KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практична робота: Робота з об'єктами файлової системи.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 9 клас>> Робота з об'єктами файлової системи. Практична робота до предмету Інформатика 9 клас.

До уроку: «Робота з об'єктами файлової системи

Тема: Виконання операцій з файлами та папками. Пошук файлів. Інсталяція програм.
Мета: навчитися створювати папки і ярлики, працювати з файлами та каталогами; здійснювати пошук файлів, навчитися інсталювати програми.

Програмне забезпечення:
ОС Windows 9x, 2000.

Теоретична частина:
Папки призначені для зберігання файлів і папок. Папка відповідає поняттю каталога в MS - DOS. Папку створюють за допомогою команди Створити  Папка з пункту меню Файл або з контекстного меню робочого поля вікна.


Над об'єктами можна виконувати наступні операції: створення, видалення, відкриття, закриття, переміщення, пересилання (на дискету або поштою), копіювання, вирізання, вставка, перейменування, створення для папки ярлика, перегляд властивостей папки. Дії над об'єктами можна виконувати різними способами: за допомогою основного меню вікна, контекстного меню об'єкта, кнопок панелі інструментів, комбінацій клавіш, методом перетягування піктограм.


Документ створюють за допомогою команд Створити з меню Файл або контекстного меню робочого поля папки - отримують піктограму документа.


Кожному об'єкту - папці, файлу, програмі та ін - можна поставити у відповідність ярлик. Ярлик - це спеціальна піктограма зі стрілкою і асоційований з нею маленький файл, який містить адресу об'єкта. Ярлики створює користувач. Назви ярликам система дає автоматично, але їх можна редагувати. Призначення ярлика - швидке відкриття об'єкта.


Над ярликами здійснюються дії створення, вирізування, переміщення, копіювання і перейменування.
Якщо переміщають файл чи папку у межах диска, то це відбувається швидко - змінюються лише шляхи та назви (адреси) об'єктів у FAT, а самі об'єкти залишаються на місці. Ця дія виконують методом перетягування піктограми об'єкта у потрібне заздалегідь відкрите вікно.


Переміщення на інший диск - це переписування об'єктів на нове місце і вирізування об'єктів зі старого. Щоб виконати цю дію методом перетягування, треба натиснути на клавішу Shift для об'єднання файлів в групу.
Копіювати об'єкт (робити копію) можна в будь-яку папку, диск, дискету або на робочий стіл. Об'єкт копіюють методом перетягування піктограми у потрібне місце; в цьому випадку натискається клавіша Ctrl.
Виконання копіювання або переміщення способом перетягування об'єктів здійснюється натисканням не лівою, а правою клавіші миші. Відпустивши клавішу, відкривають меню, в якому вибирається команда Копіювати або Перемістити, або інша.


Видалення об'єкта
- це окремий вид переміщення в корзину. Після видалення об'єкт зникає з вікна і з'являється в кошику. Об'єкт знаходиться в файловій системі на диску і може бути відновлений на вихідне місце до тих пір, поки не виконається команда Очистити кошик.


Буфер обміну
- це частина оперативної пам'яті, куди копіюють, переміщують об'єкти або їхні фрагменти з метою їх вставки в інші об'єкти: Копіювати (Ctrl + C) в буфер, Вирізати (Ctrl + X), Вставити (Ctrl + V) з буфера.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
1. Перед початком роботи вивчіть інструкцію і теоретичний матеріал.
2. Не відкривайте, не переміщайте, не видаляйте та не перейменовуйте системні теки і файли.
3. Слідуйте порядку включення і виключення комп'ютера, щоб не привести його в неробочий стан.
4. Після виконання роботи поверніть первинний вигляд робочого столу.

Зразок виконання завдання:
Завдання Алгоритм виконання завдання
1. Створіть у робочому диску папку Навчальна. 1. Відкрийте папку Мій комп'ютер.
2. Відкрийте папку диск D:. Виберіть пункт Файл.
3. Виберіть команду Створити.
4. Перемістіть покажчик миші у напрямку стрілки.
5. Виберіть пункт Папка. У полі введення імені введіть назву Навчальна.
  6. Натисніть кнопку Enter.
2. Відкрийте цю папку. 1. Наведіть покажчик миші на піктограму папки і двічі клацніть лівою кнопкою миші по значку.
3. Створіть у папці папку з ім'ям вашої групи. 1. Відкрийте папку Мій комп'ютер.
2. Відкрийте папку диск D:. Виберіть пункт Файл.
3. Виберіть команду Створити.
4. Перемістіть покажчик миші у напрямку стрілки.
5. Виберіть пункт Папка. У полі введення імені введіть назву вашої групи.
6. Натисніть кнопку Enter.
4. Створіть в цій папці папку з ім'ям - ваша ПРІЗВИЩЕ. 1. Повторіть пункти 1 - 6 попереднього завдання. У полі введення імені введіть назву вашого прізвища.

