KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 8 клас

Українська мова 8 клас продовжать знайомство з Мовною країною та її основними законами. Здобуті знання стануть в пригоді усім учням без винятку для подальшого життя, адже завдяки мові обмінюємося інформацією, найскладнішими думками і найтоншими почуттями, розвиваємося і створюємо матеріальні й духовні цінності. Гіпермаркет Знань допоможе вивчати українську мову протягом он-лайн занять весело та цікаво.

                                               

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас


1.     Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу


Повторення й узагальнення вивченого, пунктуація

2.     Словосполучення й речення. Члени речення. Звертання, вставні слова
3.     Просте і складне речення. Пряма мова і діалог
4.     РЗМ № 1
Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

5.     РЗМ № 2
Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі


Синтаксис, пунктуація. Словосполучення і реченння


Просте двоскладне речення
6.     Словосполучення. Будова й види словосполучень за способом вираження головного слова
7.     Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення
8.     РЗМ № 3
Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

9-10. РЗМ № 4-5
Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

11.    Речення двоскладні й односкладні, прості і складні
12.    Порядок слів у реченні. Логічний наголос
Просте двоскладне речення. Головні члени речення

13.    Підмет, способи його вираження
14.    Простий присудок
15.    РЗМ № 6
Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в науковому стилі

16-17. РЗМ № 7-8
Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в науковому стилі

18.    Складений дієслівний присудок
19.    Складений іменний присудок
20.    Тире між підметом і присудком
21.    Тематична контрольна робота № 1. Просте двоскладне речення. Головні члени речення Контрольне аудіювання
Просте двоскладне речення. Другорядні члени речення

22.    Означення узгоджене і неузгоджене
23.    Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки
24.    Додаток як другорядний член речення
25.    РЗМ № 9
Усний твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень в художньому стилі

26-27. РЗМ № 10-11
Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень в художньому стилі

28.    Види обставин. Порівняльний зворот
29.    Узагальнення й систематизація з теми „Другорядні члени речення”
30.    Тематична контрольна робота № 2. Просте двоскладне речення. Другорядні члени речення. Контрольне читання мовчки
31.    Поняття про односкладні речення
32.    Означено-особові речення


Односкладні й неповні речення
33.    Означено-особові речення
34.    Неозначено-особові речення
35.    Узагальнено-особові речення
36.    РЗМ. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
37.    Безособові речення
38.    Називні речення
39.    Односкладні речення як частини складного речення. Синтаксичний розбір односкладних речень
40.    РЗМ. Складання діалогів, відповідно до запропонованої ситуації
41.    Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях
42.    Контрольна робота. Односкладні й неповні речення (тестові завдання)
Речення з однорідними членами

43.    Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком
44.    Речення з кількома рядами однорідних членів
45-46. РЗМ. Контрольний письмовий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
47.    Однорідні й неоднорідні означення
48.    Кома між однорідними членами речення
49.    РЗМ. Аналіз контрольного письмового переказу
50.    Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальний словах
51.    Контрольна робота. Речення з однорідними членами (диктант). Контрольне аудіювання


Речення із звертаннями, вставними словами
52.    Звертання непоширене й поширене
53.    Розділові знаки в реченнях зі звертаннями
54.    Вставні слова й словосполучення, їх види за значенням
55.    РЗМ. Усний твір-оповідання з обрамленням на основі почутого
56.    Розділові знаки в реченнях зі вставними словами
57-58. РЗМ. Контрольний письмовий твір на морально-етичну (чи суспільну) тему в публіцистичному стилі
59.    Вставні речення, розділові знаки при них
60.    Контрольна робота. Речення зі звертаннями, вставними словами  (тестові завдання)
61.    РЗМ. Аналіз контрольного письмового твору


Речення з відокремленими членами
62.    Поняття про відокремлення
63.    Відокремлені й невідокремлені означення, способи їх вираження. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями
64.    Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки
65.    Відокремлені прикладки. Аналіз контрольного диктанту
66.    Відокремлені обставини, способи їх вираження
67.    Розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами
68.    Відокремлені уточнюючі члени речення. Розділові знаки в реченнях з уточнюючими членами
69.    Контрольна робота. Речення з відокремленими членами(диктант)
70.    РЗМ. Ділові папери. Протокол

Уроки українська мова онлайн, уроки українська мова, методичні розробки українська мова, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.