KNOWLEDGE HYPERMARKET


План вступу і стиль мовлення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>> Українська мова: План вступу і стиль мовлення                                                                            Стилістика тексту 

                                                                               Стилі мовлення
Великі Українці
— Великі Українці й Україна;
— ідеальний образ українки;
— благодійництво в ім'я науки;
— професійні знання;
— український гумор.
— розвивати стилістичні вміння на основі знань зі стилістики.
   Наші висловлювання залежать від того, з ким ми говоримо, де ' говоримо і з якою метою, тобто від мовленнєвої ситуації. Саме вона визначає вибір мовних засобів, які ми використовуємо для висловлення думки. Відбір виражальних засобів мови залежно від мети висловлювання та мовленнєвої ситуації вивчає наука стилістика.
   Одиницею стилістики є стиль мовлення.
Стиль мовлення — це своєрідна сукупність мовних засобів, що використовуються мовцем за певних умов спілкування.


<o:p></o:p>

   Стиль мовлення залежить від його призначення. Так, основна функція розмовного стилю — спілкування; наукового — з'ясування, доведення, повідомлення; публіцистичного — вплив, переконання. Кожен стиль обслуговує свою сферу діяльності: розмовний — побутову, науковий — наукову, офіційно-діловий — законодавчу, ділову, публіцистичний — громадсько-політичну та суспільно-культурну.
Усі стилі мають усну і писемну форми, але визначальною для кожного стилю є одна з них. Так, для розмовного стилю — це усна форма, для решти — писемна.
Науковий, офіційно-діловий, публіцистичний і художній стилі, на противагу2 розмовному, називаються книжними, оскільки вони були сформовані на книжній основі.

Bum2.jpeg
1 Своєрідний — рос. своеобразньїй.
2 На противагу — рос. в противовес.
Структура текстів різних стилів теж неоднакова. Для розмовного стилю характерний діалог (полілог), а для решти чотирьох — монолог.
   Наявність у мові виражальних засобів, з одного боку, та їх використання в мовленні — з другого, зумовлюють розмежування стилістики мови і стилістики мовлення.
   Для створення різностильових текстів використовують увесь арсенал мовних засобів (морфеми, слова, словоформи, словосполучення, речення). Стилістичні ресурси всіх мовних рівнів і виражальні можливості мовних одиниць вивчає стилістика мови. Вона встановлює систему стилістичних протиставлень одиниць та їх варіантів на кожному рівні мови. Завдяки цьому мовець має можливість вибрати саме ту мовну одиницю, яка відповідає конкретній ситуації спілкування.
   Використання стилістичних засобів мови в мовленнєвій діяльності вивчає стилістика мовлення.


Прочитайте афоризми. Поясніть, як у них розкривається поняття стилю.
1. Стиль — одяг думок (Ф. Честерфілд).

2. Стиль — як кришталь: від чистоти його залежить його блиск (В. Гюго).

3. Хороший стиль не повинен зберігати слідів зусиль: написане має здаватися щасливою випадковістю (С. Моем).

4. Не можна писати високим стилем про дрібниці (С. Моем).

Розмовний стиль
 1. Прочитайте уривок із повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Проаналізуйте критичні репліки Карпа, ужиті ним засоби гумору й зробіть висновок, яким був ідеальний образ української дівчини наприкінці ХІХ століття. Яких змін він зазнав і яким бачиться сучасним хлопцям?

