KNOWLEDGE HYPERMARKET


Політичний устрій. Основні верстви населення. Розвиток землеволодіння. Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас. Повні уроки>> Історія України: Політичний устрій. Основні верстви населення. Розвиток землеволодіння. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Засвоєння нових знань з елементами дискусії

Мета

Засвоєння нових знань про політичний устрій Київської Русі та склад населення, самостійний аналіз схем та обговорення основних дискутивних питань.

Цілі уроку

  • характеристика основних тенденцій розвитку феодальної системи на Русі в досліджуваний період;
  • порівняльна характеристика системи управління на Русі в IX-X ст;
  • розвиток навичок формування власної думки та логічного аргументування;
  • запис та вивчення основних понять уроку.

Терміни і поняття уроку

Бояри - вотчинники, знати. Джерела поповнення: родоплемінна знати, розбагатіли общинники-аллодистов, служива знати (старша дружина).


Віра - грошовий штраф, судова мито на користь князя за вбивство. Замінила звичай кровної помсти.


Вотчина - форма організації господарства в Древній Русі. Земельне володіння, що передається у спадщину в боярських пологах.


Гривня - вагова, грошово-вагова, грошово-рахункова одиниця Стародавньої Русі.


гривня


Закупи
- люди, що потрапили у боргову кабалу, що відпрацьовують «купу» (позику). Після виплати боргу могли стати вільними. У разі втечі втрачали рештки свободи і ставали рабами. У разі звернення до раба без законної підстави звільнялися від боргу і отримували свободу.


Ізгої - люди, які втратили зв'язок з громадою, або викупити на волю холопи. Займали проміжне положення між вільними і невільними категоріями населення.


Звичаєве право - сукупність неписаних правил поведінки (звичаїв), що склалися в суспільстві в результаті їх неодноразового традиційного застосування і санкціонованих державою.


Рядовичі - люди, які уклали «ряд» (договір) з феодалом і потрапили в положення, близьке до рабської. За своїм статусом були близькі до закупам.


Смерди - соціальний шар Давньоруської держави, займався сільським господарством, в положенні якого перепліталися елементи свободи і несвободи.


Холопи - категорія рабів, які або були посаджені на землю, або входили до складу челяді або дружини феодала. Холопами ставали в результаті полонення, продажу за борги, шлюбу з холопом або холопкой.


Челядь - домашні раби.

Обладнання уроку: тексти Руської Правди, карта «Київська Русь», доступ в Інтернет (по можливості).

План вивчення нового матеріалу

1. Виникнення феодальної власності.

2. Вотчинне господарство.

3. Феодально-залежне населення.

4. Державне управління.

5. Руське суспільство:

а) армія, б) міста, торгівля; в) церква, монастирі.

6. Громадські потрясіння.

7. Руська Правда Ярославичів.

Хід уроку

Початок уроку

Привітання вчителя та оголошення теми і мети уроку.

Мотивація учнів

Цей етап також включає повторення вивченого, перевірку домашнього завдання.

Вивчення нового матеріалу


У вступному слові вчитель пропонує учням обговорити представлені в підручнику точки зору істориків про рівень соціально-економічного розвитку Русі.

Якщо в класі є можливість скористатися матеріалами Інтернету, то можна попросити учнів (одного або декількох) знайти додатковий матеріал на тему «Вотчинне господарство в Стародавній Русі».


Питання про господарські заняттях в Стародавній Русі учні вивчають самостійно за підручником і відповідають на питання:

1. Які характер і роль землеробства в соціально-економічному розвитку Київської Русі?

2. Яке місце займало тваринництво в господарському житті Київської Русі?

3. Яке призначення різних видів домашніх тварин, названих в Руській Правді? Хто і як «обслуговував» тваринництво?

4. Які ремісничі спеціальності відображені в Руській Правді? Як вона характеризує становище ремісників?

5. Що свідчить про розвиток торгівлі на Русі? Що можна сказати про характер торгівлі і положенні купців?

6. Які промисли займали домінуюче становище в господарстві?