Завдання для самостійної роботи:
2 рівень:
1. Створіть у робочому диску дерево каталогів:
D: \ НАВЧАЛЬНА \ [ІМ'Я ГРУПИ] \ [ПРІЗВИЩЕ УЧНЯ] \ ФІО.doc.
D: \ НАВЧАЛЬНА \ [ІМ'Я ГРУПИ] \ [ПРІЗВИЩЕ УЧНЯ] \ Адрес.doc
2. Відкрийте особисту папку. Відкрийте у вікні папки панель інструментів і рядок стану.
3. Створіть текстовий документ. Введіть своє прізвище, ім'я, по батькові. Збережіть документ і закрийте вікно.
4. Створіть і зберегти другу текстовий документ з ім'ям Адреса і текстом - вашою адресою. Перегляньте властивості цих документів.
5. Створіть ярлики для особистої папки і текстових документів.
6. Закінчите роботу і зробіть звіт.

3 рівень:
1. Створіть у робочому диску дерево каталогів:
D: \ НАВЧАЛЬНА \ [ІМ'Я ГРУПИ] \ [ПРІЗВИЩЕ УЧНЯ] \ ФІО.doc.
D: \ НАВЧАЛЬНА \ [ІМ'Я ГРУПИ] \ [ПРІЗВИЩЕ УЧНЯ] \ Адрес.doc
2. Введіть текст у створені файли. Збережіть документи.
3. Перемістіть два ярлики з особистої папки у папку Навчальна. Скопіюйте один текстовий документ з особистої папки у папку Навчальна способом перетягування піктограм файлу. Скопіюйте другий текстовий документ з особистої папки у папку Навчальна, використовуючи буфер обміну.
4. Видаліть усі файли і ярлики з папки Навчальна (окрім особистої).
5. Поверніть ярлики з кошика у вихідну папку. Закінчите роботу і зробіть звіт.

4 рівень:
1. Створіть у робочому диску дерево каталогів:
  D: \ НАВЧАЛЬНА \ [ІМ'Я ГРУПИ] \ [ПРІЗВИЩЕ УЧНЯ]
2. Знайдіть на диску файл SOL.EXE і скопіюйте його в особисту папку. Перевірте властивості цього файлу.
3. Встановіть в особисту папку програму, запропоновану викладачем, і створіть ярлик запуску програми на робочому столі. Перейменуйте ярлик і змініть значок ярлика.
4. Видаліть ярлик до кошику.
5. Відновіть всі видалені файли. Закінчите роботу і зробіть звіт.

 Контрольні питання:
1 рівень:
1. Що таке файл? Як його відкрити?
2. Що таке операційна система?
3. Що таке каталог?
4. Як увійти в папку?

2 рівень:
1. З чого складається ім'я файлу?
2. Яке призначення каталога?
3. Для чого створюють архівні файли?
4. Яке призначення контекстного меню?
5. Як відкрити документ?

3 рівень:
1. Що виконує команда md c: \ one \ tvo?
2. Як запустити Провідник?
3. Які дії виконуються над папками і ярликами?
4. Як перевірити властивості папки чи файлу?
5. Що таке корзина, і які дії виконуються з файлами кошика?

4 рівень:
1. Скільки місця займає ярлик на диску?
2. Для чого необхідний буфер обміну?
3. Як інсталювати програму в ПК?
4. Для чого необхідний Провідник і яка його структура?
5. Як відкрити файл за допомогою Провідника?


Надіслано вчителем-членом Гільдії Лідерів освіти Чебанюк

Предмети > Інформатика > Інформатика 9 клас > Робота з об'єктами файлової системи > Робота з об'єктами файлової системи. Практикуми, лабораторні, кейси