Bum1.jpeg
— Карпе! — тихо почав Лаврін, дуже охочий до гарних дівчат. — Скажи-бо, кого ти будеш сватать?
— Ат! Одчепись од мене, — тихо промовив Карпо.
— Сватай Олену Головківну. Олена кругла, як цибулька, повновида, як повний місяць; у неї щоки, мов яблука, зуби, як біла ріпа, коса, як праник1, сама дівка здорова, як тур: як іде, то під нею аж земля стугонить.
— Гарна... мордою хоч пацюки бий; сама товста, як бодня, а шия хоч обіддя гни.
— Ну то сватай Одарку Ходаківну: ця тоненька, як очеретина, гнучка станом, як тополя; личко маленьке й тоненьке, мов шовкова нитка; губи маленькі, як рутя-ний2 лист. З маленького личка хоч води напийся, а сама пишна, як у саду вишня, а тиха, неначе вода в криниці.
Старий Кайдаш аж набік сплюнув, а Карпо промовив:
— Вже й знайшов красуню! Та в неї лице, як тріска, стан, наче копистка3, руки, як кочерги, сама, як дошка, а як іде, то аж кістки торохтять.
— Але ж ти й вередливий! То сватай Хотину Корчаківну, — сказав Лаврін і засміявся.
— Чи ти здурів? Хотина як вигляне у вікно, то на вікно три дні собаки брешуть, а на виду в неї неначе чорт сім кіп гороху змолотив.
— Ну, то бери Ганну.
— Авжеж! Оце взяв би той кадівб4, що бублика з'їси, поки кругом обійдеш, а як іде...
— Коли я буду вибирати собі дівчину, то візьму гарну, як квіточка, червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо, — сказав веселий Лаврін.
— Мені аби була робоча та проворна та щоб була трохи куслива, як мухи в спасівку, — сказав Карпо.
— То бери Мотрю, Довбишеву старшу дочку. Мотря і гарна, і трохи бриклива, і в неї серце з перцем, — сказав Лаврін.
Лаврінові слова запали Карпові в душу. Мотря не виходила в нього з думки, неначе стояла тут на току недалечко від нього, під зеленою яблунею, і дивилась на нього своїми темними, як терен, очима.


<o:p></o:p>2. Визначте стиль уривка. Користуючись однією зі схем (див. с. 16, 19, 23, 24, 28), укажіть у тексті ознаки конкретного

Bum3.jpeg
1 Праник — дерев'яний гладенький валок для вибивання білизни під час прання.
2 Рутяний, рутвяний — прикм. до рута — рослина, що містить ефірну олію.
3 Копистка — дерев'яна лопатка для розмішування чого-небудь.
4 Кадівб, кадіб — велика діжка.
 Наскільки характерна для нього така перенасиченість порівняннями? Яку роль вони виконують? Розмовний стиль
Призначення
спілкування, обмін думками
Обставини мовлення
щоденне спілкування в невимушенім обстановці
Сфера використання
Ознаки загальні
побут, сім'я, робота
Ознаки мовні
неофіційність, безпосередність, непідготовленість, невимушеність,
-► свобода у виборі слів і висловів,
вияв авторського ставлення до мовців та змісту їхньої розмови
тип мовлення — розповідь форма — усна (рідше — писемна) діалогічний характер розмовна оцінна лексика
емоційно забарвлені слова й вислови звертання
питальні, спонукальні, окличні, неповні речення
різноманітність інтонації


Робота в парах
Прочитайте уривок з роману Марини і Сергія Дяченків. Розіграйте діалог, який відбувся між дівчиною та продавцем. Яким стилем мовлення ви скористаєтеся?
   Уздовж стіни стояли засклені вітрини з виставленими напоказ мобільними телефонами, а добре одягнена довгонога дівчина уважно вивчала моделі й ціни. За стійкою сидів елегантний молодий чоловік, найяскравішою деталлю його зовнішності була жовтогаряча краватка...

Прочитайте текст в особах, знайдіть у ньому риси розмовного стилю. Вкажіть використані автором засоби гумору.
Хоч ледачий, та здогадливий
   Одна мати весь час вимагала, щоб її малий син рано вставав, бо хто рано встане, той багато встигне.
Якось уранці, ще й не світало, хлопець солодко спав, а мати вже стояла над ним, примовляючи:
— Агов, синку, вставай, поглянь, як гарно навколо, як сонечко пригріває. Вставай, подивися, як пташки співають і люди поспішають до роботи взятися. Вставай, щоб якнайбільше встигнути. Он дядьків син — устав раненько і знайшов повний гаманець грошей...
— Знайшов, бо їх загубив той, хто встав ще раніше, — крізь сон пробурмотів хлопець і знову заснув (З журналу).


Робота в парах
Продовжіть діалоги, змінюючи в разі потреби напрям думки.
1. — Тобі ніколи не хотілося змінити світ?
— Я побудувала б Країну Справедливості...
2. — А чому ти не любиш потяги? — запитала Анжела.
— Безглуздо1 тягтися по землі, коли можна літати, — пояснив Влад.
3. — А в дитинстві ти мріяв, щоб тебе показували по телевізору? — поцікавилась Анжела.
— Ні, — відповів Влад, подумавши...
— А я мріяла, — мовила Анжела... (За М. і С. Дяченками).


