KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ № 5. Відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін. (усно)

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: РЗМ № 5. Відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін. (усно)

Відгук на твір мистецтва
200.    Чи доводилося вам складати відгуки чи писати рецензії І на літературні твори, творчі роботи товаришів, кінофільми, картини? Які труднощі у вас виникали при цьому?
201.    Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Яким вимогам мав відповідати відгук на твір мистецтва?
   Людині властиво поділитися своїми враженнями і думками, викликаними прочитаною книжкою, переглянутим спектаклем,   кінофільмом,   телепередачею, картиною, скульптурою. Ці думки можна висловити у відгуку або рецензії.

M17b.jpg

   Відгук — це текст, в якому дається оцінка прочитаного, почутого, побаченого, висловлюється ставлення до нього.
   Відгук складається з двох частин: у першій частині висловлюється думка про те, сподобалось чи не сподобалось побачене, у другій — обґрунтовується висловлене.Щоб належно оцінити певний твір, по-перше, треба мати чітке уявлення про специфіку його видів і жанрів, а по-друге, бути добре обізнаним з роботами автора над цим твором.

 

202.1. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Чи можна Инііиііти це відгуком на твір мистецтва? Як автор обґрунтовує свою думку про творчість відомого художника Анатолія Базилевича?

Знайдіть у тексті речення: а) в яких висловлена думка про ілюстрацію художника; б) дається аналіз художніх достоїнств творів митця.Переглядаючи альбом репродукцій відомого майстра книжкової ілюстрації,  заслуженого діяча  мистецтв Анатолія Базилевича, ми захоплюємось своєрідністю, багатогранністю таланту, широтою творчого діапазону художника. В його доробку знаходимо ілюстрації до творів І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, Т. Шевченка, М. Гоголя, Марка Вовчка, Я. Гашека, М. Шолохова та інших.
M17a.jpg
Визначальна риса самобутньої мистецької особистості Базилевича — природне почуття, гумору. Саме у цьому виявляється органічна близькість художника до фольклору, який живить мистецтво Базилевича не лише образами, а й художніми прийомами.
Анатолій Базилевич — один з найкращих ілюстраторів у сучасному українському мистецтві. Його рисунок легкий, невимушений, гнучкий, точний. Засобами реалістичного рисунка художник передає людську постать у найскладніших положеннях і ракурсах, її обличчя виписує в найтонших проявах міміки. Саме гостротою рисунка А. Базилевич домагається тієї психологічної виразності образів, яка, власне, й приваблює в його ілюстраціях
M17с.jpg
Багато художників зверталося до ілюстрування «Енеїди» І. Котляревського. Проте, коли переглядаєш «Кнеїду» в оформленні Базилевича, не можна не дивуватися його талантові блискучого рисувальника й дивовижного відтворювача письменницького світобачення й світовідчуття. Захоплює простота, гармонійність конструкторського вирішення цього видання, де немає нічого зайвого. У Базилевича сторінкові ілюстрації органічно єднаються із шрифтом, створеним художником їі Хоменком у суто українських національних традиціях.

<span lang="UK" />   Чудово подає майстер елементи обрядів, звичаїв, побуту, але не зловживав ними. Тут по-справжньому відчувається небуденний талант, допитливий розум митця, віртуозне володіння всіма вибагливими візерунками художньої фантазії. Поряд з героїчними сценами та дотепними бурлескними картинками, сповненими незлобного гумору, в ілюстраціях  «Еиеїди»  чимало гострих сюжетів, де Базилевич слідом за Котляревським вдається до нещадної соціальної сатири. Він картав зажерливість,  лицемірство  експлуататорів,  показує хабарництво чиновників. Особливої сатиричної загостреності сповнені ті його ілюстрації, в яких художник малює сцени пекла викривального характеру, таврує грішників різного ступеня і рангу. Митець демонструє невичерпну фантазію сміхолюба. Він вдало поєднує чорний і червоний кольори з пружним і виразним контурним  рисунком,  досягає  необхідної  комічності у змалюванні образів, особливо негативних

   Отже, усе, зроблене Базилевичем у царині книжкової графіки, дає підстави стверджувати, що характер художника базується на двох найвиразніших началах, які гармонійно співіснують у його творчості,— на пафосі й сатирі.
   Зверніться до врожайного доробку Анатолія Базилевича — і ви в цьому переконаєтесь самі.

203.    Визначте форму відгуку (лист, стаття в періодику, запис вражень у щоденник, розповідь та ін.), якщо:

1) адресат мовлення — ваш ровесник; мета спілкування — привернути увагу до твору, посперечатися з приводу оцінки його героїв;

2) адресат мовлення — ваші друзі, батьки; мета спілкування — бажання поділитися враженням від прочитаного, побаченого або почутого;

3) адресат мовлення — автор твору, на який складається відгук; мета відгуку — висловити с думку про твір мистецтва.

204.    Прочитайте текст про роман Ліни Костенко "Маруся Чурай". Чи можна його назвати відгуком? Що, на ваш погляд, слід додати, що змінити в змісті, в мовленнєвому оформленні? Скористайтесь поданою нижче орієнтовною схемою відгуку на книжку.


