KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття про глобальні проблеми людства

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 10 клас>> Географія: Поняття про глобальні проблеми людства. Проблеми війни і миру, екологічна, сировинна і енергетична. Проблеми голоду, боротьби із злочинністю, тероризмом, хворобами віку. Роль світової громадськості у їх розв'язанні. Глобальні прогнози

Проблема збереження миру. Внаслідок військово-технічної революції людство створило найновітнішу ядерну, хімічну, бактеріологічну, космічну зброю, ракетну техніку. У світі на кожного жителя планети припадає така кількість вибухівки, якої вже достатньо для знищення всього живого на Землі. Після Другої світової війни вже сталося близько 200 військових конфліктів, що призвели до загибелі понад 10 млн осіб. На гонку озброєнь людство щороку витрачає приблизно 1 трлн доларів США; в арміях світу задіяно понад 26 млн осіб. Майже половину всіх коштів у світі, що йдуть на військові потреби, витрачають дві країни: США і Росія. Більшу частану доходів на душу населення вкладають у військову сферу порівняно із соціальною такі країни, як Іран, Ірак, Куба, Китай, Пакистан, В'єтнам та. ін. Особливу небезпеку становить ядерна зброя (пригадайте трагедії Хіросіми і Нагасакі).


Райони нестабільності


Нині в світі ядерну зброю мають 6 держав: США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція, Індія, п'ять з яких є постійними членами Ради Безпеки ООН. Причинами більшості військових конфліктів є боротьба за територіальну незалежність, ринки сировини, боротьба з тероризмом, окремими бандитськими угрупованнями, релігійні суперечки.Треба зазначити, що в 1994 р. Україна першою в світі відмовилася від ядерної зброї. Її підтримали Білорусь і Казахстан. Скорочення обсягів військової промисловості та знищення ядерних арсеналів сприяло б розвитку країн нашої планети. Тоді людство могло б витрачати кошти на розв'язування невідкладних проблем: екологічних, соціальних, продовольчих. Отже, боротьба за збереження миру на планеті є завданням номер один. І розв'язувати його необхідно в умовах взаєморозуміння, всебічного співробітництва всіх країн.


Наслідки мілітаризації


Демографічна проблема. Ця глобальна проблема людства зумовлена, з одного боку, «демографічним вибухом» в країнах, що розвиваються, Азії, Африки -Латинської Америки, з іншого — депопуляцією, тобто порушенням відтвореннЯ населення та скороченням його кількості в розвинутих країнах. Із зростанням кількості населення на планеті виникає низка проблем: забезпечення людей продуктами харчування, підвищення добробуту, задоволення соціальних потреб: медичних, освітніх, культурних, правового захисту. Майже кожен десятий житель Землі страждає від голоду та недоїдання. Особливо це стосується країн Африки, Південно-Східної Азії, окремих країн Латинської Америки. Водночас розвинуті країни Америки і Європи мають надлишок продуктів харчування, але країни, що розвиваються, не спроможні закупити їх у необхідній кількості. Питання забезпечення населення світу продуктами харчування порушувалося ще в XVIII ст. Тоді англійський економіст, священик Т. Ф. Мальтус висунув теорію про те, що кількість населення зростає швидше, ніж виробництво засобів існування. Проте останні два століття показали, що насправді це не так: виробництво засобів існування випереджає ріст народонаселення на Землі, але їх розподіл відбувається нерівномірно. Для розв'язування цієї проблеми необхідно підвищувати урожайність сільськогосподарських культур і продуктивність свійських тварин, застосовуючи досягнення селекції й генетики, родючість земель, використовуючи сучасні досягнення агрохімії та меліорації та біологічну продуктивність Світового океану за допомогою аквакультури.


На початку XXI ст. зростання кількості населення уповільнилося. Причини полягають у значних темпах урбанізації та науково-технічного прогресу. Про якість життя населення країн свідчать такі показники, як розмір ВВП на душу населення середня тривалість життя та рівень освіти. Демографічні проблеми кожна країна розв'язує, проводячи власну демографічну політику. В розвинутих країнах вона спрямована на збільшення природного приросту населення та збалансованого використання робочої сили. У країнах, що розвиваються така політика передбачає зниження природного приросту населення, поліпшення якості харчування та охорони здоров'я подолання технологічної відсталості та бідності. Перед постсоціалістичними країнами стоїть чимало соціально-економічних проблем, від успішного розв'язування яких залежить, як швидко вони вийдуть з демографічної кризи.


Подолання економічної та соціальної відсталості країн. Нині у світі є чимало бідних країн, у яких ВВП на душу населення становить лише 200 доларів США на рік, у той час як у економічно розвинутих країнах цей показник сягає 20 000 доларів США на рік. Як видно, різниця у рівнях прибутків є дуже значною. Останнім часом у малорозвинутих країнах відбуваються певні зрушення в соціальному та економічному розвитку, проте світові досягнення НТП ще не набули там широкого впровадження. Розв'язати економічні, демографічні, соціальні проблеми ці країни можуть лише за умови надання їм допомоги сильними високорозвинутими державами. Прикладом може слугувати надання вигідних кредитів для розвитку різних галузей промисловості (енергетики, машинобудування, хімічної та ін.). А міцна з економічного погляду держава буде у змозі самостійно розв'язувати свої проблеми. Завдання України, як і інших постсоціалістичних країн, пов'язані з реформуванням економіки та створенням власної конкурентоспроможної продукції на світовому ринку.


Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. О.М. Топузов, Л.В. ТименкоЗбірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з географії, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з географії для 10 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.