KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми: Постійні (FC), змінні (VC) витрати: визначеність та структура

Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас
Тема: Постійні (FC), змінні (VC) витрати: визначеність та структура

Soldi-euro (20).jpg

Ви́трати виробни́цтва — витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язані з виробництвом економічних благ.
Економічна теорія вирізняє такі основні види витрат виробництва фірми: постійні, змінні, валові (загальні), середні, граничні, альтернативні. Сучасні західні концепції класифікують витрати виробництва, беручи за критерій залежність або незалежність їх від обсягу виробництва.
Постійні витрати пов’язані з існуванням самої фірми (її виробничого обладнання) і тому повинні бути оплачені, незалежно від того, виробляє вона продукцію чи ні.
До них відносяться:

  • орендна плата,
  • відсотки за борговими зобов’язаннями,
  • страхові внески,
  • амортизаційні відрахування,
  • платня керівникам і охоронцям фірми і т.п.

Сума постійних і змінних витрат на кожний певний обсяг продукції складає загальні (валові) витрати (ТС).
Графічно загальні (валові) витрати відображені кривою лінією (лінія ТС):

ТС=FC+VC


Графік загальних витрат (ТС) повторює конфігурацію змінних витрат (VC), підняту над початком координат на величину постійних витрат (FC).


Розмежування між постійними, змінними і загальними витратами має суттєве значення для підприємців, тому що дозволяє визначити конкретні шляхи зниження виробничих витрат. Змінну частину підприємець може контролювати на протязі короткострокового періоду часу шляхом маніпулювання обсягом виробництва. Тоді як постійна частина витрат не піддається ефективному контролю з боку адміністрації фірми, вона є обов’язковою і тому повинна бути оплачена незалежно від обсягів виробництва.


Графічно змінні витрати відображені кривою VC. Крива змінних витрат спочатку зростає достатньо швидко (від 0 до точки А). Потім, при певних обсягах продукції, що виробляється (від точки А до точки В), темпи зростання змінних витрат сповільнюються, тому що виникає певна економія на масштабах виробництва. Після точки В крива VC стає більш крутою в результаті дії закону спадної віддачі.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Постійні (FC), змінні (VC) витрати: визначеність та структура > Постійні (FC), змінні (VC) витрати: визначеність та структура. Презентація уроку