KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття про односкладні речення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Поняття про односкладні речення


Про те, чим односкладні речення відрізняються від двоскладних, їхні види та роль у мовленні

Пригадайте! З чого складається граматична основа речення?

120 Порівняйте речення правої і лівої колонок. У реченнях якої групи граматична основа складається з одного головного члена? Чи потрібен їм другий головний член? Порівняйте характер розповіді речень кожної пари. Поміркуйте, яка роль односкладних речень у мовленні та як їх можна відрізнити від двоскладних.
1. Люблю тишу.     1. Я люблю тишу.
     ¯¯¯¯¯¯¯¯                               ¯¯¯¯¯¯¯¯
2. Пахне травами.  2. Пахнуть трави.
    ¯¯¯¯¯¯¯                            ¯¯¯¯¯¯¯¯¯
3. Яскраве сонце.  3. Світить яскраве сонце.
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯                        ¯¯¯¯¯¯¯¯


Особливості


Речення, граматична основа якого складається з одного головного члена речення, називається односкладним.
Другий головний член односкладному реченню не потрібний, оскільки зміст речення і так зрозумілий. НАПРИКЛАД:
Отак пролечу сніжком над долиною (А. Малишко).       
            ¯¯¯¯¯¯¯¯¯
До структури цього речення можна легко ввести підмет я, але потреби в цьому немає, бо дієслово пролечу вказує, що дія приписується саме 1-й особі однини (я пролечу).

Види речень

Односкладні речення, як і двоскладні, можуть бути поширеними і непоширеними, а також частинами складного речення. НАПРИКЛАД:
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.72.jpg

Роль у мовленні

Односкладні речення урізноманітнюють і збагачують мовлення. Ними можна передати думки, почуття, відтінки, які неможливо передати двоскладними реченнями.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Головний член односкладного речення не можна називати підметом або присудком. Адже підмет і присудок взаємопов'язані (не можуть існувати один без одного), а в односкладному реченні є лише один головний член, який суміщає в собі функції і підмета, і присудка. Тому правильно казати так: односкладне речення з головним членом у формі підмета або присудка.


121 Прочитайте речення, доведіть, що всі вони односкладні. З'ясуйте, у яких із них головний член речення означає дію, а в яких - стверджує наявність предмета. Які з речень поширені, а які - непоширені?
1. Люблю нести з криниці воду і не розхлюпати ні краплі (А. Каміннук).
2. Далекі стрічі вечорові. Росисті сутінки розлук (П. Василенко).
3. Навчи мене премудрості, навчи, моя сувора і ласкава Музо... (Марія Влад). 4. На небі зоріло (К. Гриневичева). 5. Багато зірочок блискучих розсипано по небесах (Л. Глібов). 6. Зимовий вечір. Тиша (Я. Тичина). 7. Ніч. Тиша. Біле, біле поле (В. Сосюра).


ІЗ СЕКРЕТІВ МОВОЗНАВСТВА
Те значення, яке в двоскладному реченні передається двома головними членами - підметом і присудком, в односкладному реченні зосереджується в одному головному члені. Головний член односкладного речення називає предмет або явище і разом з тим стверджує його наявність, характеризує дію в її зв'язку з предметом, указує на відношення до дійсності. ПОРІВНЯЙТЕ: Я люблю музику. - Люблю музику.


122 І. Прочитайте текст, знайдіть у ньому односкладні речення. Простежте, які з них допомагають уникнути зайвого повторення, а які - створюють лаконічність і динамізм розповіді.
II. Випишіть односкладні речення, підкресліть у них усі члени речення.

