KNOWLEDGE HYPERMARKET


Подільський економічний район

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Подільський економічний район


§ 37. Подільський економічний район


Пригадаймо

1. Які особливості економіко-географічного положення району?
2. Яка з областей району межує з однією із сусідніх країн?


1. Загальні відомості та ЕГП. До складу Подільського економічного району входять три області (Тернопільська, Хмельницька та Вінницька), загальна площа — 60,9 тис. км2 (10,1 %); чисельність жителів — 4,1 млн осіб (9,0 %). Значна частина території району в минулому входила до складу Галицько-Волинського князівства, яке мало українську державність до середини XIV ст. Річка Збруч, яка зараз тече по межі Тернопільської та Хмельницької областей, розділяла до 1939 року Радянську Україну і Західну Україну, що входила до складу Польщі.


Район межує з Молдовою, а також в п'ятьма іншими економічними районами України. Розміщений він між двома важливими паливно-сировинними газами країни — Передкарпаттям та Придніпров'ям. Подільський регіон перетинають важливі міжнародні транспортні магістралі: залізниці, шосейні дороги, трубопроводи.


2. Населення і трудові ресурси. Район зараз характеризується доволі значним від'ємним природним приростом населення. Тільки в Тернопільській області за рахунок більшої народжуваності виносні показники природного скорочення населення дещо менші, ніж в Україні в цілому. Частка сільських жителів і сьогодні в Подільському районі становить 51 %.


Середня густота сільського населення значно вища, ніж в інших економічних районах. Через невисокий рівень урбанізації середня густота населення (67 осіб за км2) менша, ніж пересічна для країни. Найбільша середня густота населення в Тернопільській області — 79,2 осіб на км2. 25 % міських жителів проживає в обласних центрах, населення яких (за винятком Вінниці) не досягло 300 тис. осіб.


Вирізняється район і тим, що зараз у ньому найвища частка (понад 95 %) українського населення. Однак мовна ситуація в регіоні має значні відмінності. Найбільше зденаціоналізована Вінницька область, де навіть у сільській місцевості українці часто розмовляють російською мовою. Представники національних меншин (росіяни, євреї) проживають здебільшого в містах.


Щодо трудових ресурсів, то тут сформувався деякий їх надлишок, особливо у сільській місцевості. Це зумовлює як значні маятникові міграції, так і виїзд жителів на заробітки до інших держав. Від'ємним є і механічний приріст населення Подільського економічного району, хоча в цілому він менший, ніж у інших регіонах України.


3. Природні умови і ресурси. У Подільському районі немає значних запасів мінеральних ресурсів. Паливних та рудних викопних ресурсів, хімічної сировини теж практично немає. Тут зосереджені порівняно великі поклади цементної сировини (Хмельницька область), а також гранітів, лабрадоритів, крейди, гіпсу, мармуру (Тернопільщина), глини, кварцових пісків тощо. Велике значення мають поклади каолінів у Вінницькій області.


На Поділлі є незначні лісові ресурси. Не дуже багатий район на водні ресурси. З річок найбільше значення тут має Південний Буг, а також ліві притоки Дністра. Гідроресурси річок обмежені. Є значні запаси підземних вод.


Рельєф району горбисто-рівнинний, оскільки він лежить у межах Подільської, а східна частина Вінничини — частково Придніпровської височин. Територія Подільського економічного району охоплює східну частину широколистяних лісів та західну частину лісостепу, де літо тепле й не дуже вологе. Територія району — одна з найбагатших на земельні ресурси. Серед ґрунтів переважають чорноземи, які сприятливі для вирощування цукрових буряків, пшениці тощо.


Із природних рекреаційних ресурсів найбільше значення мають запаси мінеральних вод у Вінницькій (Хмільник), Тернопільській (Гусятин, Микулинці), Хмельницькій (Сатанів) областях, мальовничі ландшафти Поділля тощо.


Найвідомішим туристичним об'єктом Хмельницької області є Національний історико-архітектурний заповідник «Кам'янець» у місті Кам'янець-Подільський. Лише в Тернопільській області розміщено 33 старовинні замки.


4. Господарство району. Значного розвитку в економічному районі набули машинобудування, хімічна, будівельних матеріалів, легка галузі промисловості, агропромисловий, транспортний, рекреаційний міжгалузеві комплекси. Енергетика його базується на виробництві електроенергії на Ладижинській ДРЕС, Хмельницькій АЕС, Дністровських ГЕС.


Основними галузями машинобудівного комплексу району є сільськогосподарське машинобудування (бурякозбиральні та кормозбиральні комбайни), електротехнічне, приладо- та верстатобудування, виробництво обладнання для харчової промисловості.


Чи знаєте ви, що...
Унікальністю продукції та досягненням рівня світової якості відзначається завод «Кристал» у Вінниці, де виготовляють штучні діаманти круглої форми із 57 гранями, які користуються широким попитом у багатьох країнах світу.