Прочитайте і запишіть текст, увівши до нього діалог, що міг би відбутися, якби мобільний телефон був заряджений. Яким стилем і типом мовлення ви скористаєтесь?

Цієї миті мобільник, забутий до часу в кишені Владової куртки, зачувши близькість міста, раптом вибухнув тоненькою механічною мелодією.
Влад вийняв з кишені телефон.
— Слухаю...
— Алло, — сказав далекий жіночий голос. — Нареш... Телефон жалібно пискнув. Остаточно розрядилася давно не за-
ряджувана батарея — і розмова перервалася (М. і С. Дяченки).

Робота в парах
Розіграйте діалог за поданим текстом і закінчіть його монологом.
— ...Історія, яка вразила?
— Так, не просто цікава, смішна чи страшна, а саме вражаюча! Ну, як буває в кіно. Щось таке.
— Навіть не знаю.
— І бажано, щоб це трапилося з тобою. Якщо можна.
(За В. Івченком)

1 Безглуздо — рос. бессмьісленно


1. Прочитайте уривок. З'ясуйте, про що в ньому йдеться.
Визначте тип і стиль мовлення.
Кравчина дбайливо приймає дитину.
- Синочку! Здрастуй! Се ти? Появився на світ? Ой-ой-ой!.. Маріє! Як гарно! Неначе гілочка виросла з мого серця. І сам я наче народився заново четвертий раз. Хлопчику мій... Хто ти? Хто він? Товариші! Може, це народився видатний талант? Га? Може, це новий світоч людства? (О. Довженко).

2. Спишіть, підкресліть характерні для стилю уривка мовні засоби. Зробіть стилістичний аналіз тексту за схемою відповідного стилю.


Науковий стиль
 Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок, визначте стильову належність. Користуючись однією зі схем, вкажіть у тексті ознаки конкретного стилю.
   Голландський математик Ганс Фройденталь опублікував роботу «Лінкос». Її підзаголовок пояснював: «Створення мови для космічного зв'язку». З дивовижною пе-дантичністю1 й ретельністю2 автор «Лінкосу» розробляє космічну мову (її принципову схему), яка повинна слугувати засобом спілкування з розумними жителями інших планет, причому розробка цієї мови ведеться так сумлінно3, ніби «космічна розмова» має відбутися з дня на день(За А. Кондратовим).

1. Прочитайте текст, даючи відповіді на запитання по ходу
читання. Визначте тип і стиль мовлення. Знайдіть у тексті характерні ознаки стилю.
Якось — це було за царювання Катерини ІІ — жителі Петербурга побачили кулю, що світилася. Від неї йшло таке сяйво, що на Англійській набережній було світло як удень.
Які здогади у вас виникають? Перевірте себе за текстом. З'ясувалося, що світить ліхтар, вивішений на четвертому
1 Педантичність — надмірна увага до деталей.
2 Ретельність — рос. тщательность.
3 Сумлінно — старанно.
принципова схема, з дня на день поверсі у вікні квартири відомого механіка Івана Петровича Кулі-біна. Ліхтар справді, як на той час, був незвичним.
Які у вас припущення щодо будови ліхтаря?

Це був справжній прожектор, — річ, у ті часи зовсім не відома. Його задня стінка була зроблена з дрібних шматочків дзеркального скла. Ця стінка відбивала світло єдиної свічі стільки разів, скільки в ній було шматочків скла (За М. Поступальською).

2. З'ясуйте, чи все вам зрозуміло в змісті тексту, чи залишилися запитання, на які ви не одержали відповіді. Що нового ви дізналися з тексту?

Bum4.jpeg
Науковий стиль
Призначення
^ пізнання світу, повідомлення, з'ясування, доведення
Обставини мовлення
Сфера використання
доведення наукової інформації до ' суспільства
наукова діяльність (наукові статті, підручники, дисертації, науково-популярні журнали)
інформативність, об'єктивність,
точність (однозначність),
узагальненість
логічна чіткість
доказовість
послідовність
типи мовлення — опис, роздум (рідше — розповідь) форма — усна і писемна монологічний характер абстрактна лексика слова-терміни
слова іншомовного походження цитати
складні речення


Запишіть українською мовою 5-6 термінів, що позначають наукові поняття, які ви засвоїли на уроках географії, біології та інших предметів. Складіть і запишіть із ними речення.
 1. Прочитайте текст. З'ясуйте, чи дотримано в ньому єдність стилю. Обґрунтуйте свою думку.
Грім і блискавка... Хто не спостерігав ці явища — величні й небезпечні?
Між хмарою та землею відбувається зигзагоподібний розряд, який несе електричну напругу1 в кілька тисяч вольт.
...Як полосне через усе небо, як цвьохне прямо перед очима...
На Землі одночасно відбувається майже 2000 гроз. У кожній із них зосереджена енергія, що дорівнює вибуху водневої бомби. Щосекунди в землю вдаряє 100 розрядів блискавок (З журналу).

