KNOWLEDGE HYPERMARKET


Привчайтеся працювати із словниками!

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 3 клас>>Українська література: Привчайтеся працювати із словниками! "Буває, що слово відоме давно". Д. Білоус. " Привчайтеся працювати із словниками!". "У школі все таке знайоме".

Буває, що слово відоме давно,
а знає не кожен, що значить воно.
І тут у пригоді стає визначник
скарбів наших мовних — тлумачний словник.
Дмитро Білоус
Привчайтеся працювати із словниками!
Перевірте, чи так ви розумієте значення слів словник і тлумачити.

Словник — довідкова книга, в якій у певному порядку (алфавітному чи тематичному) подано слова якоїсь мови.
Тлумачити — визначати, роз'яснювати, з'ясову­вати зміст слів, понять; давати пояснення.

Звертайтесь частіше до тематичного словника, у якому за темами розкривається значення слів. Наприклад, подано групи слів з тем «Знаряддя», «Іграшки», «Рослини».

А ось етимологічний словник розповість вам про первісне значення слів, їх походження. Наприклад, автори книги «У світі етимології» Антоніна Мовчун і Лариса Соловець так звертаються до учнів початкових класів: «Давайте знайдемо до слова прапор близькі за значенням слова: знамено, стяг. Звідки ці назви?

Слово знамено пов'язане із словом знати. У давні часи знамено являло собою знак, розміщений на довгій жердині,— до неї прикріплювали гілки дерев, жмутки трави, кінські хвости, а згодом — і клино­подібні шматки тканини. Знамено вказувало на те, що певні землі, майно і люди належать якомусь роду-племені... Знамено виконувало ще одну важли­ву роль — збирати людей до гурту, стягати до вожа­ка членів громади під час походу чи битви. Так ви­никло слово стяг.

А в слові прапор приховано іншу роль знамена — бути попереду, вести людей за собою. Вчені вважа­ють, що слово прапор утворилося від того самого кореня, що й слова перо, парити (летіти). Коли так говорили, то брали до уваги, що прапор і перо пере­дають рух, політ».

Що нового про значення і походження слів ти дізнався з тексту?

Будьте дослідниками! Розшукайте в етимологічному словнику для молодших школярів або в інших книгах розповіді про походження слів, що означають назву ва­шої місцевості, назви тварин та різних предметів. Обміняйтесь своїми розповідями на уроках позакласного читання.

У школі все таке знайоме.
Спочатку виберемо слово, яке трапляється най­частіше. Ви скажете: «Це коридор». В основі цього слова заховалося латинське слово із значенням «бігати». Дивно. Невже коридори споконвіку існува­ли для того, щоб ними бігали? Виявляється, що ті перші коридори, від яких пішли усі інші, були не в звичайних домівках, а в укріпленнях, у замках. Так звалися вузькі галереї* навколо укріплення, закриті переходи з однієї башти в іншу, якими й перебігали захисники укріплення під час боїв.
Коли ви кажете «мій клас», то це в одному випад­ку класна кімната, в іншому — учні вашого класу.
А тепер спробуємо відповісти на запитання: «Що від чого пішло?» Учнів почали звати класом, бо вони вчаться у класній кімнаті? А може, класну кімнату так назвали тому, що в ній вчиться 3-А чи4-В клас? Подумали? Готові? Правильно. На першому місці клас — група учнів, а вже від них — класна кімна­та, в якій вчаться ці учні.
Та ось, нарешті, й рідна парта. Може, хоч вона ви­явиться своєю, не чужинкою? Ні, вона теж чужинка, мандрівниця.

Розповідають, що давніше учні сиділи на довгих лавах біля столу. Та ось їх розділили, роз­садили по два: апарат — збоку, окремо. Слово це є і в німецькій, і у французькій мовах.
Уявіть собі, що навіть ім'я класної дошки — і те мандрівне. Українське слово дошка й російське доска походять від грецького слова діскос. Це слово у греків означало і металевий круг, диск — знаряддя для ме­тання, кидання, і підставку, піднос для їжі. Далі це слово йшло вже знайомим нам шляхом. У германців воно спочатку означало блюдо, а пізніше — стіл. Від них це слово потрапило до слов'ян. Але у наших предків уже було слово стіл, тому слово дошка стало означати дерев'яний кружок або квадрат, на якому різали та подавали м'ясо і хліб.
У слова карта теж досить велика родина: карта, картина, хартія і навіть картуз (головний убір). Слово карта є в італійській мові. Означає воно там «папір». Ще раніше, в латинській мові, було слово хартес. Ним називали аркуш паперу. Тепер, знаючи «предка», ми можемо легко встановити «родинні» зв'язки: карти робляться з аркушів паперу, хартія — документ, написаний на папері, картина — це був спочатку тонкий красивий папір, а вже пізніше — те, що намальовано на ньому.
А ще у вас у класі є таблиці. Слово таблиця по­ходить з давньої і шанованої родини. «Предок» у нього — латинське слово табула — означає «дошка, список, таблиця». У нас відомі два члени цієї роди­ни: старенька тітонька таблиця (їй уже понад 200 років) і молода її племінниця — табло. Це сло­во з'явилося порівняно недавно. Ним називають сиг­нальний щит, на якому можна бачити хід змагань і їх результат.
Тепер ви знаєте, звідки прийшли предмети, які вас оточують у школі, знаєте, які слова і звідки ці предмети принесли з собою.
За Аллою Коваль
Латинська, споконвіку, укріплення, чужинка, ман­дрівниця, мандрівне знаряддя, шанованої, тітонька, племінниця.

Латинська мова — мова, якою користувалися стародавні римляни.
Галерея — довгий балкон уздовж будівлі.

Що нового ти дізнався про «знайомих незнайомців» — предмети, які тебе оточують? Що тебе здивувало? Розка­жи про походження слів коридор, клас, парта. Які інші слова-«чужинці» ти знаєш?

Поміркуйте разом! Чи можна цей твір назвати науково-популярним? Доведіть свою думку. Якщо вас зацікавили розповіді про слова, знайдіть і про­читайте книжку Алли Коваль «Життя і пригоди знайо­мих незнайомців».


О.Я.Савченко. Читанка 3 клас

Вислано читачами з інтернет-сайту

Календарно-тематичне планування української літератури, завдання школяру 3 класу, курси учителю літератури 3 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.