KNOWLEDGE HYPERMARKET


Прислів'я та приказки . Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 5 клас. Повні уроки>>Зарубіжна література: Прислів'я та приказки. Повні уроки

Тема: Прислів'я та приказки — малі жанри фольклору, джерело народної мудрості
Мета: розширити знання учнів про історію виникнення прислів’я та приказки.
- розвиток аналітичного мислення учнів;
- виховання інтересу до культурної спадщини.
Тип уроку: навчально - виховний
Хід уроку:

T35p4.jpeg
Відвіку людина піклувалася не лише про прожиток і житло, вона прагнула зрозуміти навколишній світ, порівнювала різні явища, створювала нове в природі і в своїй уяві. Плоди багатовікових спостережень і роздумів народу, його мрії і надії втілювалися в піснях, казках, легендах, прислів'ях, приказках, загадках.Так народ створював своє мистецтво, свою поезію. Казки, билини, пісні, прислів'я і інші види усної творчості називають фольклором.
Сьогоднішня тема нашого уроку присвячена прислівням та приказкам.

T351p.jpeg
Виникнення прислів'їв відноситься до глибокої старовини. У них зосереджений і виражений в короткій художній формі зведення знань, спостережень, прикмет трудового народу. Прислів'я закріплюють накопичений народом трудовий, життєвий, соціальний досвід і передають його подальшим поколінням.


Джерела появи прислів'їв досить різноманітні.
Головні з них – безпосередні життєві спостереження людей, соціально-історичний досвід народу. Частина прислів'їв і приказок, що існують в народі,відносяться до книжкових джерел. Дидактичні вірші із старовинних рукописів, вірші поетів, а так само твори, що вийшли з класичного Сходу, певною мірою поповнили склад східних прислів'їв.

T35p1.jpeg
Боротьба із загарбниками іноземцями, гаряча любов до батьківщини і ненависть до її ворогів, стійкість, мужність і героїзм народу – все це знайшло своє місце в коротких, але мудрих висловах.

 • Обгрунтуй свою думку:

Чи погоджуєшся ти з думкою, що нація існує доти, доки існує її фольклор?


Фольклор дає не лише історичну картину духовного розвитку народу. З творів всіх його жанрів виступає багатогранний і в той же час цілісний і неповторний характер всього російського народу. Мужній, сильний, суворий – в бувальщинах; хитрий, глузливий, пустотливий –в побутових казках; мудрий, наглядовий, дотепний – в прислів'ях і приказках – така російська людина у всій його величі, простоті і красі.У багатющій скарбниці російської усної народнопоетичної творчості одне із значних місць займають прислів'я і близькі до них по художній побудові і образній системі приказки.

T35p2.jpeg

 • Чи погоджуєшся ти з твердженням «Приказка — мудрість віків» Чому?

Будучи лаконічними, виразними, глибоко змістовними тлумаченнями тих або інших явищ дійсності, ці жанри постійно користувалися і користуються великою популярністю.

 • Запам’ятайте:

Прислів'я – короткий, поетично образний, ритмічно організований твір народної творчості, узагальнювальний історичний і соціально побутовий досвід поколінь, використовуваний для яскравої і поглибленої характеристики різних сторін життя і діяльності людини, а також явищ навколишнього світу.


Отже, прислів'я і приказки при відомій своїй близькості мають і істотні відмінності, що дозволяють чітко розмежовувати ці примітні жанри російського народно поетичної творчості.

T35p3.jpeg
Однією з характерних особливостей є «поєднання в них загального і конкретного, точніше: у конкретній формі передаються загальні межі і ознаки явищ в природі, суспільного життя, особистих стосунків людей.
Діти, а зараз ми познайомимось з білоруською приказкою:


Що ви зрозуміли? Яка приказка вам сподобалась найбільше?

Прислів'ям властиві певні форми узагальнення. Це перш за все думки загального характеру.
Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.
Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові.
Рідна мова - не полова: її за вітром не розвієш.
Більше діла — менше слів.
Будь господарем своєму слову.
ПРИКАЗКА - жанр фольклорної прози, короткий сталий образний вислів констатуючого характеру, що має одночленну будову, нерідко становить частину прислів'я, але без висновку, і вживається в переносному значенні.
Де розумомо не дійдуть
Те в книжці знайдуть.
Книжка – маленьке віконце,
А через нього весь світ видно.

 • Завдання на закріплення нової теми:

Що означає слово «фольклор»? Коли ти почув цей термін уперше? Які фольклорні твори тобі відомі?
Чи правильне твердження: «Література починається з фольклору, як річка починається з джерела»? Чому?

 • Домашнє завдання:

Підготуйте розповідь на тему : Що таке прислів’я та приказки? Історія їх виникнення.
Складіть невелику розповідь на довільну тему з використанням прислів'їв і приказок.


Список використаної літератури:

 1. Урок на тему : Прислів’я та приказки нашого народу, Миколаєнко Н. М., викладача світової літератури Сш. №1 ,м. Кам’янець Подільський.
 2. Урок на тему : Усна народна творчість, Колісніченко В. Д., викладача світової літератури Сш. №2 ,м. Калуш.
 3. Болгаров Михаил Владимирович Русская и зарубежная литература в кроссвордах и заданиях .6 класс.- Харьков: Изд. группа "Основа", 2009.- 96с.
 4. Русские пословицы и поговорки/ Под ред. В.П.Аникина.- М.: Художественная литература, 2008.- 432с.- (Классики и современники. Русская классическая литература).
 5. Составитель В.Н Морохин  «Малые жанры русского фольклора».
 6. Хрестоматия. М. «Высшая школа» 2008 г.
 7. Составитель Ф.М. Селиванов «Хрестоматия по фольклору». М. «Просвящение» 2002 г.

Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.

----

Над уроком працювали

Пилипенко В.В.

Колісніченко В. Д.

Миколаєнко Н. М.

Перейда Н. Т.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 5 клас