До хімічної промисловості району належать підприємства основної хімії Вінницький суперфосфатний завод) та хімії органічного синтезу, що спеціалізуються на випуску лаків, фарб, виробів і пластмас тощо.


Найрізноманітнішу продукцію виробляють промислові підприємства будівельних матеріалів. Вони займається видобутком і обробкою будівельного каменю, виготовлення цементу Кам’янець-Подільський), залізобетонних конструкцій, цегли, черепиці тощо.


Лісову промисловість Подільського економічного району становлять здебільшого завершальні стадії виробництва: будівельні деталі, меблі, папір (Понінка).


Сільське господарство в Подільському ЕР спеціалізується на вирощуванні зернових культур, цукрових буряків, картоплі, овочів, фруктів, молочно-м'ясному тваринництві та свинарстві.


Харчова промисловість передусім зорієнтована на переробку місцевої сировини, а тому провідними галузями є борошномельна, цукрова, плодоовочева, спиртогорілчана, виноробна, тютюнова, молочна, м'ясна.


Так, у структурі виробництва товарів народного споживання у Хмельницькій області частка продовольчих товарів становить 84 %. У валовій продукції Тернопільської області понад 60 % дає агропромисловий комплекс. Тут виробляють 3% загальнодержавного обсягу продукції сільського господарства, а цукру та спирту — більше, ніж 10 %. На Вінниччині 39 цукрових заводів, 13 спиртозаводів. За валовим доходом виробництва цукру й зерна Вінниччина посідає перше місце серед областей України.


Використовуючи місцеву та приязну сільськогосподарську сировину, і також значні трудові ресурси району, набула значного розвитку легка промисловість. Основними центрами галузі Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Кам'янець-Подільський, Дунаївці.


Найбільше значення у вантажо- та пасажироперевезеннях мають залізничний та автомобільний, а також трубопровідний транспорт. Найбільшими транспортними вузлами, крім обласних центрів, є також Жмеринка, Шепетівка, Козятин, Вапнярка.


Основними центрами рекреації та туризму є Кам'янець-Подільський, Хмільник, Сатанів, Почаїв, Кременець, Збараж тощо.


5. Найбільші міста. Вінниця (365 тис. жителів) — найбільше місто Подільського економічного району. Тут виробляють понад 50 % промислової продукції області. Найважливіше значення мають машинобудування, хімічна, будівельна індустрії, галузі легкої й харчової промисловості. У Вінниці є педагогічний, медичний, аграрний, технічний університети, торгово-економічний інститут, музеї, два театри тощо.


Чи знаєте, ви що…
З Вінницею пов'язав понад 20 останніх років життя М. І. Пирогов — учений, хірург, основоположник польової хірургії, засновник Російського Червоного Хреста, автор 4-томного видання «Топографічної анатомії». Музей-садиба із церквою-некрополем Пирогова завжди викликають неабияку зацікавленість з боку гостей та місцевих жителів.


Хмельницький (понад  255 тис. осіб) — важливий промисловий і культурний центр Поділля. Провідними галузями тут є машинобудування (радіоелектронне, електротехнічне, приладо- та верстатобудування), легка, будівельних матеріалів та харчова галузі промисловості. У місті працюють національний університет,  університет управління та права, економічний університет, два театри, філармонія, музеї.


Тернопіль — обласний центр (219 тис. осіб), осередок формування промислового вузла, який спеціалізується на машинобудуванні, легкій та харчовій галузях промисловості. Вищі навчальні заклади міста готують інженерів, педагогів, медиків, фахівців з економіки та фінансів. Працюють тут два театри, філармонія, музеї, картинна галерея.


До найбільш відомих історичних пам'яток Тернополя належать: Воскресенська церква (XVII ст.), Воздвиженська церква (XVI ст.), Домініканський собор (костел) (XVIII ст.), палац-замок князя Тарновського на березі живописного ставу, який створено в долині річки Серет у середині XVI ст. і відновлено в середині XX ст.


6. Проблеми й перспективи розвитку. Основними проблемами району є відносно низький порівняно з іншими регіонами рівень розвитку промислового виробництва. Це призводить до того, що в Тернопільській та Хмельницькій областях дуже високий рівень безробіття і низький рівень життя населення, особливо в сільській місцевості.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які специфічні риси ЕГП Подільського економічного району?
2. Які особливості населення ЕР?
3. На яких ресурсах базується господарський комплекс району?
4. Яка господарська спеціалізація ЕР?
5. Які характерні риси обласних центрів у межах Подільського району?


Набуваємо практичних навичок

1. Позначте на контурній карті великі й середні міста Подільського ЕР.
2. Складіть порівняльну економіко-географічну характеристику двох областей вивченого району.
3. Користуючись додатковою літературою чи джерелами мережі Інтернет, підготуйте коротке повідомлення про пам'ятки культури одного з міст Подільського економічного району.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з географії, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.