KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація уроку: Потреби споживача й закономірності його економічної поведінки.

Презентація уроку до предмету Економіка, 10 клас
Тема: «Потреби споживача й закономірності його економічної поведінки.»

Потреби споживача: зміст та класифікації. Розвиток і безмежність потреб

Потреба – прояв необхідності певних речей, бажання володіти ними, відчуття нестачі, якщо це бажання лишається незадоволеним.

Потреба – стан незадоволеності, який відчуває людина та прагне з нього вийти, або стан задоволеності, який людина бажає продовжити.

Класифікація потреб:


1. За характером виникнення
2. За нагальністю задоволення
3. За засобами, що забезпечують задоволення потреб
4. За способом задоволення потреби


За характером виникнення

Базові – виникають із необхідності підтримання життя людини як біологічної істоти (у повітрі, воді, їжі тощо).

Породжені розвитком цивілізації (необхідність певного освітнього рівня, медичного обслуговування, транспортні послуги тощо).

97-za-nagaln.jpg


98-za-zasob.jpg


За способом задоволення потреби

Індивідуальні: потреби в їжі, одязі, житлі, які у кожної людини мають свої якісні та кількісні особливості, задовольняються специфічним набором товарів і послуг.

Колективні
: потреби певного трудового колективу в кваліфікованому керівництві, сприятливому психологічному кліматі, відповідних умовах праці тощо.

Суспільні
: потреби у зниженні рівня інфляції та безробіття, у забезпеченні конвертованості національної валюти, економічному піднесенні та ін.

“Піраміда потреб” Маслоу

99-piramida-p.jpg


Механізм задоволення потреб різних рівнів

Якщо найнагальніші потреби задоволені, то на певний час ці потреби перестають бути рушійним мотивом для людини. В неї виникає бажання задовольнити наступні за вагомістю потреби. Останні задають програму діяльності, а діяльність забезпечує можливість їх задоволення.

Безмежність потреб

Особисті потреби людини є безмежними, а виробничі ресурси, які необхідні для задоволення цих потреб, — обмеженими. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів породжують дію двох законів суспільного розвитку — закону зростання потреб і закону розвитку факторів виробництва.Cкачати повну презентацію уроку можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши MS PowerPoint


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Потреби споживача й закономірності його економічної поведінки. > Потреби споживача й закономірності його економічної поведінки. Презентація уроку