KNOWLEDGE HYPERMARKET


Право на вибір. Суть права на вибір.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Право на вибір. Суть права на вибір.Повні уроки

Содержание

Тема

Право на вибір. Суть права на вибір.Повні уроки


Мета

  • узагальнити знання про права споживача надані йому від народження
  • ознайомитись з правом споживача на вибір товару (послуги).
Економіка

Хід уроку

1. Оначення поняття "споживач".

2. Права споживача надані йому від народження.

3. Право споживача на вибір товару:

• право на вибір товару в законодавстві;

• зв'язок з правом споживача на інформацію про товар;

• право споживача на обмін товару.

Означення поняття "споживач"

Споживач — фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.


Захист прав споживачів – це складова частина захисту прав людини. В державах з розвиненою економікою споживач здійснює керівну функцію на споживчому ринку. А це можливо лише за активної життєвої позиції кожного громадянина країни та державної підтримки.

Україна, першою з усіх країн СНД прийняла Закон "Про захист прав споживачів", чим засвідчила перед усім світом свою по вагу до міжнародних засад цивілізованого захисту громадян як споживачів. Законом було вперше чітко регламентовано порядок реалізації споживачем прав у разі придбання товару, отримання послуг неналежної та належної якості.


Права споживача надані йому від народження

Закон передбачав право покупця вибирати дії у випадку купівлі товару чи надання послуги неналежної якості: чи розірвання договору і повернення коштів, чи усунення, виправлення недоліків речі продавцем або самим покупцем, але за рахунок підприємця.

Право споживача на вибір

На міждержавному рівні визнання права споживачів затверджено в резолюції Генеральної асамблеї ООН № 39/248 від 9 квітня 1985 р., яка закріпила 8 прав споживачів:

• право на безпеку товару
• право на інформацію
право на вибір товару
• право на висловлення своїх інтересів
• право на задоволення основних потреб
• право на відшкодування шкоди
• право на споживчу освіту
• право на здорове навколишнє середовище.


Беручи до уваги інтереси та потреби споживачів у всьому світі, особливо у країнах, що розвиваються, визнаючи, що споживачі часто знаходяться у нерівному становищі з погляду економічних умов, рівня освіти та купівельної спроможності та враховуючи, що споживачі повинні мати право на доступ до безпечних товарів, а також важливість сприяння справедливому, рівноправному та стійкому економічному та соціальному розвиткові , метою прийняття  «Керівних принципів ООН для захисту інтересів споживачів» визначено:

Право споживача на вибір

• сприяти країнам у встановленні та подальшому забезпеченні належного захисту свого населення як споживачів;
• сприяти створенню структур виробництва та розподілу, здатних задовольняти потреби та запити споживачів;
• заохочувати високий рівень етичних норм поведінки причетних до виробництва та розподілу товарів та послуг для споживачів;
• сприяти країнам у боротьбі зі шкідливою діловою практикою всіх підприємств на національному та міжнародному рівнях, яка негативно відбивається на споживачах;
• сприяти створенню незалежних груп споживачів;
• розширювати міжнародне співробітництво в галузі захисту інтересів споживачів;
• сприяти створенню ринкових умов, що надають споживачам більший вибір за нижчих цін.
Ознайомитися з текстом резолюції Генеральної асамблеї ООН № 39/248 можна на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Право споживача на вибір товару

Один з керівних принципів захисту прав споживачів є право споживача на вибір товару. Дане право гарантоване громадянам України Законом України від 15.12.93 N 3682-XII "Про захист прав споживачів". З метою забезпечення громадянам можливості вибору товару законодавець зобов'язав виробників і продавців своєчасно надавати споживачеві необхідну і достовірну інформацію про товар, продавця, виробника. Споживач має право вибрати товар, виходячи зі своїх потреб і можливостей. Продавець не має права нав'язувати споживачеві товари, в яких той не потребує. Закон забороняє продавцю обумовлювати придбання одних товарів обов'язковим придбанням інших товарів, а також надавати без згоди споживача додаткові послуги за плату. У разі, коли такі обмеження у виборі товару спричинили за собою заподіяння споживачеві збитків, вони відшкодовуються продавцем у повному обсязі.При продажу товарів споживачеві надається можливість самостійно або з допомогою продавця ознайомитися з необхідними товарами. Споживач має право оглянути пропонований товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей або демонстрації його дії, якщо це не виключено з огляду на характер товару і не суперечить правилам, прийнятим у роздрібній торгівлі.

Право споживача на вибір

З правом споживача на вільний вибір товару пов'язана і його право на обмін придбаного непродовольчого товару належної якості, якщо він не підійшов за формою, габаритами, фасоном, забарвленням, розміром або комплектації.

При купівлі товару дистанційним способом (тобто коли cпоживач не мав можливості ознайомитися з товаром або його зразком безпосередньо, а замовив його за каталогом, фотознімках, через Інтернет-сайт) споживач має право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару - протягом 7 днів.


Більш того, якщо споживачеві в момент доставки товару інформація про порядок і терміни повернення товару належної якості не була надана в письмовій формі, споживач має право відмовитися від товару протягом 3-х місяців з моменту передачі товару.
Основні права споживача при виборі товарів:
Право на безпеку
Право на якість
Право на інформацію
Право на відшкодування шкоди
Право на судовий захист

Контрольні завдання

1. Дати означення поняттю  "споживач".

2. Перерахуйте права споживача надані йому від народження.

3. В чому полягає суть права споживача на вибір товару (послуги)?

4. Який  зв'язок між правом споживача на вибір товару та правом споживача на інформацію про товар?

5. Чи можлива реалізація права на вибір без права на обмін товару?

Список використаних джерел

1. Урок на тему "Права споживача", Пицюк І.В., вчитель економіки, Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12

2. Урок на тему "Право на вибір", Садовська М.С., вчитель економіки, Вінницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19

3. Текст резолюції Генеральної асамблеї ООН № 39/248.

4. Закон України "Про захист прав споживачів".

5. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О.Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев’юк. – К.: Навч.книга, 2003.– 352 с.: іл.
6. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд-во “Феникс”, 1998. – 512 с.

Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.


Над уроком працювали

Пицюк І.В.

Садовська М.С.

Прокопенко Ю.А.

Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас