KNOWLEDGE HYPERMARKET


Проблема з прочитанням електронного повідомлення

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Проблема з прочитанням електронного повідомлення


Електронний лист можна написати будь-якою мовою, зокрема українсь­кою та російською, якщо на комп’ютері встановлено операційну систему, яка підтримує шрифти з кирилицею. Слов’янські народи та народи країн СНД найчастіше користуються такими шрифтами. Якщо лист адресовано в країни,  де  не  використовується  кирилиця,  то  його  краще  писати англійською мовою або скористатися прийомом транслітерації, коли під час написання листа російською чи українською мовами використовують­ся латинські символи.

Для  кодування  текстових даних  застосовують  кодову  таблицю,  згідно  з якою за кожним символом абетки закріплене певне число. Є кілька кодових таблиць.  Одним  із  поширених  є  кодування  операційної  системи
Windows,  в якому перші 31 коди відведено під керівні вказівки, а сим­воли закодовані, як указано у файлі Таблиця кодування на СD-диску.

Окрім кодування  Windows, є ще кілька різних стандартів коду­вання, наприклад, КОІ8-ІІ, АБСІІ та ін. Під час роботи з документами може виникати необхідність налаштовувати програму на роботу з  використан­ням того кодування, за допомогою якого створено документ, інакше його не можна буде прочитати.

Для відправлення повідомлення доцільно обрати саме ту кодову табли­цю символів, яка встановлена на комп’ютері адресата. У поштовій програмі одна  з  таблиць  кодування  є  поточною,  тобто  тією,  за допомогою  якої  за замовчуванням  створюються  нові  повідомлення. Добір  такої  таблиці  ко­дування  здійснюється  за  допомогою  вказівки  Сервіс/Параметри/Надси­лання  повїдомлень/Вибір  мови.  При  цьому  відкривається  діалогове  вікно Параметри  міжнародної  пошти,  в  якому  потрібно  встановити  таблицю кодування за замовчуванням.

Повідомлення,  яке  відправляється,  може  містити  символи,  які  не підтримуються  таблицею  кодування, що  обрана  для  відправлення  листа (наприклад, таблиця кодів Кирилиця  (КОІ8-К) не містить кодів українсь­ких  літер  «і»,  «ї»,  «є»,  «ґ»),  У  такому  випадку  програмою  видається попередження  в  діалоговому вікні  Конфлікт  наборів  символів  у   повідом­ивші,  де пропонується обрати один зі способів відправлення такого листа або скасувати відправлення та повернутися до редагування. Повернувшись до редагування, можна встановити інше кодування за допомогою вказівки Формат/Кодування  у  вікні  повідомлення.  Підтримуються  українські літери в таблиці кодування Кирилиця  (Windows).

Якщо лист, який ви отримали, неможливо прочитати, то під час відправ­лення для нього була встановлена інша таблиця кодування. Щоб змінити таблицю  кодування  отриманого  повідомлення,  його  треба  відкрити  в новому  вікні,  виконати  вказівку  Вигляд/Кодування  у  вікні  відкритого повідомлення та обрати іншу таблицю кодування. Іноді важко вгадати, яку саме таблицю кодування потрібно обрати, тому в  таких  ситуаціях можна скористатися спеціальними програмами,  за допомогою яких автоматично добирається погрібна таблиця кодування, наприклад, Штірліц.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.