KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 10 клас

Українська мова 10 клас містить велику кількість навчальних матеріалів, що допоможе учня здобути необхідні мовні й комунікативні навички. В ході інтерактивного навчання діти навчаться точніше й емоційніше виражати свої думки, застосовуючи різні способи. Опанування української мови сприятиме розширенню уявлень про історію й культуру українського народу, його звичаях й традиціях. Вивчаючи українську мову на Гіпермаркеті знань, ви отримаєте надзвичайні можливості для того, аби навчитися спілкуватися й оволодіти усіма рівнями української мови. Разом з Гіпермаркетом знань вивчай українську мову в режимі он-лайн!

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас


1.    Вступ. Українська мова в світі.
2.    РЗМ.   Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання.

3.     Детальне аудіювання тексту науково-популярного стилю

4.     Мовлення як предмет стилістики і культура мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна), їх відмінність

5.     Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове). Вивчальне читання мовчки тексту науково-популярного стилю

6.     Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне (норми літературної мови) і комунікативно доцільне (змістовність, логічність, багатство, точність, виразність, доречність). Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Стилістична норма і стилістична помилка

7.     Милозвучність української мови – характерна ознака всіх стилів. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах

8.     Норми вимови. Вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголос у словах

9.     Контрольна робота. Практична стилістика та культура мовлення.  Контрольне читання мовчки

10.   Слово і його лексичне значення

11.   Одиниці мови: основні звуки, значущі частини слова, слово.

12.   Одиниці мови:основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле (ССЦ)

13.    Основні норми української літературної вимови. наголос

14.    РЗМ. Складання тез до публіцистичної статті. РЗМ.  Тематичні виписки з публіцистичної статті

15.    РЗМ. Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань

16.    Знаки письма. Орфоепія та правопис. Звукова організація тексту

17.    РЗМ.  Відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін. (усно)

18.    РЗМ. Контрольний твір. Відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін.

19.    Стилістичні засоби фонетики

20.    Тематична контрольна робота.  Одиниці мови: основні звуки мовлення, значущі частини слова.  Контрольне аудіювання

21.    РЗМ.   Усний переказ тексту із творчим завданням

22.    РЗМ.  Письмовий переказ тексту із творчим завданням

23.    Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними.

24.    Складні випадки правопису м’якого знака. Складні випадки правопису апострофа

25.    Складні випадки правопису великої літери

26.    РЗМ.  Контрольний переказ тексту із творчим завданням

27.    РЗМ.  Аналіз контрольного письмового переказу

28.    Повторення й узагальнення вивченого про правопис слів

29.    Тематична контрольна робота №2.  Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа.  Контрольне читання мовчки

30.    РЗМ. Бібліографія. Анотація

31.    Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях і префіксах

32.    Контрольний диктант

33.    Аналіз контрольного диктанту. Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних

34.    Чергування голосних звуків

35.    Чергування приголосних звуків

36.    Правопис слів іншомовного походження

37.    Контрольна робота

38.    Практична стилістика та культура мовлення

39.    Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Стилістична синоніміка морфем

40.    Основні орфограми в префіксах

41.    Основні орфограми в коренях, суфіксах

42.    Словотворчі норми – правильне творення слів

43.    Основні орфограми у префіксах і суфіксах

44.    Основні орфограми у префіксах і суфіксах.  Тематична контрольна робота № 3.  Основні орфограми у коренях, префіксах, суфіксах

45.    РЗМ. Ділові папери: звіт про виконану роботу. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код

46.    Власне українські слова. Синонімічне багатство мови

47.    Складні випадки слововживання. Стилістичні засоби лексикології

48.    Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології

49.    Система частин мови, спільне й відмінне в них. Іменник. Складні випадки правопису

50.    РЗМ. Стаття в газету на морально-етичну тему

51.    Прикметник. Складні випадки правопису 

52.    Числівник. Складні випадки правопису

53.    Займенник. Складні випадки правопису

54. РЗМ. Діалог як форма спілкування двох або більшої кількості людей відповідно до запропонованої ситуації, самостійне визначення теми і змісту бесіди

55.    РЗМ. Усний контрольний переказ тексту із творчим завданням

56.    Дієслово, його форми. Складні випадки правопису особових форм дієслова

57.    РЗМ. Письмовий контрольний переказ тексту із творчим завданням

58.    Складні випадки правопису дієприкметників і дієприслівників

59.    РЗМ. Аналіз контрольного письмового переказу

60.    Прислівник. Складні випадки правопису

61.    Службові частини мови

62.    Вигук. Стилістичні засоби морфології

63.    Контрольна робота. Стилістичні засоби морфології. Контрольне аудіювання. Контрольна робота. Стилістичні засоби морфології. Контрольне аудіювання
64.    РЗМ. Детальне аудіювання тексту науково-популярного стилю

65.    Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвленні засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку

66.    Специфічно побутова лексика

67.    Просторічні та діалектні слова, їх стилістичні функції

68.    Наукова і ділова лексика

69.    Професіоналізми. Професійно-виробнича лексика

70.    РЗМ. Складний план до науково-популярної статті

71.    РЗМ. Складання тез до науково-популярної статті

72.    Застарілі слова, їх стилістичні функції

73.    Неологізми, їх стилістичні функції

74.    Лексика іншомовного походження в стилістичному плані

75.    Контрольна робота

76.    Стилістичні засоби лексикології та фразеології

77.    Лексико-стилістичні синоніми та їх види

78.    Переносне значення слів. Стилістичне використання багатозначності

79.    Тропи. Антоніми. Пароніми

80.    РЗМ.  Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух. Конспект публіцистичної статті

81.    РЗМ. Конспект науково-популярної статті. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів

82.    Контрольна робота. Стилістичні засоби лексикології та фразеології

83.    Контрольне аудіювання

84.    Вступ. Елементи практичної риторики

85.    РЗМ. Контрольний письмовий твір

86.    Техніка підготовки виступу. Збір матеріалу, його обдумування і конспект ключових слів

87.    РЗМ.  Аналіз письмового контрольного твору

88.    Структура виступу: тема, основне в змісті

89.    План вступу і стиль мовлення

90.    Вступ і закінчення виступу

91.    РЗМ. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений)

92.    Контрольний диктант

93.    Повторення вивченого з елементів практичної риторики

94.    Аналіз контрольного диктанту. Контрольне читання мовчки

95.    Контрольна робота. Елементи практичної риторики

96.    Повторення вивченого з морфології

97.    Повторення вивченого з риторики

Уроки українська мова онлайн, уроки українська мова, методичні розробки українська мова, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.