2. Переробіть і запишіть текст так, щоб він відповідав науковому стилю.

3. Напишіть твір-мініатюру з описом грози в художньому стилі.
Перекладіть і запишіть текст українською мовою, дотримуючись норм відповідного стилю. Вкажіть ознаки стильової належності висловлювання.
Дождь — жидкие атмосферньїе осадки, вьіпадающие в виде капель диаметром 0,5-7 мм. Дождь с каплями размером менее 0,5 мм носит специальное название — морось. Дождь вьіпадает из облаков в результате слияния мелких капель в более крупньїе.
Различают ливневьій дождь — крупнокапельньїй, кратковре-меннь й, вь падающий из кучевь х облаков, и обложной дождь — с менее крупними каплями, продолжительньїй, вьіпадающий из слоистьіх облаков (Из учебника).

Виконайте одне із завдань (на вибір):
1. Випишіть приклад невеликого тексту наукового стилю з навчальної літератури, яку ви використовуєте під час підготовки до занять, і зробіть його стилістичний аналіз.
2. Доберіть уривок із науково-популярної статті. Знайдіть у ньому риси, які зближують науково-популярний виклад, з одного боку, з художньою літературою, а з другого — з науковою. Вкажіть у тексті елементи розмовного стилю.
1 Напруга — рос. напряжение.

Офіційно-діловий стиль
35 1. Прочитайте текст. З'ясуйте:
— за яких обставин мовлення (у якій мовленнєвій ситуації) можливе таке висловлювання;
— яке завдання мовлення (обмінятися думками; поінформувати про щось; пояснити щось; спонукати до чогось; живописати);
— які основні стильові ознаки висловлювання (узагальнене воно чи конкретне, офіційне чи невимушене, емоційне чи безстороннє, нейтральне).

Bum5.jpeg
Акт проголошення незалежності України

<o:p></o:p>

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом у СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні; виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами;
здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави — України.
Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.
2. Проаналізуйте будову тексту (виділіть мікротеми, абзаци, типи мовлення, засоби зв'язку).
3. Розкажіть, як Україна здобула незалежність. У якому стилі ви будуватимете висловлювання?
1. Прочитайте текст. Як характеризує Альфреда Нобеля його заповіт1? Що вам відомо про цю унікальну особистість?
2. Користуючись схемою відповідного стилю, зробіть стилістичний аналіз тексту.
Я, нижчепідписаний Альфред Бернард Нобель, зваживши2 й ухваливши, цим оголошую мій заповіт щодо майна3, нажитого мною до моменту смерті.
Усе майно, яке залишилося після мене і яке можна реалізувати, розподілити так:
капітал виконавці моєї духівниці повинні використати на придбання цінних паперів, створивши фонд, відсотки з якого видаватимуться як премія тим, хто протягом попереднього року найбільше прислужився людству.
Зазначені відсотки треба поділити на п'ять частин, які призначаються:
перша частина — тому, хто зробив велике відкриття або винахід у галузі фізики;
друга — тому, хто зробив велике відкриття або вдосконалення в галузі хімії;
третя — тому, хто досяг видатних успіхів у галузі фізіології або медицини;
четверта — творцеві найбільш значного літературного твору, що відображає людські ідеали;
п'ята — тому, хто зробив вагомий внесок у єднання народів, ліквідацію рабства, зменшення кількості наявних армій і сприяння мирній домовленості.
Премії в галузі фізики та хімії має присуджувати Шведська королівська академія наук, премії з фізіології та медицини — Королівський Каролінський інститут у Стокгольмі, премію миру — комітет із п'яти осіб, обраних норвезьким стортингом4. Моє особливе бажання полягає в тому, щоб на присудження премій не впливала національність кандидата, щоб премію здобували найдостойніші, незалежно від того, скандинави вони чи ні.
1 Заповіт — рос. завещание.
2 Зважати/зважувати — рос. взвесить/взвешивать.
3 Майно — рос. имущество.
4 Парламентом.
Цей заповіт є останнім, він має законну силу і скасовує1 всі мої попередні заповіти.

