KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття про глобальні проблеми людства. Роль світової громадськості у їх розв'язанні. Глобальні прогнози. Повні уроки


Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 10 клас>> Географія: Поняття про глобальні проблеми людства. Проблеми війни і миру, екологічна, сировинна і енергетична. Проблеми голоду, боротьби із злочинністю, тероризмом, хворобами віку. Роль світової громадськості у їх розв'язанні. Глобальні прогнози.

Содержание

Тема

 • Поняття про глобальні проблеми людства. Проблеми війни і миру, екологічна, сировинна і енергетична. Проблеми голоду, боротьби із злочинністю, тероризмом, хворобами віку. Роль світової громадськості у їх розв'язанні. Глобальні прогнози.

Мета

 • сформувати у учнів поняття про глобальні проблеми людства;
 • ознайомити з політичними, економічними, демографічними проблемами;
 • ознайомити з соціальними та екологічними проблемами;
 • сформувати у учнів поняття роль світової громадськості у їх розв'язанні;
 • ознайомити з глобальними прогнозами

Хід уроку

Поняття про глобальні проблеми людства та роль світової громадськості у їх розв'язанні

Глобальними проблемами називають такі, що:

 • по-перше, стосуються всіх країн, народів та соціальних прошарків;
 • по-друге, призводять до значних економічних та соцвальних втрат, а у випадку загострення можуть загрожувати існуванню людської цивілізації;
 • по-третє, потребують для свого вирішення співнобітництва в загальнопланетному масштабі, загальних дій урядів та народів.До основних факторів, які сприяли виникненню глобальних проблем людства, можна віднести: швидке зростання чисельності населення (демографічний вибух), крім того, постійне нарощування промислового та сільськогосподарського виробництва, збільшення обсягу видобутку корисних копалин житлове, промислове будівництво, прокладання нових транспортних магістралей, забруднення навколишнього середовища, мілітаризацію економіки окремих країн.

Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми людства


Небезпечними для людства є політичні проблеми; світу, війни, гонки озброєнь; вирішення регіональних релігійних і військово-політичних конфліктів в Європі, Азії та Африці. Далі йдуть екологічні проблеми. Різними в різних регіонах світу є демографічні проблеми. Численні соціальні проблеми (охорони здоров'я, освіти, науки і культури, соціального забезпечення) вимагають для свого рішення значних коштів і висококваліфікованих фахівців. За останні десятиліття найбільших успіхів людство досягло у вирішенні глобальних економічних проблем - сировинної і енергетичної. У деяких регіонах загострилася продовольча проблема. Все більшої актуальності набувають такі міжгалузеві проблеми, як освоєння Світового океану та мирного освоєння космосу.

Глобальні проблеми сучасності


Враховуючи, що своєю суттю глобальні проблеми людства - інтернаціональні - успішне вирішення їх можливо тільки за умови зосередження зусиль країн, суспільства не тільки на регіональному, але й на міжнародному рівнях, при досягненні стабільного розвитку людства.


Політичні проблеми

1. Глобальна безпека

Причини виникнення та особливості

 • Гонка озброєнь і нарощування арсеналів зброї масового знищення (1920 - 1980-і рр.).
 • Велика кількість регіональних військово-політичних конфліктів на національному чи релігійному грунті (держави колишньої Югославії, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Південь Росії, Афганістан, Таджикистан, Ізраїль та ін.)

Можливі шляхи подолання

 • Широкомасштабне розгортання антивоєнного руху.
 • Переговори щодо скорочення і ліквідації найбільш небезпечної зброї.
 • Миротворчі місії ООН, НАТО та інших міжнародних організацій2. Міжнародний тероризм

Причини виникнення та особливості

 • Посилення протистояння між християнським мусульманським світом.
 • Посилення впливу ісламського фундаменталізму в деяких країнах.
 • Захоплення заручників, терористичні акти в літаках, поїздах, інших місцях масового скупчення людей (11 вересня 2001 р. у США та ін.)

Глобальні проблеми сучасності

Будівлі-близнюки Всесвітнього центру торгівлі у Нью-Йорку стали об‘єктом найстрашнішого теракту 11 вересня 2001 року


Можливі шляхи подолання

 • Створення складних технічних систем, комп'ютерних мереж для виявлення зброї, вибухівки.
 • Створення міжнародної поліцейської служби «Інтерпол»

Глобальні проблеми сучасності

Інколи об‘єктами терористичних атак стають пасажирські авіалайнери

Політична напруженість

Політична напруженість


Демографічні проблеми

1. Високі темпи приросту населення в країнах, що розвиваються

Причини виникнення та особливості

 • До 2025 р. населення цих країн зросте на 3 млрд чол., oо становитиме 95% приросту населення світу.
 • Збільшення кількості безробітних, безграмотних

