KNOWLEDGE HYPERMARKET


Предмет вивчення Географії материків і океанів. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт за охопленням території, змістом і за призначенням. Тематичні карти і робота з ними


Географія про різноманітний світ суходолу та океану.


У 6-му класі ви ознайомилися із загальною географією, з якої дізналися про цікавий і різноманітний світ географічної оболонки та її складові -літосферу, атмосферу, гідросферу та біосферу. У 7-му класі на вас чекає не менш захоплююча географічна мандрівка материками та океанами, які мають неоднакову площу і є обличчям нашої планети. Ви відкриєте для себе насамперед природу кожного з материків і океанів. Підручник, який перед вами, допоможе відповісти на багато запитань. Чому на материках безкраї рівнини поступаються велетенським гірським спорудам? Чому на одних континентах дуже жарко, а на інших панує крига? Які природні процеси відбуваються в кожному з чотирьох океанів? Ви також дізнаєтеся, коли і як заселяли материки, познайомитеся з життям населення окремих країн світу. Вам стануть зрозумілі побут і традиції, господарство і дозвілля численних народів, що живуть на різних материках і океанічних островах. Отже, «Географія материків і океанів» вивчає природні умови і ресурси материків і океанів та проблеми їх використання, а також населення і господарську діяльність людей у різних куточках Землі.


Площа материків і океанів сягає десятків мільйонів квадратних кілометрів, а час існування вимірюється сотнями мільйонів років.


Материк, або континент, - це велика ділянка суходолу, утворена земною корою переважно материкового типу. Більша частина мате­рика лежить вище рівня Світового океану. Розрізняють шість мате­риків, або континентів: Євразія, Африка, Північна Америка, Півден­на Америка, Австралія, Антарктида. Пізнаючи Землю, мореплавці й мандрівники називали відкриті нові землі частинами світу. І дотепер збереглися історичні назви шести частин світу: Європа, Азія, Америка, Африка, Австралія, Антарктида.


Океан - це велика частина водного простору Світового океану, дно якого утворене переважно океанічною земною корою. Вам відомі з 6-го класу чотири океани: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий. Багато вчених виокремлюють і п'ятий океан. (Згадайте, де він розташований.)

Джерела географічної інформації та методи її збирання. Для пізнання природи материків і океанів географи застосовують усі відомі вам із 6-го класу загальногеографічні й галузеві методи дослідження.

Одними з основних методів дослідження у географії є спостереження та вимірювання, завдяки яким збирають первинну географічну інформацію про особливості материків і океанів. Прямі спостереження та певні вимірювання здійснюють під час експедицій і перебування безпосередньо на досліджуваному об'єкті, наприклад на науковій станції в Антарктиді. Часто їх проводять із науково-дослідницьких кораблів або навіть із рейсових суден, з орбіт космічних станцій та геофізичних ракет, зі штучних супутників Землі та з літаків-лабораторій.

Наука стверджує
Космічні спостереження збагатили географічну науку новими знаннями. Так, під час спостережень океану поблизу Антарктиди за допомогою супутника вперше помітили океанські вихори діаметром від ЗО до 200 км і визначили, що вони за своєю природою схожі на циклони й антициклони атмосфери. За допомогою супутників зафіксували рухи літосферних плит, що відповідають приблизно 10 см за рік. Завдяки обстеженню дна океану космічними літальними апаратами виявили відмінності рельєфу океанічного дна порівняно з поверхнею суходолу і створили відповідні карти.


На основі отриманої первинної географічної інформації створюють макети, або моделі, форм рельєфу, циклонів і антициклонів, річок із греблею і водосховищем, природних комплексів, розробляють різноманітні карти.
географії існують також методи здобуття вторинної географічної інформації. Це зумовлено тим, що багато географічних об'єктів бувають недоступні для прямого спостереження або мають дуже великі розміри. Тоді вчені-дослідники вдаються до використання даних, які вже добуто і певним чином упорядковано.


Вторинну географічну інформацію вчені накопичують поступово. Такими джерелами інформації для них є карти, особливо тематичні, аналізуючи які можна порівнювати явища, створювати образ (модель) певного явища чи конкретної території. Упорядковану географічну інформацію дають і таблиці, у яких поєднані багатовимірні характеристики території. Прикладом такої таблиці є геохронологічна шкала. Джерелами вторинної географічної інформації є графіки, діаграми, профілі. (Пригадайте, який вигляд мають графіки зміни добової та річної температури, роза вітрів, кліматичні діаграми, профілі рельєфу, з яких ви отримували географічну інформацію.)
Важливим способом здобуття вторинної інформації в географії залишаються також описи, особливо коли це стосується характеристик природи окремих материків, маловідомих країн, загадкових морів і островів. Нині функцію опису виконують також різноманітні відеозасоби - кіно та телебачення.


Новим джерелом вторинної географічної інформації є географічна інформаційна система (ГІС), призначена для комп'ютерного читання, аналізу та надання інформації.


Географія материків і океанів. 7 клас. В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова
Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Планування уроків з Географії, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з географії 7 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.