Розгляд питання про систему управління Староруським державою можна провести у вигляді аналізу схеми державного управління, що склався в XI ст.


Учні можуть побудувати її самостійно, спираючись на вже отримані знання, або з допомогою вчителя. Приблизно схема може виглядати так, як показано нижче.

Державне управління в XI ст.


Аналізуючи схему, вчитель звертає увагу учнів на те, що роль віче залишалася значною. Віче відало питаннями війни і миру, розпоряджалося фінансовими та земельними ресурсами громади, санкціонував грошові збори, брало участь в обговоренні законодавства.

5. а) Військо Стародавньої Русі складалося з дружин київського великого князя та місцевих князів, а також ополчення, який збирається на період походу (війни). Військо зазвичай налічувало 15-25 тис., рідше 40-50 тис. чоловік. У XI ст. зростає роль князівської дружини, а отже, кінноти. Озброєння складалося з мечів, списів, бойових ножів, сокир, луків. З X ст. застосовувалися камнеметних машини, вежі, тарани. Захисне озброєння складалося з кольчуги, шолома та щита.


Військо
Розглядаючи склад і озброєння давньоруського війська, необхідно зазначити, що правові основи військової організації Стародавньої Русі також знайшли своє відображення у Руській Правді. Наприклад, положення про категорії ратних людей, про взаємини між дружиною і князями, князями і ополченням і т. п.


військо
б) Обговорення питань про давньоруські міста і торгові порядки в Давньоруській державі можна побудувати у вигляді дискусії.


Можна запропонувати наступні питання для обговорення:


1) Чому Русь називали країною міст?
2) Яка була роль міста в Стародавній Русі?
3) У чому ви бачите основні відмінності давньоруського міста від міста, звичного сучасній людині?
4) Яка категорія населення становила більшість жителів міста?
5) Чим і з ким торгували руські купці?


в) Питання про церкви та монастирі на Русі може стати предметом вивчення окремої групи учнів, яка представить свої висновки у вигляді доповіді, ілюстрованого слайд-шоу. Для підготовки доповіді учні можуть скористатися матеріалами підручника, додатковою літературою і ресурсами Інтернету.

6. Питання про громадські потрясіннях в досліджуваний період важливе з точки зору обгрунтування причин змін у давньоруському законодавстві. Внутрішньополітичні протиріччя та зовнішня небезпека загострили соціальну обстановку в державі, що призвело до таких найбільш сильних проявів класової боротьби, як «заколот великий» у Суздальській землі в 1024 р., київське повстання у 1068 р., рух смердів у Ростовській землі в 1071 р.


повстання
Реакція держави на хвилювання була однозначною - видання докладного зводу законів, так званої Правди Ярославичів, творцями якої були сини Ярослава - Ізяслав, Святослав і Всеволод.


Ізяслав І Ярославович

Ізяслав І Ярославович


Святослав Ярославович

Святослав Ярославович


7. Внесені до законодавства зміни рекомендуємо вивчати за допомогою складання порівняльної таблиці, що фіксує основні зміни в законодавстві.Узагальнення та висновки уроку

Учитель пропонує 1-2 учням підвести підсумки, розповісти про головне.

Домашнє завдання

1. Написати узагальнюючий твір-есе, в якому слід реконструювати суспільно-політичне та соціально-економічне життя в Давньоруській державі у XI ст.
2. Повторити матеріал за підручником, використовуючи контрольні запитання.
3. За бажанням: підготувати доповідь на 5-7 хв. „Найбільше досягнення культури Русі” (учень обирає на свій розсуд культурну пам′ятку та пише про неї”


Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Суспільно-політичний устрій Київської Русі" Переходової О. І., учителя історії та правознавства Димитровської Української гімназії Донецької обл.

2. Урок на тему "Політичний та соціально-економічний устрій Русі у ІХ - пер. пол. XІV" (джерело: ostriv.in.ua)

3. Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов Історія України. Навчальний посібник.- К., 2008

4. Пасічник М. С. Історія України. Державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник. - К. : Знання , 2006

Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Білозерко Д.Т.

Переходова О. І.

Любименко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 7 клас