KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація уроку: Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів

Презентація уроку до предмету Економіка, 10 клас
Тема: «Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів»

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

  1. Сутність фондової біржі
  2. Роль фондових бірж на ринку
  3. Українська фондова біржа


1. СУТНІСТЬ ФОНДОВОЇ БІРЖІ

Фондова біржа являє собою певним чином організований ринок, на якому власники цінних паперів здійснюють через членів біржі, виступаючих як посередники, операції купівлі-продажу. Контингент членів біржі складається з індивідуальних торговців цінними паперами і кредитно-фінансових інститутів.

Коло паперів, з якими проводяться операції, обмежене. Щоб попасти в число компаній, папери яких допущені до біржової торгівлі, компанія повинна задовольняти виробленим членами біржі вимогам відносно об'ємів продажу, розмірів прибутку, що отримується, числа акціонерів, ринкової вартості акцій, періодичності і характеру звітності і т.д.

Основними функціями, які виконують фондові біржі, є:

105-FFB.jpg


2. РОЛЬ ФОНДОВИХ БІРЖ НА РИНКУ

Виходячи з основних функцій біржі,  стає очевидним,  що біржа є забезпечуючим елементом розвитку інвестиційного діяльності.  Фондова біржа –  певною мірою організований ринок,  де власники цінних паперів виконують операції купівлі-продажу через членів біржі, що виступають у ролі посередників.

Значення фондової біржі для ринкової економіки виходить за рамки організованого ринку цінних паперів. Фондові біржі зробили переворот в проблемі ліквідності капіталу. "Диво" полягало в тому, що для інвестора практично стиралися відмінності між довгостроковими і короткостроковими вкладеннями коштів.

Цілком реальні у часі побоювання омертвити капітал стримували підприємницький запал. Але по мірі розвитку операцій на фондових біржах склалася ситуація, коли для кожного окремого акціонера інвестиції (інвестований в акції капітал) мають майже такий же ліквідний характер, як готівка, оскільки акції в будь-який момент можуть бути продані на біржі.

3. УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА

В Україні прийнятий і діє ряд нормативних актів, що заклали основу для функціонування цінних паперів. Одним з головних нормативних актів, регулюючих взаємовідносини між всіма учасниками, є Закон України " Про цінні папери і фондову біржу". Згідно з цим Законом фондова біржа створюється лише як акціонерне товариство. Її фундаторами можуть бути лише торговці цінними паперами і їх повинне бути не менше за 20. Фундатори повинні внести в статутній фонд біржі певну суму.

Акціонерами фондової біржі в нашій країні можуть стати як підприємці, великі банки, так і будь-який громадянин, що вклав свої заощадження в акції.

Фондова біржа України засновується на неприбуткових основах і повинна діяти на принципах ліквідності, тобто вільного перетворення цінних паперів в гроші без фінансових втрат для власника, стабільності ринку, широкої гласності і довір'я.

106-diakyju.jpg


Cкачати повну презентацію уроку можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши MS PowerPoint


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів > Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів. Презентація уроку