Bum6.jpeg
Офіційно-діловий стиль
 регулювання ділових відносин
-обслуговування громадянських потреб
людини
Обставини мовлення І
Сфера використання
Ознаки загальні
Ознаки мовні
офіційне спілкування _ законодавство
ділові відносини між установами й окремими особами
-►документи (ділові папери)
імперативність
документальність, конкретність нейтральність -►стабільність
точність (однозначність)
стислість
чіткість
типи мовлення — розповідь, опис форма — писемна монологічний характер ділова лексика слова-терміни
розповідні, безособові речення прямий порядок слів

Публіцистичний стиль
1. Прочитайте текст. З'ясуйте, яку мету ставив автор і чи досяг її. Визначте основну думку висловлювання.
2. Проаналізуйте будову тексту (виділіть мікротеми, абзаци, засоби зв'язку). Зробіть стилістичний аналіз висловлювання за схемою відповідного стилю, приділивши окрему увагу емоційно-експресивним засобам впливу на читача.
Світочі України
   У нас є прекрасні взірці, що сяють маяками серед мороку2 дальніх і ближніх часів.
Ми сформуємо свою душу і душі своїх дітей так, щоб Великі Українці минулого освятили ті душі на творення небувалої небесної України — невмирущої і життєдайної — віднині й довіку.
1 Скасовувати/скасувати — рос. отменять/отменить.
2 Морок — рос. мрак.
Ми візьмемо нерушиму сміливість і мужність від славетного козацтва запорозького, дух якого стукає в наші дрімаючі серця!
Ми приймемо дитячу віру і полум'яну непохитність1 від духа невмирущого Кобзаря!
Ми нап'ємося з невичерпної криниці мудрості й посвяти від космічного велета Сковороди!
Ми осяємось вічним болем і тривогою Лесі, щоб байдужість до горя жодної живої істоти не торкнулась нашого серця!
Ми візьмемо до вічнодіючих рук і розуму громову потугу Каменярського молота! (О. Бердник).

Публіцистичний стиль
Призначення
вплив, спонукання, переконання, агітація
Обставини мовлення
передача інформації (переважно через ЗМІ) з пропагандистською метою
Сфера використання
Ознаки загальні
Ознаки мовні
громадсько-політична суспільно-культурна виступи в ЗМІ (періодика, радіо, телебачення тощо), на мітингах
інформативність оперативність доступність . переконливість урочистість образність емоційність
типи мовлення — розповідь, опис, роздум
форма — писемна й усна монологічний характер (рідше — діалогіч-^ ний характер)
суспільно-політична, емоційно забарвлена лексика газетні штампи риторичні запитання речення різної структури

Bum7.jpeg
1. Прочитайте текст, визначте його тему й основну думку. Чому, на ваш погляд, Іван Франко займає особливе місце в історії української культури?
1 Непохитність — рос. стойкость, непоколебимость.
2. Укажіть характерні ознаки висловлювання, що визначають його стильову належність.
Письменник-гігант. Будівничий величного храму української культури. Це — Іван Франко. Поет, прозаїк, драматург, критик, публіцист, учений, філософ і політик.
Його називають Каменярем, але він не тільки джаґаном1 розбивав скелі, а й камінними брилами мостив тверді, тривкі магістралі прогресу. Був будителем мас і вчителем нації.
Марко Черемшина феномен Франка уявляв в образі великого астрального тіла, що гріє на всю Україну, а світить ще далі.
Іван Франко — це наша національна Біблія. Ми розгортаємо його «Книги Битія» і за пошуками естетичної насолоди, і за пошуками ізмарагдів людяності й мудрості.
На схилі письменникового віку Європа визнала, що немає достойнішого за Франка кандидата на Нобелівську премію. Але проголосувала проти одна особа — смерть... Посмертно Нобелівську премію не присуджують... (За І. Денисюком).

Прочитайте уривок. Дайте відповідь панянці в письмовій формі. У якому стилі ви будуватимете висловлювання?
Я — родовита полька. Мене зацікавила Україна: а хто вона є, кого славетного має? Поляки пишаються Міцкевичем, росіяни -Пушкіним, а українці? (Р. Іваничук).

