KNOWLEDGE HYPERMARKET


Періодизація історії людства. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 6 клас. Повні уроки>> Всесвітня історія: Періодизація історії людства. Повні уроки


Тема уроку:  Періодизація історії людства. 


Мета уроку: Засвоєння учнями знань про періодизацію Всесвітньої історії.


Завдання уроку:

1. Пояснити учням усталений в історичній науці поділ на періоди.

2. Окреслити передумови та причини періодизації Всесвітньої історії.

2. Виробити у шестикласників чітке усвідомлення періодизації людства, відповідно до хронології історичних подій.


Тип уроку: урок засвоєння нових знань.


Хід уроку:

Науковці поділяють всесвітню історію на чотири великі періоди: історію Стародавнього світу, історію Середніх віків, Нову історію та Новітню історію. Розглянемо детальніше кожен із цих періодів.

Історія Стародавнього світу. Як уже згадувалося у вступі, історія Стародавнього світу розпочинає свій відлік чотири мільйони років тому і завершується зникненням Західної Римської імперії у п’ятому столітті. За іншими визначеннями, історія Стародавнього світу охоплює проміжок між доісторичним періодом і початком середньовіччя у Європі. При чому, як зазначають учені, в інших регіонах планети часові межі стародавнього світу можуть відрізнятися від європейських. Наприклад, завершенням давнього періоду в Китаї іноді вважають виникнення імперії Цинь, в Індії – імперії Чола, а в Америці – початок європейської колонізації (детальніше про це ви дізнаєтеся в наступних темах).Також історики виділяють писемний період історії людства. Він розпочався близько п’яти тисяч років тому (поява клинопису у шумерів). Визначення “класична стародавність” (або античність) пов’язане з грецькою та римською імперіями і початком перших Олімпійських ігор, що відбулися 776 року до н. е. Ця дата майже збігається з традиційною датою заснування Риму у 753 році до н. е. Європейська стародавня історія завершується зникненням Західної Римської імперії у 476 році до н. е. За іншими даними, її кінцем прийнято вважати 565 рік – рік смерті імператора Юстиніана І, появу ісламу в 662 році і початок правління Карла Великого.
шумерський клинопис


Історія Середніх віків. Середньовіччя поділяють на три періоди: раннє середньовіччя (кінець V ст. — середина XI ст.); феодальну роздрібненість (XI—XII ст.) та централізацію держав під королівською владою (XIII—XV ст.). Вперше термін “середньовіччя” з’явився в Італії (XIV—XVI ст.). Його почали використовувати історики та літератори тієї доби, які старалися відродити античну епоху. «Середніми віками» вони назвали часовий проміжок між античністю і власною епохою. Середньовіччя в сучасній періодизації всесвітньої історії охоплює період від краху Західної Римської імперії в V ст. до епохи Великих географічних відкриттів на рубежі XV—XVI століть. Щоправда, панування саме середньовічного типу культури в Європі пов'язують не з усім періодом, а з V—XIII ст. Згодом в Італії зароджується перехідна культурна епоха – Відродження, що охоплює кінець середньовіччя і початок Нового часу.Нова історія. Нова історія – це період всесвітньої історії, який розпочався після середньовіччя. За традиційною європейською історіографією, період Нової історії починається у XV-XVI століттях. Головними подіями, які розпочинають Нову історію, стало відкриття Христофором Колумбом Америки у 1492 році та діяльність Мартіна Лютера у 1517 році, яка спричинила церковну Реформацію. Російські дослідники виділяють свою дату – 1453 рік, рік остаточного завоювання Османською імперією Константинополя та повалення Візантійської імперії.


колумб

лютер

Цікаво знати

Вважається, що поділ Всесвітньої історії на три періоди (стародавню, середньовічну й нову історію) популяризував своєю працею «Метод легкого вивчення історії» (1566 р.) Жан Боден. Цей відомий французький вчений, політичний діяч і теоретик державотворення також обґрунтував у своїй книзі ідею виникнення різних форм держави залежно від конкретного географічного середовища та природних умов, у яких живе народ.

жан боденНовітня історія. Термін «Новітня історія» вважають продуктом радянської історіографії. Згідно з нею, період Новітньої історії починається з 1918 року і триває до сьогодення. Радянські історики виділяли цей період, оскільки вважалося, що після Великої Жовтневої соціалістичної революції розпочався новий етап в історії людства, названий побудовою комунізму.

Новітня історія – складний і суперечливий період, позаяк він найближчий до нас у часі, і нам надто складно оцінювати різні історичні події об’єктивно. Водночас, Новітня історія є чи не найцікавішим часовим відрізком у Всесвітній історії, оскільки нині життя відбувається у значно швидшому темпі, ніж це було, скажімо, століття тому. На наших очах відбувається сила-силенна подій, які колись залишаться у пам’яті людства.


жовтнева революція 1917 року
Афоризми про історію

1. Історія – скарбниця наших вчинків, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, пересторога для майбутнього (М. Сервантес).

2. Хто багато говорить про неповторність, той погано знає історію (В. Швебель).

3. Єдиний наш борг перед історією – постійне її переписування (О. Уайльд).

4. Щасливий той народ, який має нудну історію (Ш. Монтеск’є).

5. Історія – надто серйозна справа, щоб довіряти її історикам (Ян Маклеод).Перевір себе

1. На які періоди поділяється Всесвітня історія?

2. Що прийнято вважати початком історії Стародавнього світу, а що її кінцем?

3. Де і чому вперше почали використовувати термін «середньовіччя».

4. Як виник поділ на Нову та Новітню історію?


Домашнє завдання:


1. Зробіть у зошиті таблицю "Періодизація історії людства". Опишіть у ній по 5-ть найважливіших подій кожного періоду.


Список використаних джерел:

1. Урок на тему: "Періоди всесвітньої історії", Вовк В. Р., м. Київ.

2. О. І. Шалагінова, Б. Б. Шалагінов. Історія стародавнього світу 6 клас, 2009.

3. history.vn.ua


Відредаговано і надіслано Сичем Д. Д.Над уроком працювали

Вовк В. Р.

Сич Д. Д.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Всесвітня історія > Всесвітня історія 6 клас