Можливі шляхи подолання

 • Встановлення припустимої межі чисельності населення Землі.
 • Застосування заходів, спрямованих на зменшення показників народжуваності, підвищення якості життя населення (освіта, здоров'я)

Прогноз темпів приросту населення

Прогноз темпів приросту населення


2. Зниження чисельності населення в економічно-розвинених районах світу

Причини виникнення та особливості

 • Чисельність населення економічно розвинених регіонів світу зменшилася з 33,1% у середині ХХ ст. до 24,1% в кінці; за прогнозами ООН цей спад буде тривати й далі

Можливі шляхи подолання

 • Державна демографічна політика, спрямована на стимулювання народжуваностіЕкологічні проблеми

1. Нераціональне природокористування

Причини виникнення та особливості

 • Збіднення природних ресурсів.
 • Знищення багатьох видів тварин.
 • Заміна природної рослинності на культурну.
 • Загострення проблеми мінеральних, енергетичних, земельних ресурсів

Можливі шляхи подолання

 • Перехід до матеріало- і енергозберігаючих технологій, закритим циклам використання ресурсів.
 • Розробка регіональних схем раціонального природокористування в залежності від особливостей території.
 • Розосередження екологічно шкідливих виробництв

Охорона природи

Охорона природи


2. Забруднення навколишнього середовища

Причини виникнення та особливості

 • Забруднення всіх оболонок Землі.
 • Виникнення «парникового ефекту», «кислотних дощів».
 • Загроза глобальної екологічної катастрофи

Можливі шляхи подолання

 • Розширення природно-заповідних територій.
 • Екологічна освіта та виховання населення

Екологічні проблеми

Екологічні проблеми


Забруднення атмосферного повітря

Забруднення атмосферного повітряЕкономічні проблеми

1. Сировинна та енергетична

Причини виникнення та особливості

 • Через експлуатації родовищ з більш складними умовами видобування дорожчають сировина і енергія і, як наслідок, вся продукція господарства


Можливі шляхи подолання

 • Використання альтернативних джерел енергії (сонця, вітру, океану).
 • Перехід до матеріало-і енергозберігаючих технологій, комплексного використання сировини, створення малоотходного і безвідходного виробництва


2. Продовольча

Причини виникнення та особливості

 • Згідно з даними ФАО, в даний час на планеті голодують понад 500 млн чол., А ще 1 млрд чол. постійно недоїдаютьМожливі шляхи подолання

 • Підвищення продуктивності сільського господарства.
 • Контроль за темпами приросту населення.
 • Освоєння біологічних ресурсів Світового океану.
 • Впровадження економічних реформ в країнах, що розвиваються

Калорійність харчування. Охорона здоров’я

Калорійність харчування. Охорона здоров’я


Соціальні проблеми

1. Погіршення стану здоров'я

Причини виникнення та особливості

 • Виникнення нових захворювань, що є наслідком погіршення екологічної ситуації (СНІД, курячий грип та ін.)
 • Поширення інфекційних захворювань у країнах, що розвиваються.
 • Поширення в промислово розвинених країнах серцево-судинних і ракових захворювань

Можливі шляхи подолання

 • Пропаганда та перехід до здорового способу життя.
 • Забезпечення повноцінного харчування.
 • Поліпшення екологічних умов.
 • Повернення до засобів народної медицини


2. Низький рівень освіти та комп'ютерної грамотності

Причини виникнення та особливості

 • Велика кількість неписьменного населення у слаборозвинених країнах.
 • Відсутність власної системи професійної та вищої освіти в країнах, що розвиваються

Можливі шляхи подолання

 • Рішення економічних проблем в країнах, що розвиваються

Неграмотність

Неграмотність


3. Кризові явища в галузі культури

Причини виникнення та особливості

 • Вульгаризація масової культури і відрив від національних традицій.
 • Американізація культури

Можливі шляхи подолання

 • Збереження унікальних досягнень національних культур.
 • Національне і релігійне виховання4. Поширення злочинності та наркоманії

Причини виникнення та особливості

 • Інтернаціоналізація злочинності у багатьох випадках випереджає темпи світової інтеграції в економічній, соціальній та культурній сферах.
 • Поширення організованих форм злочинності.
 • Формування мафіозних кланів, ринків збуту наркотиківМожливі шляхи подолання

 • Об'єднання зусиль правоохоронних організацій різних країн світу в боротьбі зі злочинністю.
 • Знищення плантацій наркосировини.
 • Правове виховання молоді.
 • Рішення економічних проблем.


Глобальні прогнози

Вчені розробили чимало глобальних прогнозів розвитку людства, причому в них чітко простежуються два принципово різних підходи: оптимістичний і песимістичний.

- Песимістичні прогнози («екологічний песимізм») пов'язані з тим, що вирішити глобальні проблеми людства не можна, так як це вимагає здійснення таких заходів, які реалізувати практично неможливо (наприклад, припинення зростання населення, відмова від технічного і технологічного прогресу, зниження рівня споживання та т. д.). Невідворотність екологічної катастрофи, «кінця історії», загибелі людства.

- Помірно оптимістичні прогнози («науково-технічний оптимізм») обгрунтовують тим, що науково-технічні відкриття та технологічні новації можуть стати основою розв'язання найбільш складних з глобальних проблем. Умовою для цього є прийняття світовим співтовариством концепції «сталого розвитку», згідно з якою науково-технічна і технологічна революції повинні бути підпорядковані інтересам виживання, збереження природного середовища існування людства.


Цікаві факти

 • Без нинішньої атмосфери, створеної парниковим ефектом, середня температура на нашій планеті була б -15 градусів за Цельсієм.
 • Природний вміст вуглекислого газу в атмосфері змінювалося протягом історії між 180 і 300 частинами до мільйону (проміле). Сьогодні рівень СО2 коливається на позначці в 380 проміле, що на 25% більшому, ніж найвищий показник в природному середовищі.
 • 2005 рік був найтеплішим за всю історію спостережень, 1998 і 2007 відходять на друге місце за температурним показаннями в цілому. Вісім найтепліших років на пам'яті людства були з 1998 року по 2005.
 • Вчені пророкують підвищення середньої глобальної температури на 2,5 градуса до 2100 року. В епоху пліоцену (1,8 мільйона років тому), коли температура Землі була еквівалента сьогоднішньої, рівень моря був на 3,5-4,5 метра вище.
 • Геологи вважають, що рівень моря може піднятися на 20-60 сантиметрів до кінця сторіччя, якщо нинішні тенденції потепління будуть продовжуватися.
 • Кількість білих ведмедів різко скоротилося, і вони вже фактично зникли з природного середовища існування, причому ніякі зміни не можуть врятувати ситуацію. Учені підрахували, що близько 20-25 тисяч особин білих ведмедів усе ще залишилися жити в дикій природі.
 • Перші примусові переселення у зв'язку з наслідками зміни клімату відбулися в 2007 році, коли 100 жителів тихоокеанського острова тегу були евакуйовані у зв'язку з підвищенням рівня моря та подальшим затопленням.
 • Перший пік значного підвищення температури припав на період з 1900 по 1930 рік, а другий є постійним підвищенням температури, починаючи з 1970-х років.
 • З 1950 року арктичні льоди скоротилися на 15%, а середньорічна тривалість існування льоду в озерах і річках північної частини планети зменшилася на два тижні.
 • Арктичні крижані покриви дуже швидко зникають, і вчені вважають, що Арктика почне показувати свої перші грунтові покриви вже на початку 2040 року.
 • У 1910 році, національний парк Глейшер в штаті Монтана мав у своєму розпорядженні 150 льодовиків, сьогодні з них залишилося всього лише 27.
 • Площа пустель у всьому світі зростає в результаті підвищення температури. В кінці 2007 року, Австралія втратила 25% врожаю у зв'язку з опустелюванням земель.


Домашне завдання

1. Напишіть розгорнутий реферат про одну з глобальних проблем людства.

2. Підготуйтеся до дискусії - які глобальні проблеми людства проявляються на території України?

3. Підготуйте обгрунтовану відповіть, який глобальний прогноз ви вважаєте більш реальним.


Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняття "глобальні проблеми". Що розуміють під поняттям «глобальний»?

2. Які види глобальних проблем ви знаете? Які глобальні проблеми людства проявляються на території України?

3. Які існують політичні проблеми та чому вони виникають? Які можливі шляхи їх вирішення?

4. Які існують демографічні проблеми та чому вони виникають? Які можливі шляхи їх вирішення?

5. Які існують екологічні проблеми та чому вони виникають? Які можливі шляхи їх вирішення?

6. Які існують економічні проблеми та чому вони виникають? Які можливі шляхи їх вирішення?

7. Які існують соціальні проблеми та чому вони виникають? Які можливі шляхи їх вирішення?

8. Які ви чули глобальні прогнози?


Список літератури

1. В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, Географія, 10 клас, Видавництво: Генеза, 388 стр. - 2008

2. Довгань Г. Д. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Наглядный справочник. — К.; Х.: Веста, 2007. — 144 с.

3. http:/ /ukrmap.su/

4. http:/ /osvita.uaСкомпоновано та відредаговано Паутинкою А.В.
Над уроком працювали

Паутинка А.В.

Довгань Г. Д.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Географія > Географія 10 клас