KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 9 до уроку: Гроші: їх функції та види


Презентація уроку до предмету Економіка, 10 клас
Тема 8. Гроші: їх функції та види.
Groshzi (21).jpg

Гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом та посередником при обміні інших товарів.
При застосуванні у сфері інвестування гроші стають носієм капіталу, у зв’язку з чим виникає необхідність розрізняти гроші як гроші і гроші як капітал.
Гроші як гроші – це гроші, які дають можливість суб’єктам придбати товари та послуги, які забезпечують реалізацію товарів та послуг.
Гроші як капітал – ті гроші, які дають можливість суб’єктам отримати додатковий дохід.
Формою цінності грошей як грошей є їх купівельна спроможність – кількість товарів чи послуг, що можна придбати за одну грошову одиницю.
Маса товарів, які можна купити за одиницю грошей, визначається рівнем їх цін: чим ціни вищі, тим менше товарів можна купити на грошову одиницю, і навпаки.
Функції грошей – це певна дія чи “робота” грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення.
Щодо функцій грошей ведеться багато дискусій як між представниками різних теоретичних шкіл, так і всередині кожної з них.

Функції грошей:
-міра вартості;
-засіб обігу;
-засіб платежу;
-засіб нагромадження;
-світові гроші.


Міра вартості – це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.
Гроші як міра вартості широко використовуються як рахункові, як одиниця рахування. За їх допомогою можна надати кількісного виразу всім економічним процесамі явищам на мікро- і макрорівнях.
Засіб обігу– це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг. Гроші повинні бути портативними, економічно подільними й однорідними у всій своїй масі, відносно міцними, дешевими у виготовленні і здатними до швидкого відтворення будь-якої необхідної для обігу їх кількості.
Засіб платежу – це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення. Гроші передаються від одного суб’єкта відносин до іншого, тобто здійснюють обіг.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Гроші: їх функції та види. > Гроші: їх функції та види. Презентація уроку