 Доберіть уривок із газетно-публіцистичного тексту, знайдіть і випишіть мовні засоби вираження волевиявлення, спонукання, емоційності та експресивності викладу.

 1. Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення.
Здобувайте професійні знання
Що таке професійні знання? Більшість розуміє так: глибоке знання свого предмета; людина на своєму місці; кваліфікований працівник. Сперечатися з цим не доводиться. Та я додам: у знань є причина, є привід2 ставати ще більш значущими. Адже вони
1 Джаґан — різновид кайла.
2 Привід — рос. повод.
визначають поведінку особистості й безпосередньо стосуються людської гідності1, упевненості, рішучості й сміливості.
   Людина, яка не має достатніх професійних знань, не може розраховувати на те, що їй довірять цікаву й складну справу. Навіть якби таке трапилося, вона змушена була б викручуватися, щоб її не змістили із займаної посади. Перебування ж такої людини на відповідальній посаді не забезпечене золотим запасом розуміння справи.
Тільки знавець справи може дозволити собі розкіш бути сміливим і самодостатнім2. Саме із середовища знаючих можна сподіватися принципових оцінок, зваженого погляду на ситуацію. А це вже громадянська поведінка. Це прообраз людини майбутнього, яка поєднуватиме в собі потребу в самоосвіті, самовдосконаленні, відповідальність і вимогливість3 як норму життя (За О. Абрамовим).

2. Дайте відповіді на запитання:
1. Що таке професійні знання?
2. З якими людськими якостями і в який спосіб вони пов'язані?
3. До чого спричинює брак професійних знань?
3. Підготуйте текст невеликого виступу на тему «Професійні знання» на засіданні профорієнтаційного клубу старшокласників. Для цього визначте мету висловлювання, тип і стиль мовлення; доберіть матеріали з різних джерел, які розкривають роль школи в здобуванні знань, приклади; складіть план виступу. Підготуйтеся виголошувати текст із застосуванням позамовних засобів впливу на аудиторію.


Художній стиль
1. Прочитайте твори ваших однолітків. Що об'єднує і що відрізняє обидва тексти? Які думки й почуття вони викликають?
Весняні фантазії
   Над моїм чарівним краєм сходить сонце, народжує новий день і несе весняне тепло благодатній землі. Серед зеленої оксамитової травички красуються нарциси — горді й неповторні квіти-симво-ли рідної Хустщини. Погляд зупиняється на дивовижному витворі природи, білі пелюстки якого нагадують віночок-хустинку, що
1 Гідність — рос. достоинство.
2 Самодостатній — який має цінність сам по собі; який має цілком самостійне значення.
3 Вимогливість — рос. требовательность.
змістйти із займаної посади
ніжно огортає краплинку сонця — жовту серцевинку. На тоненькому зеленому стебельці рослина гордо тримає свою голівку-віночок, що тягнеться до яскравого сонечка. На цій диво-квітці — крапля вчорашнього дощу, що світиться наскрізь, блищить, сипле іскрами, діамантами, переливаючись то різким, то матовим світлом. Моя душа невимовно радіє з тієї краси... (Я. Андьол).

Душа нарциса
Там, де річка Тиса Викупана в росах
Гори зупинила, Непорочність світу!
Розцвіли нарциси Та сховався острах
Незбагненним дивом. Серед дивоцвіту.
Ніжно-білі квіти Пада тінь тривожна
В місячному сяйві На долину дива.
Зустрічають літо Чи людині — можна,
Дивом надзвичайним. Чи ж вона — людина?
Почорніло небо, Стала дибки Тиса: Не зривай, не треба! Там — душа нарциса!
Н. Мамалига
2. Визначте стильову належність текстів і зробіть їх розбір за схемою відповідного стилю.
3. Випишіть приклади слів і словосполучень, які впливають на образність обох текстів.
Призначення
Художній стиль
вплив на розум, почуття і волю читача
(слухача)
Обставини мовлення
потреба живописати дійсність (людей, природу, явища, поняття тощо), передати почуття, емоції, збудити уяву
Сфера використання
Ознаки загальні
Ознаки мовні
^ література
творча діяльність
образність зображуваність виразність емоційність
типи мовлення — розповідь, опис, роздум
форма — писемна (рідше — усна)
монологічний характер (зрідка —
діалогічний характер)
емоційно-експресивна лексика
синоніми
антоніми
омоніми
речення різної будови
 Перекладіть і запишіть текст українською мовою. Визначте стильову належність тексту, вкажіть у ньому характерні ознаки стилю.
Тюльпан
В класс принесли тюльпан. Лепестки его бьіли свернутьі в ту-гой бутон. Темно-красньїй, он как будто ждал чего-то. Вдруг в класс ворвался луч солнца и зайчиком заплясал по партам, по доске, потом осветил тюльпан и замер. Цветок из бутона превра-тился в яркий факел на темно-зеленом стебле. ^тот факел стал разгораться — цветок раскрьівал лепестки, из красного превратил-ся в огненно-альїй и заиграл, засветился золотистими светло-оран-жевьіми оттенками. Возле ^того гордого цветка на страже — бархат-ньій листок.
В классе все притихли.
Ребята следили за тем, как рождается чудо (Из журнала).

