KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ №11. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: РЗМ №11. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням§ 35. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

Пригадаймо

Текст публіцистичного стилю впливає на читача поданою інформацією, а також висловленою в тексті позицією автора. Публіцистичний твір спонукає читача до певної дії.

Характерні ознаки тексту публіцистичного стилю: емоційність та експресивність висловлювання, використання питальних речень, зокрема й риторичних питань; чітке членування на абзаци; використання аргументів, оформлених як складні речення з причиново-наслідковими відношеннями між частинами.

Творче завдання до переказу — це окрема частина, яку створює учень після аналізу переказаного тексту.

Завдання можуть бути такими:

а) поширення авторського тексту (введення розповіді, опису, роздуму);
б) зміна особи оповідача (найчастіше на третю особу);
в) зміна структури тексту (переставляння частин для увиразнення головної думки);
г) надання оцінки подіям, про які розповідається в тексті (висловлення свого ставлення до дійових осіб, подій, явищ).

367.

І. Прочитайте текст. Визначте головну думку автора. Дайте назву текстові. Обгрунтуйте його належність до публіцистичного стилю. Якими мовними засобами передається авторське ставлення до порушеної теми?

   Що потрібно для того, аби школа стала для дітей не місцем муки, а домом радості? Чого нинішній системі шкільної освіти бракує?

   Психологи переконливо довели, що різні слова, образи, факти, числа, поняття запам'ятовуються дуже добре й міцно шляхом використання асоціативного мислення, тобто пов'язуванням, наприклад, числа з якоюсь відомою, очевидною для людини датою, словосполучення — з певними яскравими пам'ятними образами. За допомогою підключення асоціативного мислення матеріал будь-якої складності запам'ятовується краще, тому треба було б увести до шкільної програми окремий предмет, який навчав би дітей простих способів запам'ятовування інформації, зокрема й цього, який полегшив би їхню адаптацію у світі людського знання. Упроваджувати такі предмети варто вже в початковій школі, оскільки молодий мозок навчати легше.

   Щє один перспективний шлях зацікавлення школярів навчанням — перетворення уроку на гру. Я не маю на увазі, що треба перетворити, наприклад, урок алгебри на гру в піжмурки, ні. Просто всі навчальні дії (навіть у старших класах) можна розгорнути в ігрові формі. Написати, наприклад, усі формули, теореми, визначення у вигляді казок і легенд, побудувати урок за сценарієм якоїсь вистави, розгорнути його у формі якогось детективу... Переконаний, що навіть поважним, серйозним одинадцятикласникам такий підхід імпонуватиме. Так само можна побудувати викладання інших предметів.

   Предмети, де треба запам'ятовувати багато текстового матеріалу (наприклад історія або біографії письменників, учених, митців), можна також дещо змінити. Підручники можна написати в художній формі. Тільки тоді їх буде цікаво читати, пропонований у них матеріал краще засвоїться, бо саме художність, яскравість форми сприятиме тому, що дитина зможе осягнути складний матеріал, збагнути складність людських доль і характерів.

Ширшими мають стати і можливості школяра щодо вибору домашнього завдання з огляду на ту оцінку, яку розраховує одержати він сам, а не планує йому поставити вчитель. Традиційно завдання дається всім однакове, що не враховує різних психофізіологічних особливостей, відмінностей у здібностях школярів.

Багато ще чого можна було б запропонувати для вдосконалення системи шкільної освіти. Чи будуть враховані побажання мої й моїх однолітків у формуванні профілю сучасної школи? (З журналу).

ІІ. Складіть план прочитаного тексту. Напишіть докладний переказ тексту.

ІІІ. Висловте свої міркування (письмово) на тему: «Як зробити навчання в школі ефективнішим і цікавішим?»


С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Скачати підручники та книги онлайн, планування з української мови, курси та завдання з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.