KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 на тему: Що і для чого вивчає економічна наука. Її місце серед інших наук

Презентація уроку до предмету Економіка, 10 клас
Тема «Що і для чого вивчає економічна наука. Її місце серед інших наук.»

Саме слово “економіка” походить від грецького слова “oiconomia” і складається із слів “oicos” – дім, домашнє господарство, і “nomos”- закон, що означає “управління господарством”. Вона нерозривно пов’язана з виробництвом матеріальних благ.
Економіка — теорія управління господарством, суспільними господарськими системами різних розмірів (від домогосподарства до загальнолюдського глобального господарства планети Земля), різних видів (натуральне і грошове) і різних епох.

Economics (1).jpg
Відомий економіст П. Самуельсон стверджує, що предметом економіки є:

  • наука, що вивчає, як люди здійснюють організацію виробництва і споживання;
  • наука про дії, що включають обмінні операції між людьми;
  • наука, що вивчає, як люди роблять вибір, щоб використати рідкісні ресурси для виробництва різних товарів та їх розподілу;
  • наука, що вивчає людей, у їхньому діловому житті;
  • наука, що вивчає багатство;
  • наука, що вивчає, як можна вдосконалити суспільство.

Економіка – це особлива сфера життя суспільства, що охоплює виробництво товарів та послуг, обмін ними, та розподіл створених у суспільстві благ та їх споживання.
Виробництво в економічному розумінні – це спосіб поєднання виробничих ресурсів: землі, праці, капіталу, та їх узгодженого (капіталу) цілеспрямованого використання, а також поєднання різних сфер, галузей, видів виробництва, що грунтується на суспільному поділі праці.
Обмін – це відносини, завдяки яким товари та послуги рухаються від виробників до споживачів, і цей рух обслуговують гроші, ціни, торгівля.
Розподіл- це формування доходів підприємців і робітників, службовців і фермерів, окремих родин та держави.
Споживання – це використання доходів і реалізація корисностей речей.

Economics (3).jpg
Об’єктом економічного дослідження є економіка.
Суб’єктами сучасної економіки є підприємець-інженер, робітник, який працює за контрактом, фермер, підприємець-банкір, власники цінних паперів, вкладників коштів у банки, підприємство як юридична особа і держава.
Якщо розглядати економіку під кутом зору руху товарів і доходів, то суб’єктами економічних відносин є домашні господарства, підприємства-виробники, що постачають на ринок товари та послуги, держава, яка вилучає частину доходів домашніх господарств і витрачає кошти на придбання певних товарів та послуг.
Якщо розглядати економіку під кутом зору купівлі-продажу, то суб’єктами економічних відносин є продавець, який пропонує продукцію і покупець, який формує на неї попит.
Якщо розглядати економіку під кутом зору організації ринкових відносин, то їх суб’єктами є банки, страхові компанії, товарні та фондові біржі, підприємства роздрібної та оптової торгівлі.
Отже, чим складнішим стає економічне життя суспільства, тим більше буде різних дійових осіб економіки.


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Що і для чого вивчає економічна наука. Її місце серед інших наук. > Що і для чого вивчає економічна наука. Її місце серед інших наук. Презентація уроку