<span lang="UK" /> Роман у віршах «Маруся Чурай» — твір панорами масштабний. З величезного огрому кипучого політи ного і культурного життя України XVII ст. поет вихопила один маленький острівець — драму окрем особистості, а висвітила трагедію цілого народу, п ока за болі сучасника і страх перед майбутнім.

M17d.jpg
   Головний образ роману — вітчизна. Рідна земля з трагічною долею стоїть за спиною кожного з героїв.
Недарма ж історія України тісно переплетена з сюжетною лінією життя Марусі. Весь твір перейнятий почуттям любові до рідної землі, яка постає перед читачем не тільки діамантово-переливними малюнками пейзажів, вкрапленими у картини життя героїв, їх світовідчуття, а, передусім, строкатою мозаїкою людських доль (як історичних, так і вигаданих), що, взяті разом, становлять історію народу. Болі і тривоги тогочасної доби читач вловлює у смутку вечірньої Полтави після суду над Чураївною. Болить за вітчизну палке серце Івана Іскри, що мчить до гетьмана зі звісткою про небезпеку, навислу над піснею рідного краю — над Марусею Чурай.
   Віддаючи належне позитивній ролі козацтва в історії України, авторка не обминула й чорних сторінок її: пересторогою для нащадків звучать у романі згадки про Байду Вишневецького, Наливайка, Павлюка, Чурай, що стали жертвами зради співвітчизників, які бездумно запрягли своїх онуків у ярмо неволі.Образ вітчизни сприймається читачем емоційно й філософськи. Читач не залишається байдужим ні до долі героїв, ні до руїн, спричинених війнами, ні до горя окремих людей, які стали жертвами завойовників; у нього виникає потреба допомогти рідній землі відродитись у красі й слові, а народові стати гідним і рівноправним серед інших народів на шляху поступу. (З журналу.)

 
Орієнтовна схема відгуку на книжку
1.    Зміст книжки.
2.    Актуальність тематики твору.
3.    Творчий задум автора.
4.    Критична оцінка твору:
а)    особливості композиції книжки;
б)    сила впливу слова письменниці;
в)    майстерність автора у зображенні характерів героїв;
г)    мистецтво художника, ілюстратора книжки.
5.    Основна думка відгуку.

205. Уявіть ситуацію: ви стали учасником обговорення переглянутого кінофільму (відвіданого спектаклю) чи прочитаної книжки. Підготуйте письмовий відгук (на вибір) у формі статті публіцистичного стилю до періодичного видання. Мета його — поділитися своїми враженнями про почуте, побачене чи прочитане. Скористайтеся пам'яткою "Як працювати над відгуком, про твір мистецтва" та орієнтовними схемами відгуку на кінофільм, спектакль та книжку.

 Зверніть увагу!
Під час складання відгуку на твір мистецтва використовуйте по можливості такі словосполучення:
твір цікавий тим...; дуже вразило...; особливо запам'ятався епізод (момент, місце); увагу привертає...; автор вдало (переконливо, яскраво, захоплююче): на жаль, шкода, герой...; у творі піднімається проблема...; порушується питання...; стверджується думка...; основна думка розкривається... та ін.

Пам'ятка
Як працювати над відгуком про твір мистецтва
1.    Вдуматися в завдання висловлювання.
2.    Визначити адресата і мету спілкування.
3.    Дібрати форму відгуку (лист, повідомлення, записи вражень у щоденник, стаття до періодичного видання та ін.).
4.    Визначити стиль і тип мовлення.
5.    Обґрунтувати свою думку про твір мистецтва. Добирати переконливі аргументи.
6.    Дбати про мовленнєве оформлення відгуку. Вживати лише ті мовні засоби, які характерні для обраного стилю і жанру мовлення.
7.    Дотримуватися вимог до мовлення та культури спілкування.
Орієнтовна схема відгуку на кінофільм
1.    Тема та ідея кінофільму.
2.    Стислий переказ (з елементами оцінки).
3.    Значення проблеми, поставленої у фільмі.
4.    Враження від роботи режисера, гри акторів, музичного супроводу, кольорового оформлення.
5.    Підсумкова оцінка кінокартини.
6.    Рекомендації тим, хто не дивився кінофільм.
Орієнтовна схема відгуку на спектакль
1.    Тема та ідея спектаклю.
2.    Найбільш яскраві частини спектаклю.
3.    Враження від гри акторів, сцени, художнього
оформлення спектаклю (декорацій, меблів, костюмів,
гриму, освітлення), мови акторів, музики, співів, танців.
4.    Загальне враження і оцінка спектаклю.
5.    Висновки й побажання.
206. Складіть усний відгук на твір живопису. Мета вашого відгуку — поділитися враженнями на твір мистецтва зі своїм другом.

M17е.jpg


О.М.Біляєв, Л.М.Симоненко Українська мова 10-11 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту

 

шкільний календарний план для 10 класу, найбільша бібліотека рефератів, домашнє завдання з української мови


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.