KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ № 6-7. Письмовий докладний переказ розповідного тексту. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас. Повні уроки>> Українська мова: РЗМ № 6-7. Письмовий докладний переказ розповідного тексту. Повні уроки 

Тема уроку: РЗМ № 6-7. Письмовий докладний переказ розповідного тексту.

Содержание

Мета уроку

навчати школярів робити докладний усний і письмовий перекази невеликих художніх текстів розповідного характеру, визначати тему й головну думку тексту, визначати мікротеми та складати простий план, самостійно добирати виражальні засоби мови; розвивати усне і писемне мовлення; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку

розвиток зв’язного мовлення.

Хід уроку

Які типи висловлювань нам вже відомі? Назвіть їх. Які особливості розповіді?

Чи відноситься це висловлювання до розповіді?


До якого з типів ви б віднесли цей текст?
Чи є наступний уривок зразком розповіді?

Трапилась в одній державі велика посуха. Зібрався богатир Іван і пішов людей рятувати.

А в тій державі клятий Змій позакривав криниці. За воду Зміїсько вимагав у людей щодня по красуні. Після того, як люди йому дівчину приведуть, Змій давав їм якесь відро.

Сів Іван біля Змієвої печери і чекає. Невдовзі везуть коляскою цареву дочку. Іван тоді зупинив коня і на коляску скочив, та аж по осі у землю ввійшла. А Іван каже: «Не дам людоїдові дівчину!» (Народна творчість)

M26c.jpeg

Які питання можна поставити до тексту? На які частини можна його поділити ? Дайте назву кожній такій частині. Складіть простий план і на основі нього перекладіть текст усно.


Що ви можете сказати стосовно наступного тексту?

Жили в одному селі брат і сестра. Батьки їхні повмирали, а вони самі хазяйнували.

Одного разу, як брат орав у полі, напали на село татари. Людей пограбували, а сестру з іншими дівчатами погнали у полон.

Кинувся парубок ворогів доганяти, щоб сестру відбити, а татари саме посідали полуднувати, а навколо варту виставили. Хлопець і попався вартовим у руки.

Привели парубка до татарського мурзи. Той вирішив з бідолахи посміятися. Поставив мурза таку умову: якщо брат татарського силача переможу, відпустять його і сестру татари.

Вирішив хлопець битися. Почався бій. І так захотілося парубкові сестру врятувати, що вбив він ворога одним ударом.

Відпустив татарин сестру і брата. А на тому місці, де брат ворога вбив, виросло зілля, яке називають татарським.


 Підготовка до переказу.

Прослухати уважно текст.

M26b.jpeg

                            Казка про Хоробрих з Найхоробріших.

За прадавніми лісами, за високими горами жив народ волелюбний. Захищали той край його сини – Хоробрі з Найхоробріших. На священній Горі росло невмируще чудо-дерево Мова.

Коли народжувалась дитина, батьки зривали з чудо-дерева листочок і прикладали до уст немовляти. І дитя вбирало з того священного листочка силу волелюбного народу, починало говорити мовою своїх предків. Дерево сягало вершечком неба.

Та ось над волелюбним народом нависла небезпека. Прийшли до чудо-дерева Хоробрі з Найхоробріших на чолі з отаманом Світозаром. Поклялися вони боронити свою землю. І перемогли військо Нелюда.

M26d.jpeg

Тоді цар Нелюд вирішив хитрощами підкорити волелюбний народ. Знайшовся зрадник – Попихач. Він підказав цареві, що сила волелюбних у чудо-дереві, що треба знищити Мову.

Та хоч як палили чудо-дерево панські слуги, воно стояло. Тоді посадили скрізь пагінці чужих дерев – від царя Нелюда.

Ті почали глушити чудо-дерево Мову. І деякі люди забували свою мову, переходили на чужу. Народ стогнав у неволі.

Але піднявся на боротьбу син Світозара і разом із витязями визволив народ з-під влади Нелюда. (М.Мигера)

M26a.jpeg
 Аналіз змісту прочитаного.

M17d.jpeg

• Фронтальна бесіда.
  • До якого типу мовлення ви б віднесли даний текст?
  • Яка головна думка та тема тексту? Як ви зрозуміли дану казку?
  • На які частини ви б поділили текст? Виділіть в ньому мікротеми та вкажіть, як вони між собою пов’язані.
  •  Що є найстрашнішим для народу?
  • Випишіть слова, які вказують на послідовність виконання дій, перебігу подій.


• Словникова робота.

Поясніть лексичне значення слів попихач та нелюд, у чому символічність цих імен. Доберіть синоніми до слів невмируще, волелюбний, боротьба. Доберіть епітети до слів мова, боротьба, народ.

Складання плану.

M17e.jpeg

Орієнтовний план.

1. Чудо-дерево.

2. Звичай волелюбного народу.

3. Клятва Хоробрих з Найхоробріших.

4. Поради зрадника.

5. Стогін народ в неволі.

6. Визволення.


Усно перекажемо текст за планом, кожну частину переказує інший учень.

Всі слухають уважно, а потім разом відредагуємо відповіді, зробимо зауваження та доповнення.


Останній раз уважно слухаємо текст, записуємо на чернетці, редагуємо.

Записуємо чистовий варіант переказу в зошити.


Домашнє завдання.

Написати невелику розповідь на одну з тем: «Моя сім’я», «Друзі і я», «Мої однокласники». Скласти простий план до тексту.


Список використаної літератури.

1. Словникові диктанти з української мови для 5-7 класів. Сікорська З.С. – Київ.: Вежа. – 1999.

2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод.посібник. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – Київ: АСК, 2004.

3. Календарний рік у вправах і завданнях. Зима / К.І. Приходченко. – Харків: Вид.група «Основа», 2004.

4. Батицький М.В. Українська мова. Різнорівневі дидактичні матеріали.5 клас. – Львів: ВНТЛ, 1998.


Відредаговано та надіслано Власюк О.О.Над уроком працювали

Балема Г.О.

Власюк О.О.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас