KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття про мову програмування, обєктно-орієнтовані мови програмування, мова програмування Delphi.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Поняття про мову програмування, обєктно-орієнтовані мови програмування, мова програмування Delphi.


Перший проект мовою програмування Реlрhі

1. Що таке алгоритм?
2. Що таке  об'єкт?
3. Наведіть приклади  об'єктів, їх властивостей і значень цих властивостей.


Поняття про мови програмування
Ви знаєте, що виконавцями алгоритмів можуть бути люди, верстати з програмним керуванням, автоматичні пристрої. Цього року ви вчитиметеся складати алгоритми, виконавцем яких буде безпосередньо комп'ютер.
Алгоритм, складений для виконання комп'ютером, називається програмою. Програма пишеться спеціальною мовою, яка називається мовою програмування.
Перша мова програмування була створена в середині XIX ст. Адою Лавлейс (Англія) для обчислювальної машини Чарльза Беббіджа. На жаль, ця обчислювальна машина так і не запрацювала. На сьогоднішній день існує близько 3000 різноманітних мов програмування.
Ми з вами будемо вивчати мову програмування Delphi, яка відноситься до так зва¬них універсальних об'єктно-оріснтованих мов програмування.
Delphі є універсальною мовою програмування, тому що нею можна скласти:

 1. програму для розв'язання задач з різних галузей науки та повсякденного життя; 
 2. навчально-контролюючі програми; ігрові програми та багато інших.

До таких мов програмування відносяться також мови програмування С++ (сі плюс -плюс), С# (сі шарп), Java (джава) та деякі інші.
Delphі є об'єктно-орієнтованою мовою програмування, тому що в її основі лежить поняття об'єкта, його властивостей і дій, які можна виконувати над об'єктом і які може виконувати сам об'єкт.
Ви вже працювали з багатьма різноманітними програмами: текстовими і графічними редакторами, програмою-архіватором, антивірусною програмою, редактором для створення презентацій, навчальними та ігровими програмами. У ході роботи кожної з них відкривалися вікна, які містили кнопки, поля, написи, меню, прапорці, перемикачі та інші елементи (рис. 116). Якщо ви вибирали кнопку або команду меню, то відбувалися певні дії: відкривалися нові вікна або закривалися відкриті, змінювався колір об'єктів, їх розташування, об'єкти рухалися, у вікнах з'являлися і зникали  тексти та багато-багато іншого.
Усі ці програми достатньо складні. Над їх створенням працювали колективи програмістів-професіоналів. Тексти таких програм великі за обсягом. Щоб у них було легше розбиратися при створенні і тестуванні програм, їх розміщують не в одному, а в кількох файлах. У складних програмах таких файлів можуть бути десятки.
Саме такі програми, з вікнами, кнопками, полями та іншими елементами, ми з вами почнемо вчитися створювати. Працюючи наполегливо, згодом ви зможете створювати досить серйозні програми.
Для створення програм ми будемо використовувати систему візуальної розробки програм мовою програмування Delphi, що називається Тurbо Delphі 2006 (рис. 117). Компанія Borland надає її для вільного розповсюдження і використання. її можна скачати з Інтернету.

Запустити систему Тurbо Delphі 2006 на виконання можна за допомогою: 

 1. команди Тurbо Delphі меню Воrland Developer Studio 2006;
 2. значка на Робочому столі

Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з інформатики по класам онлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.