiж синтаксичних; частина їх з'являється при виконаннi програми в порушеннях процесу автоматичних обчислень та iндифiкуються або видачею дiагностичних повiдомлень робочої програми, або вiдсутнiстю друку результатiв із-за нескiнченого повторення однієї i тієї ж частини програми, або появою непередбаченої форми чи змiсту друку результатiв.<br


Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з інформатики по класам онлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.