KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практична робота № 3. Налагодження анімації в слайдових презентаціях

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Практична робота № 3. Налагодження анімації в слайдових презентаціях


Таблиця  7.1

     Завдання   Кіль­кість балів
  1
  2
  3

В папці Практичні роботи вашої структури папок створіть папку Практична робота №3.
  Завдання  1.  Встановити елементи навігації до презентації Подорож.ррt. у заданій послідовності
 1.

Відкрийте файл Подорож.ррt.,  що зберігається на СD-диску в папці Презентації.

                                  Файл Подорож

  1 бал
 1.2 Зробіть активним другий  слайд.  На  карті,  поданій  на ньому,  виді­ літь назви пам’яток, зображення яких містяться у презентації. Для цього можна застосувати автофігури.   4 бали
 1.3 Установіть  анімацію  для  демонстрації  на  карті,  зображеній  на другому слайді,  екскурсійного маршруту пам’ятками  Кримського півострова  відповідно  до  порядку  їх  розміщення  на  слайдах презентації. Для цього вставте на початок маршруту автофігуру за зразком 23.10-2.jpg та задайте для неї потрібний шлях переміщення.   4 бали
 1.4 За допомогою гіперпосилань зв’яжіть назви пам’яток Криму з від­ повідними  слайдами,  де  розміщено  зображення  цих  визначних місць.  За  допомогою  кнопок  дій  організуйте  «повернення»  до карти.   4 бали
 1.5 До кожного слайда додайте текстовий  напис, де розмістіть пере­клад  заголовка  англійською  мовою.  Для  перекладу  можна скористатись електронними чи паперовими словниками.   2 бали
 1.6

Задайте ефект анімації Поява до заголовків усіх слайдів.

Встановіть  анімаційні  ефекти  до  заголовків  слайдів  та  доданих текстових написів так, щоб заголовок англійською мовою відобра­жався через 2 с після  появи заголовка українською та перекривав його.

 2 бали


 2 бали

 1.7 Знайдіть в  Інтернеті  інші зображення  пам’яток Криму та додайте до презентації. Розмістіть їх на слайдах так, щоб різні зображення кожної з  пам’яток містилися  на одному слайді. Для  покращення перегляду вибраних зображень установіть відповідні ефекти  анімації.  Якщо  неможливо  скористатися послугами  Інтернету,  потрібні  зображення  можна знайти у папці Презентації\Крим на СD-диску.   4 бали
 1.8 На  сайті  Фотоекскурсії Києвом,  Україною  та  світом за адресою http:/ /klymenko.data-tec.net  знайдіть  опис  пам’яток  екскурсійного  маршруту  Кримським  півостровом  та додайте  їх до  відповідних слайдів презентації Подорож.   4 бали
 1.9 Установіть  для  доданих  текстових  написів  анімаційний  ефект титри.   1  бал
 1.10 Перегляньте створену презентацію в режимі показу слайдів. Збережіть  результати  роботи  в  файлі  з  тим  самим  іменем  у форматі  демонстрації  в  папці  Практичні  роботи\Практична робота № 3 вашої структури папок.   4 бали
  Завдання 2. Застосувати анімацію об’єктів та зв’язування файлів до презентації Творчість Білокур
 2.1

Відкрийте  презентацію  Творчість  Вілокур.ррt,  що  зберігається  в  папці  Презентації  на  СD-диску,  та  перегляньте  її в режимі демонстрації. 

                        Презентація  Творчість  Вілокур

Збережіть презентацію на комп’ютері з тим самим іменем в папці Практичні роботи\Практична робота № 3 вашої структури папок.

 2 бали

 2.2 Виділіть  другий  слайд  презентації  та  перейдіть  за  гіперпосиланням  Перші кроки до живопису.
Визначте,  який файл зв’язано за  гіперпосиланням,  його формат та місце збереження. Для  цього скористайтеся  вказівкою  Реда­гувати гіперпосилання відповідного контекстного меню.
Збережіть знайдений файл з іменем Білокур.ppt у папці Практич­ні роботи\Практична робота № 3 вашої структури папок.

4 бали
 2.3 До  слайдів  презентації  Білокур.ppt  встановіть  ефект  зміни слайдів Відкриття праворуч,  автоматично та анімацію текстового напису Вицвітання.  
 2 бали
 2. 4 Поновіть на другому слайді  презентації  Творчість Білокур.ppt, що зберігається на вашому комп’ютері,  відповідне гіперпосилання та перевірте коректність його роботи. Для  цього перегляньте поточний слайд презентації в режимі показу.   2 бали
 2.5  Визначте, який файл зв’язано з гіперпосиланням Святе малярство Катерини  Білокур,  його  формат  та  місце  збереження.  Вбудуйте цей файл у вигляді значка до другого слайда презентації  Творчість Білокур, що зберігається на вашому комп’ютері
Перевірте коректність вбудовування об’єкта.
 3 бали
 2.6  На другому слайді презентації  Творчість Білокур, що зберігається на вашому комп’ютері,  видаліть  гіперпосилання  Святе малярство Катерини  Білокур  та  елементи  списку  Світове  визнання  української художниці і Невмируща краса квітів — очей землі.   4 бали
 2.7  Виділіть  третій  слайд  презентації  Творчість  Білокур,  що  зберіга­ється на вашому комп’ютері.
Установіть  порядок  розміщення  зображень  картин, поданих на ньому, та їх появу відповідно до хронології створення.  Для  цього  можна  переглянути  зображення,  що  розміщуються  на  CD-диску  в  папці  Презентаціі\Білокур.
Встановіть однакові  розміри  для  всіх зображень  на  слайді  та за­стосуйте однаковий ефект анімації для їх появи. 
Збережіть  внесені  зміни  та  перегляньте  поточний  слайд  презентації  Творчість Білокур у режимі показу.
 6 балів
 2.8  Порівняйте  презентації  Творчість Білокур,  що  розмщуються  на  СD-диску  та  на  вашому  комп’ютері.
Знайдіть  спільне  і  відмінне.  За  результатами  порівняння складіть таблицю.
 5 балів
Завдання 3. Встановити анімацію об’єктів у презентації Гра Баше відповідно до визначених правил гри
 3.1  Відкрийте презентацію Гра Баше.ррt., що зберігається в  папці  Презентації на  СD-диску,  та  перегляньте  її  в режимі показу. 
Визначте  кількість  слайдів  презентації.  Визначте кількість слайдів, які відображаються у процесі демонстрації.
Збережіть презентацію з тим самим  іменем  в папці Практичні роботи\Практична робота № 3 вашої структури папок.
 2 бали
 3.2  Зробіть  неприхованими  всі  слайди  презентації  Гра  Баше,  що  зберігається на вашому комп’ютері.  1 бал
 3.3  Для  кращого  розуміння умов  гри ще  раз  перегляньте перші шість слайдів презентації.
На слайдах з 7 по 14 встановіть анімацію та навігацію так, щоб перемогти уявного суперника. 
Перегляньте  презентацію  в  режимі  показу  та  збережіть  внесені зміни.
 10 балів
 3.4  Виконайте взаємоперевірку завдання у парах.  2 балиМорзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.