KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація на тему: Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші

Презентація уроку до предмету Економіка, 10 клас
Тема 8. Гроші: їх функції та види.
Міжнародна валютна система — це форма організації валютних відносин у межах світового господарства.

Economicse (3).jpg
Міжнародна валютна система — це сукупність грошових відносин, пов'язаних із формуванням і розподілом валютно-фінансових та кредитних фондів, використанням розрахункових і платіжних засобів у сфер  міждержавних господарських зв'язків.
Основними елементами міжнародної валютної системи є:
 -національні і колективні резервні валюти;
 -склад і структура міжнародних ліквідних активів;
 -умови взаємної конвертованості валюти;
 -форми міжнародних валютних ринків і світових ринків золота;
  -міждержавні організації, що регулюють валютно-фінансові відносини (МВФ, МБРР та ін.).


Основними елементами міжнародної валютної системи є:
 -національні і колективні резервні валюти;
 -склад і структура міжнародних ліквідних активів;
 -умови взаємної конвертованості валюти;
 -форми міжнародних валютних ринків і світових ринків золота;
  -міждержавні організації, що регулюють валютно-фінансові відносини (МВФ, МБРР та ін.).

Economics (32).jpg
Головна функція міжнародної валютної системи — ефективне опосередкування платежів за експорт та імпорт між окремими країнами і створення сприятливих умов для розвитку міжнародної системи виробництва й поділу праці.
Міжнародна валютна система є динамічною системою, що постійно розвивається, змінюється, еволюціонує. Напрями її еволюції визначаються провідними тенденціями трансформації економіки західних країн, змінами умов і потреб світового господарства в цілому.
Головна функція міжнародної валютної системи — ефективне опосередкування платежів за експорт та імпорт між окремими країнами і створення сприятливих умов для розвитку міжнародної системи виробництва й поділу праці.
Міжнародна валютна система є динамічною системою, що постійно розвивається, змінюється, еволюціонує. Напрями її еволюції визначаються провідними тенденціями трансформації економіки західних країн, змінами умов і потреб світового господарства в цілому.


Головною ланкою міжнародної валютної системи є світові гроші. Вони є логічним продовженням внутрішніх грошей, вищою формою їх функціонального застосування.


Світові гроші – головна ланка міжнародної валютної системи. Вони є логічним продовженням внутрішніх грошей, вищою формою їх функціонального
 застосування.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Гроші: їх функції та види. > Гроші: їх функції та види. Презентація уроку