Bum8.jpeg
1. Прочитайте уривок, визначте його комунікативну мету.
З'ясуйте, до якого типу і стилю мовлення належить текст, обґрунтуйте свою думку.
Зиркаю у вікно — й очам своїм не вірю: багато бачив в Україні вишень і черешень, але такого дива не трапляв. Уся черешня в цю благодатну літню пору як величезне виноградне гроно, навіть листочки за рожевими ягодами поховались. Аж не віриться, що дерево може так рясно родити.
Не можу очей відірвати від дерева, яке буяє в рожевих плодах (За Я. Гояном).
2. Складіть і запишіть власний опис фруктового дерева в художньому стилі.
 Поширте текст утричі, увівши в нього опис дощу. Доберіть заголовок і запишіть текст.
За прочиненим вікном зашарудів дощ. Важкі краплини застукотіли по обшивці підвіконня...
Листя, тільки-но вимите, раділо яскравому світлові дня (За О. Ільченком).
 Поширте текст на дві третини, увівши в нього опис краєвидів, побачених Владом з борту літака. Доберіть заголовок і запишіть текст.
Сьогодні був винятково вдалий день для повітряної подорожі.
Літак відірвався від землі...
Влад дивився вниз, притулившись чолом до ілюмінатора. Земля проглядалася чітко, жодна хмаринка не заважала оглядові. У променях сонця поблискували озера — друзки скла...
Небесна подорож закінчувалася... (М. і С. Дяченки).
Доберіть із художнього твору опис будь-якого явища природи й опис того самого явища в енциклопедії. Запишіть обидва тексти. Зіставте уривки і відзначте характерні риси • художнього й наукового викладів.

1. Прочитайте текст, визначте його комунікативну мету, тип і стиль мовлення, вкажіть характерні ознаки стилю.
Райдуга
На небі багатоколірною дугою спалахнула райдуга. Яка причина цього надзвичайно мальовничого явища?
Пригадаймо, сонячне світло утворює сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. У цьому можна переконатися за допомогою клиноподібного скельця — скляної призми. У повітрі немає складних призм, їх замінюють дощові краплі.
Світловий промінь, падаючи на поверхню дощової краплі й заломлюючись, проходить усередину. Досягнувши внутрішньої стінки, він відбивається й виходить із краплі, знову заломившись. Так світло розкладається на спектр...
Під час дощу сонячне проміння заломлюється в міріадах краплин води... Однак в очі нам потрапляють лише ті кольорові промені, які йдуть від крапель, що знаходяться в одному положенні щодо нас і до сонця: вони розташовані по колу. Зливаючись, вони і дають нам яскраву картину райдуги (З журналу).
2. Сформулюйте тему тексту і напишіть твір-мініатюру про веселку в художньому стилі.
1. Прочитайте жартівливі листи, проаналізуйте їх мовні особливості. Вкажіть використані Федором Лузаном засоби гумору.
2. У чому виявляється стилістичний дисонанс1 і як він називається? Що треба змінити в обох текстах, щоб досягти стилістичної однорідності, або єдності, стилю?
Добрий день, Поліно Платонівно!
Не знайшовши консенсусу, ти незначну конфронтацію так близько прийняла до серця, що навіть не погодилася на деякий консорціум і вирішила припинити наші стосунки.
Я ще раз офіційно заявляю, що ніякої альтернативної тобі особи в мене немає. У тому, що часто приходив пізно, винуваті брифінги, бо я маю високий рейтинг і мені доручали їх проводити.
Сподіваюсь, ти все добре обміркуєш, прийдеш до конверсії, незважаючи на плюралізм наших думок, повернешся, і в нас з'явиться повна консолідація.
Усе буде о'кей.
Кирило
1 Дисонанс — те, що вносить розлад у щось, суперечить чомусь.
Високоповажний пане Кирюхо!
Не звинувачуй мене в популізмі. У нас із тобою ніколи не було синхронного погляду на речі, як і єдиної концепції. Тому й виникали різні колізії. Ти вихваляєшся своїм рейтингом, а я теж не в тім'я бита і маю непоганий імідж. Будучи індиферентним, ти ніколи не робив мені презентів, а я по відношенню до тебе не вдавалася до рекету.
Тобі, як менеджеру, твій офіс дорожчий від домашнього затишку... Ти згорда дивишся на електорат, хоч саме від нього й залежиш. Свій менеджмент ти ставиш понад усе, і я підозрюю, чи не замішаний ти в корупції? Вважаю, що маркетинг, яким ти нібито займаєшся, то фікція.
У наших відносинах наступила повна стагнація, і тому я вирішила поставити крапку.
Р. 8. Поки не завершаться ринкові реформи і не виберемося з економічної та фінансової кризи, житиму в селі, у своїх батьків. Такий у мене менталітет.
Поліна

