KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми Товар Собівартість Корисність Ціна

Презентація до уроку з предмету Економіка 4 клас
Тема: Товар Собівартість Корисність Ціна


Ekonika (26).jpg
Товар – продукт праці, який задовольняє певну потребу людини. Він виготовляється для обміну й реалізується шляхом купівлі-продажу.

Собівартість – це сукупність витрат, виражених у грошовій формі, які йдуть на виробництво та збут продукції.

Зниження собівартості продукції є головним фактором зростання прибутковості підприємства.

Корисність блага – здатність економічного блага задовольнити одну або декілька потреб людини.

Є 2 підходи до визначення корисності: кількісний та якісний. Кількісний підхід побудований на безпосередньому вимірі корисності благ, а якісний – на порівнянні відношення споживача до різних наборів благ.

Закон спадної граничної корисності: у процесі зростання кількості спожитого товару (або послуги) його корисність від споживання кожної додаткової одиниці зменшується.

Рівноважна ціна: збалансовує попит і пропозицію; інформує про шляхи раціонального розподілу ресурсів; забезпечує раціоналізацію попиту покупців; є найдемократичнішим засобом саморегулювання відносин покупців і продавців.

Ekonika (15).jpg
Функції ціни Вимірювальна (інформаційна) Визначає кількість грошей, необхідних для купівлі-продажу; встановлює співставлення цінності різних товарів. Облікова Здійснює еквівалентний обмін, визначає економічну ефективність виробництва. Розподільча Через механізм співвідношення попиту і пропозиції реалізується в розподілі ресурсів, доходів, власності. Стимулююча Можливість впливу на інтереси виробників, оновлення і зростання засобів виробництва Соціальна Визначення рівня життя, прожиткового мінімуму, споживчого бюджету родини.


Скачати презентацію можна клікнувши на текст і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

 

Предмети > Економіка > Економіка 4 клас > Товар Собівартість Корисність Ціна > Товар Собівартість Корисність Ціна презентація уроку