ВЕРЕС І БДЖОЛИ
Йду до лісу. Цвітіння вересу вчуваю в усьому: в ароматі повітря, в подиху леготу, в барвах неба. Він владарює на піщаних ґрунтах, там, де не цвіте жодна квітка... Од його фіолетового цвітіння не сховатися ніде: ні в затінку дерева, ні на узліссі, ні в гущавині. Його маленькі ліхтарики мов просвердлюють тобі душу, входять у єство, в свідомість. Гейзери цвіту. Фонтани холоднувато-гарячого багаття. Каскади райдужного сяйва.
Дикі бджоли пораються на відділених ділянках, у глибинах, у пущах і нетрищах, запасаючись нектаром на зимівлю, а свійські літунки господарюють на околицях, беруть взяток* похапцем, поспішають... Незабаром задощить. Затуманить. Загрозує... І тоді вже верес буде бляклий, сірий, нудний. Ні взятку з нього, ні вигляду (За А Камінчуком).
* Взяток - збирання нектару і квіткового пилку бджолиною сім'єю за певний час (день, сезон).
III. За виписаними односкладними реченнями усно перекажіть прочитане. Введіть у переказ невеликий опис лісу (2-3 речення).


123 І. Спишіть складні речення, розкриваючи дужки. Підкресліть односкладні речення, які є частинами складних.
1. Уже йшлося до весілля, коли раптом ро(з,с)почалася війна (С. Музиченко). 2. Снігами землю зам(и,е)ло, яріли ще морозів жала (А. Луценко). 3. Поглянь: вуалі (біло)сніжні смагляві вишні надягли (Д. Іванов). 4. Сумно і смутно людині, кбли висихає і сліпне уява... (О. Довженко). 5. Йду по тонкому пам'яті льоду - і під ногами кришаться крижини (М. Ільницький).
II. Обведіть кружком і схарактеризуйте сполучники, якими з'єднані частини складних речень.


124 Замініть усно двоскладні речення синонімічними односкладними і навпаки. Простежте, як при цьому змінюється характер розповіді.
1. Птахи весело співають у затишному лісі (О. Квітневий). 2. Чую, земле, твоє дихання, розумію твій тихий сум (В. Симоненко). 3. Я люблю мандрувати гірськими стежками (О. Квітневий). 4. Крізь туманову пелену видно зелено-чорний ліс (Д. Прилюк). 5. Йому захотілося малювати (Є. Товстуха).
Види речень
Залежно від значення та способу вираження головного члена односкладні речення поділяються на види.

Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.74.jpg


125 Користуючись схемою «Види односкладних речень» та відповідною таблицею на форзаці, установіть відповідність між односкладними реченнями та їх видами. Визначте, якими частинами мови виражені головні члени речень.
Види односкладних речень:    Односкладні речення:
A. Означено-особове.             1. Друга пізнають у біді (Нар. творчість).
Б. Неозначено-особове.          2. А в теплій хаті пахне свіжим хлібом (О. Пахльовська ).
B. Узагальнено-особове.         3. Чудесна київська осінь (Остап Вишня).
Г. Безособове.                        4. Нас зустрічають хлібом-сіллю (Леся Українка ).
Ґ. Називне.                              5. Будем на осінь добрі й багаті (І. Жиленко).126 І. Випишіть із поданих речень односкладні, підкресліть у них головні члени і в дужках зазначте, чим вони виражені (частину мови, а також, якщо є: відмінок, рід, число, особу, час, спосіб). У яких реченнях головний член за способом вираження нагадує підмет, а в яких - присудок?
1. Науки не носити за плечима (Нар. творчість). 2. На сизих луках скошено траву (М. Рильський). 3. Щасливий сміх голосно забринів на всю квартиру (С. Музиченко). 4. Стою увесь блакиттю оповитий (М. Боровко). 5. Кожен ніжний рух сердечний в пісню срібну переллю (Олександр Олесь). 6. Вечірня кімната. Розчинені вікна. Весна (І. Жиленко). 7. Щасливі щастя не шукають (Нар. творчість). 8. Повітря - мов настояний женьшень (Н. Гнатюк).
II. Поясніть уживання тире в останньому реченні.ВИСНОВКИ
1. Односкладні речення протиставляються двоскладним. При цьому вони можуть відрізнятися не тільки будовою, а й за значенням.
2. З-поміж односкладних протиставляються речення з головним членом у формі присудка (чотири види) і з головним членом у формі підмета (один вид).


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайтуДопомога школяру 8 класу, підручники онлайн, підручник з української мовиЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам. 


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.