KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ №8. Конспектування як різновид стислого переказу почутого

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: РЗМ №8. Конспектування як різновид стислого переказу почутого§ 37. Конспектування як різновид переказу почутого

Пригадаймо

Конспект — це різновид стислого письмового переказу, тобто коротко записаний виклад змісту певного тексту.

Конспектування — важлива форма запам'ятовування потрібної інформації, яку ми сприймаємо, читаючи текст або слухаючи його. Як різновид конспектування використовуються тематичні виписки.

Тематичні виписки — це дослівно переказаний уривок тексту, що стосується конкретної теми, з посиланням (прізвище, ініціали автора, назва книги, видавництво, рік і місто видання, кількість сторінок).

Правила конспектування прочитаного науково-навчального тексту передбачають:

1) вдумливе прочитання тексту;
2) визначення теми і головної думки висловлювання;
3) визначення тематичних речень;
4) стислий запис змісту тексту;
5) виділення в конспекті важливої інформації (підкреслення, позначки на полях, виділення кольором тощо);
6) точне відтворення чужих слів — цитування.

Складний план тексту — це детальний план його змісту з виокремленням вступу (зачину), основної частини і кінцівки (висновку).

370.

Порівняйте визначення понять тези, конспект, складний план. Обґрунтуйте, чим відрізняється конспектування від складання тез і складного плану.

Запам'ятаймо

Конспектування сприйманого на слух тексту — це письмове детальне відтворення його змісту з обов'язковою вказівкою джерела інформації, тобто зазначення прізвища автора і теми повідомлення.

Процес конспектування потребує застосування скорочених слів, зворотів тощо. На форму, кількість скорочень впливає темп повідомлення.

У конспектуванні сприйманого на слух тексту використовують висловлювання-тези.

Конспекти розрізняються мірою повноти і стислості.

Зручність користування конспектом залежить від чітко виділених абзаців, застосованих у створюваному тексті позначок, підкреслень важливої думки тощо.

І пензлем і словом

371.

І. Прослухайте текст, конспектуючи його.

Мистецтво витинанки

З давніх-давен для простих селян витинанка була способом прикрасити свою хату. Люди вирізали ажурні прикраси на вікна, фантазували з паперовими квітами, якими можна було оздобити піч. Причому йдеться не лише про українських селян. Це мистецтво було поширене в Польщі, Білорусі, взагалі в Західній Європі — і не тільки в селах, а подекуди і в містах. Небагатьом відомо, приміром, що знаменитий казкар Ганс Крістіан Андерсен робив витинанки власноруч. Свого часу була видана книжка його казок, оформлена зображеннями авторських витинанок: будиночки, люди — і все в деталях...

І в китайському образотворчому мистецтві бачимо витинанки — там вони зовсім інші, можливо, дещо незвичні для нашого слов'янського ока... Отже, жанр цей не суто сільський і не суто український, а, можна сказати, космополітичний. Що ж до архаїчності... На Новий рік люди залюбки вирізають з блискучого паперу сніжинки, щоб наклеїти їх на віконні шибки. Чим не витинанки?.. Є чимало митців, які створюють картини, застосовуючи техніку витинання. Це — мистецтво аплікації, коли виготовляють картини, наклеюючи клаптики тканини, паперу на певне тло.

Роботи молодої української художниці Ярослави Галькун викликають спочатку захоплення, а потім — здивування. Чому такий традиційний об'єкт — витинанка — привернув увагу мисткині, яка вільно володіє всією палітрою художніх стилів минулого?

Вдивляючись у силуетні роботи художниці, зауважуєш цілу низку знакових явищ світової візуальної культури: трипільський орнамент — українська витинанка — силуети Георгія Нарбута — декори Моріца Ешера — декупажі Анрі Матісса — «Чорний квадрат» Казимира Малевича.

Що спільного в цьому зображальному ряді? По-перше, яскраво виражена кольоровість робіт. Чорне — це колір, який має різну інтенсивність залежно від кількісного співвідношення чорного й білого (фону та силуету), а також від ступеня контрасту між чорною лінією і чорною плямою в єдиному композиційному просторі. І по-друге, усі ці явища світової візуальної культури об'єднує мінімалізм зображальних засобів у поєднанні зі стриманою експресією форми.

Художниця вільно володіє графічним матеріалом, формуючи власний творчий стиль. Цікаво простежити за «інтелектуальними іграми» з простором, якими захоплюється художниця, Традиційно об'ємну писанку вона перетворює на плаский силует, а традиційно силуетну витинанку — на об'ємно-просторову композицію.

До традиційних у народному мистецтві ножиць художниця долучає сучасні технічні засоби, використовує комп'ютерні технології, що дає їй змогу маніпулювати різномасштабними повторами однієї графічної теми, перетворювати чорне на біле і навпаки.

ІІ. Об'єднавшись у групи, порівняйте тексти конспектів. Оцініть їхню повноту, інформативність, оформлення.

ІІІ. Розгляньте малюнок витинанки художниці Ярослави Галькун. Складіть 3-4 речення про свої враження від малюнка і від мистецтва витинанки.

IV. Знайдіть у тексті імена відомих художників. Законспектуйте енциклопедичні статті про них.


С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Планування уроків з української мови, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.