KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація до теми: Діяльність міжнародних організацій

Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас
Тема Діяльність міжнародних організацій - МВФ, Світового банку, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку тощо

Ekonnom (14).jpg

Міжнародна організація— це об'єднання держав відповідно до міжнародного права і на основі міжнародного договору для здійснення співробітництва в політичній, економічній(Європейський союз), культурній, науково-технічній(Європейська організація ядерних досліджень), військовій(НАТО), валютно-фінансовій(МВФ, МБРР), соціальній (Міжнародна організація праці) та інших галузях, що має необхідну для цього систему органів, права й обов'язки, похідні від прав і обов'язків держав, і автономну волю, обсяг якої визначається волею держав-членів.

Офіційні цілі МВФ

  • «сприяти міжнародній співпраці в валютно-фінансовій сфері»;
  • «сприяти розширенню і збалансованому росту міжнародної торгівлі»
  • «забезпечити стабільність валют, підтримувати упорядковані співвідношення валютної системи серед держав-членів» і не допускати «знецінення валют з метою отримання конкурентних переваг»;
  • надавати допомогу в створенні багатосторонньої системи розрахунків між державами-членами, а також в ліквідації валютних обмежень
  • тимчасово надавати державам-членам засоби в іноземній валюті, з метою «виправлення порушення рівноваги їх платіжного балансу».


Основні механізми кредитування

  • Резервна частка
  • Кредитні частки
  • Домовленості про резервні кредити стенд-бай
  • Механізм розширеного кредитування

Світовий банк, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку. Банк розробляє стратегії допомоги для кожної зі своїх країн-клієнтів у співробітництві з державними органами, неурядовими організаціями й приватним сектором. Представництва Банку в різних країнах світу займаються реалізацією його програм, підтримують зв'язок з урядом і цивільним суспільством і сприяють більше глибокому розумінню проблем розвитку. До Світового банку входять дві інституції - Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку.

Європейський банк реконструкції та розвитку— міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки.
ЄБРР працює лише на комерційних засадах. На відміну від МВФ, надає тільки цільові кредити під конкретні проекти приватним і державним структурам на потреби розвитку економіки. 60% позичкових засобів спрямовуються у приватний і 40% — у державний сектор. Крім цільових кредитів ЄБРР здійснює прямі інвестиції, а також надає технічну допомогу. Спеціальних коштів для надання технічної допомоги ЄБРР не має, а залучає інші ресурси, в тому числі із створених у країнах ЄС спеціальних фондів, міжнародних організацій.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Деякі прояви макроекономічної цілісності. > Діяльність міжнародних організацій. Презентація уроку