Прочитайте уривок. Поширте і запишіть текст, доповнивши його живописанням місць, якими їхала дівчина, стислим викладом змісту останніх вістей та описом настрою, навіяного музикою. Дотримуйтесь єдності стилю.
Рената їхала за кермом червоного БМВ. З радіоприймача лунали голоси коментаторів останніх вістей. Вона змінила хвилю — і в динаміках почулася легка музика (О. Жовна).
Будова (внутрішня організація) тексту
Краса рятує світ
— природа як джерело естетичного розвитку суспільства;
— збереження природи.
— удосконалювати навички побудови висловлювання на основі знань про внутрішню організацію тексту.
Пригадайте вивчене про будову тексту, способи й засоби зв'язку речень у тексті, про «дане» і «нове». За можливості скористайтеся § 29-30 підручника Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк «Українська мова» для 9 класу.

У мовленні речення пов'язані за змістом і граматично. Їх об'єднують, з одного боку, спільні тема і думка, що розвивається від одного речення до іншого, створюючи розгорнуте повідомлення, а з другого — специфічні засоби зв'язку.
Речення в тексті поєднуються за допомогою послідовного, або ланцюгового, і паралельного способів зв'язку, які виступають у чистому вигляді або комбінуються в одному висловлюванні.
Засобами зв'язку речень у тексті слугують повтори слів із попередніх речень, займенники, прислівники, сполучники, синоніми, однакові видо-часові форми присудків, однотипні, неповні речення та ін.
Найпоширенішим є послідовний (ланцюговий) зв'язок, який забезпечує послідовне розгортання думки, її рух від найбільш самостійного першого речення до наступного і подальших. Окремі фрагменти думки, розвиваючи одна одну, становлять ніби кільця одного ланцюжка.
52 1. Прочитайте текст. Простежте, як у кожному наступному реченні розкривається, уточнюється смисл попереднього, як відбувається розвиток, рух думки.
2. Визначте в тексті структурні частини — зачин (початок думки, теми), середню частину (розвиток, виклад теми) і кінцівку. Вкажіть засоби зв'язку між частинами тексту.
Як розпускається мак
Ось так розпускається мак. Рано-вранці серед сивого різьбленого листя на волохатому стеблі гойдається зелений бутон. Теж увесь волохатий, у краплинках роси.
І раптом ти бачиш, як бутон лопнув. Цю ж мить! Зелені стулки1 розсуваються, проглянула між ними рожева смужка. Вона стає все ширшою, ширшою...
Ще мить — і зелені стулки впали на землю. І все це відбувається на твоїх очах!
І вже не зелений бутон гойдається на стеблині, а ніби грудочка2 рожевого цигаркового паперу.
1 Стулка — рос. створка.
2 Грудочка — рос. комочек.
цигарковий папірБондаренко Н.В. Українська мова 10 клас
Надіслано читачами з інтернет-сайтуЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам. Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.