KNOWLEDGE HYPERMARKET


Географія 7 клас

        

Георгафія 7 клас – путівник по загадковому світові організмів та явищ нашої планети. Дізнатись  про природу Землі та її різноманітність, населення та його господарську діяльність, а також взаємодію природи і людини в межах планети можна за допомогою конспектів уроків, рефератів, презентацій,  кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів та багато інших цікавих матеріалів.                    


Гіпермаркет знань>>Географія>>Географія 7 клас


Географія материків і океанів

Вcтуп
1. Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт за охопленням території,  змістом і за призначенням.  Тематичні карти і робота з ними.

2. Загальні географічні закономірності. Практична робота: 1. Аналіз карти часових поясів з метою визначення поясного часу.       

3. Практична робота: 2. Аналіз карти будови земної кори з метою встановлення взаємозв’язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та розміщенням покладів корисних копалин.

4. Практична робота: 3. Аналіз карти кліматичних поясів з метою встановлення характерних ознак та закономірностей розміщення основних типів клімату на Землі.       

5. Практична робота: 4. Аналіз карти географічних поясів і природних зон світу з метою встановлення закономірностей зміни природних комплексів на материках.       


Океани


Тихий океан. Океанія

6. Загальні відомості. Тихий океан – найбільший океан Землі. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану. Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства Тихого океану. Проблема забруднення вод океану.  Практична робота: 5. Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану.       

7. Океанія. Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії. Сучасне населення і країни в Океанії. Екологічні проблеми.       


Атлантичний океан
8. Особливості географічного положення та кордони океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного і Тихого океанів. Дослідження Атлантичного океану. Будова та рельєф дна.       

9. Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства океану. Проблема забруднення вод.       


Індійський океан
10. Особливості географічного положення. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тихого океанів. Дослідження Індійського океану. Рельєф дна. Особливості  природи океану: високі температура і солоність вод, система морських течій.        

11. Своєрідність органічного світу. Природні багатства. Вплив океану   на природу материка в прибережній частині. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану.       


Північний льодовитий океан
12. Загальні відомості.  Північний Льодовитий океан – найменший океан на Землі. Географічне положення. Дослідження океану та Арктики в цілому. Особливості рельєфу дна. Клімат океану в зв’язку із розташуванням океану у високих широтах. Течії. Льодовий режим.            

13. Своєрідність органічного світу. Проблеми охорони природи океану. Практична робота: 6. Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів (за вибором).       
 
Материки


Африка
14. Особливості фізико-географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння Африки.
15. Геологічна будова. Східно-Африканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір`я, нагір'я.       
16. Закономірності розміщення корисних копалин.
17. Загальні особливості клімату.
18. Кліматичні пояси і типи клімату.
19. Води суходолу. Головні річкові системи, озера, підземні води, їх значення для природи та населення.
20. Специфічність ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення. Вологі екваторіальні ліси.

21. Савани і рідколісся. Тропічні пустелі. Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми

22. Практична робота: 9. Складання порівняльної характеристики двох природних зон Африки (за вибором)

23. Населення. Сучасна політична карта. Головні держави Африки. Зв’язки України з країнами африканського континенту
24. Узагальнення з теми “Африка”.   


Південна Америка
25.Загальні відомості. Особливості фізико-географічного положення. Дослідження і освоєння материка. Практична робота: 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка
26. Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення родовищ  корисних копалин
27. Своєрідність клімату у зв’язку з рухами повітряних мас. Південна Америка – найвологіший материк світу. Кліматичні пояси і області. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу
28. Води суходолу. Найбільші річкові системи. Озера
29. Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми
30. Населення, його склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта. Основні держави. Україна і країни Південної Америки
31. Узагальнення з теми “Південна Америка”.   


Австралія

32.Австралія — найменший материк Землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження
33. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порівняння з Африкою
34. Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси та області Австралії. Води суходолу
35. Особливості ґрунтово–рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність і унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною
36. Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз - єдина держава на материку. Україна і Австралія   


Антарктида

37. Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида – льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри.   Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка.  Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи. Українська дослідна станція «Академік Вернадський»
38. Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф. Кліматичні умови. Антарктида – найхолодніший материк Землі. Практична робота: 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка
39. Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання   


Північна Америка

40. Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов’язана з його географічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки. Практична робота: 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка

41. Геологічна будова та рельєф, їх порівняння з Південною Америкою.  Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення
42. Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і області
43. Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження
44. Практична робота: 10. Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом)
45. Рослинність і тваринний світ. Ґрунти. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордильєр. Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники і національні парки
46. Населення. Його расовий і етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки. Політична карта материка. Держави. Зв’язки України з країнами Північної Америки.       

47. Узагальнення з теми “Північна Америка”.   


Євразія

48. Євразія – найбільший материк Землі. Фізико-географічне положення материка, його розміри. Поділ материка на дві частини світу – Європу та Азію.        

49. Особливості берегової лінії Євразії. Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка.        

50. Практична робота: 8 (закінчення). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка.       

51. Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Формування рельєфу. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області.       

52. Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності в рельєфі різних частин материка.        

53. Корисні копалини, особливості їх походження.       

54. Особливості формування клімату. Особливості прояву кліматотвірних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка.       

55. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії, їх порівняння з Північною Америкою.        

56. Практична робота: 11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм.       

57. Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки Євразії. Основні типи живлення і режиму річок.       

58. Найбільші озера Євразії.       

59. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння.  

60. Природні зони. Особливості їх  розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії.        

61. Природні зони. Особливості їх  розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії (продовження)       

62. Висотна поясність у горах материка. Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії

63. Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку.        

64. Сучасна політична карта Євразії. Найбільші країни. Україна серед держав Євразії.       

65. Узагальнення з теми “Євразія”.   

Земля – наш спільний дім

66. Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі. Антропогенні природні комплекси.    

67. Практична робота: 12. Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження.    

68-69. Екологічні проблеми материків і океанів. Комплексна проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, їх основні джерела надходження. Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.       


Усі уроки онлайн, методичні розробки географія, календарне планування, усі уроки 


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій у класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів
1236084776 kr.jpg інше

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок у текстах
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки-кейси
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.