KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ № 7. Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статей)

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: РЗМ № 7. Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статей)


РЗМ № 7. Тези прочитаного ( художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статей)


§ 36. Тези прочитаного

Запам'ятаймо

Тези прочитаного — це коротко сформульовані основні думки прочитаного. Тези використовуються для запам'ятовування певної інформації. Здебільшого вони мають форму речень на зразок: Реформи шкільної освіти. Ігрова форма уроку. Підручник як художній твір. Можливості вибору домашнього завдання.

Роль тез можуть виконувати сформульовані мікротеми тексту.

368.

Прочитайте текст. Порівняйте лексичне значення слова теза, що вживається в наведеному тексті, із значенням слова тези, уживаним у назві параграфа. Яку різницю ви помітили?

Роздум — це висловлювання, у якому встановлюються причинно-наслідкові зв'язки між явищами, подіями. До роздуму ставимо питання чому?

Перша частина роздуму — це теза, тобто думка, яку треба донести.

Друга частина роздуму — це доказ або докази, які використовуються для доведення висловленої думки (тези).

369.  

І. Прочитайте текст. Визначте тему і мікротеми тексту.

Цікавий опис подорожі по Україні (1838 р.) залишив німецький мандрівник і вчений, основоположник антропогеографії Йоганн Георг Коль. На основі записів під час подорожі Україною він видав два шеститомні твори (німецькою мовою). У них Й. Коль подав численні відомості про географію, природу, звичаї, побут, історію, економіку, культуру українського народу.

Так, про минуле України він пише: «За давніх часів, коли ще існувало велике князівство, що володарювало над усіма руськими, а центр його був у Києві, малороський рід, мабуть, був найзнатнішим у всій Русі. Малоросія в той час об'єднувалася під однією і тією самою владою. При розпаді давнього великого князівства... утворилось багато малих малороських князівств — Галицьке, Володимирське, Чернігівське тощо».

У своїх записах Й. Коль значну увагу приділяє українській етнології: звичаям, побуту, вигляду сіл, хат. Українців мандрівник називає найспівучішим народом у світі.
Їдучи з Білгорода до Харкова, він захоплюється українськими селами, про що в щоденнику пише: «Село було безкінечно великим, як і всі українські села. Будинки тягнулися до будинків, Подвір'я — до подвір'я».

Свої враження Й. Коль занотував досить детально: «Села дуже часто мають 5000, навіть 6000 жителів і, як правило, не менше 2000 хат. У селян гарненькі малі будинки, за чистотою яких вони стежать і не вдовольняються тим, щоб чепурити їх тільки один раз на місяць, як це роблять голландці, а вважають за необхідне білити їх вапном зверху донизу один раз на два тижні, через що будинки нагадують вибілене полотно». Й. Коль докладно описує Харків — будови, дороги, чарівні сади біля кожного будинку, готелі з численними кімнатами, ресторації, де можна смачно поїсти.

Дуже яскраво Й. Коль описав харківський ярмарок, його масштаби, торговий асортимент, ціни тощо. Автор відзначив, що в Харкові є чотири книгарні — три російські й одна французька; взагалі книжок продають дуже багато.

Цінні описи Й. Коля й інших українських міст, які він відвідав під час своєї подорожі: Диканьки, Полтави, Кременчука, Миколаєва, Одеси, Ялти, Алупки, Сімферополя, Бахчисарая, Севастополя, Алушти. Велику увагу він приділяє містам Буковини, Галичини, Бессарабії.

Перебуваючи на Буковині, він захоплювався чарівною красою Карпатських гір, зеленим пагорбкуватим ландшафтом Буковини.

У Львові Й. Коль був вражений ілюмінацією міста, «високі будинки були освітлені знизу вгору, з вулиць мерехтіли довгі ряди ліхтарень, і з усіх гір навколо палахкотіли численні близькі та далекі вогні». Проїхавши всю Україну, Й. Коль висловив пророче бачення її майбутнього: «Нема найменшого сумніву, що колись велетенське тіло Російської імперії розпадеться, й Україна стане знову вільною і незалежною державою. Час цей наближається поволі, але неухильно. Українці — нація з власною мовою, культурою та історичною традицією. Тимчасово Україна роздерта між сусідами. Але матеріал для будови української держави лежить готовий: коли не нині, то пізніше з'явиться будівничий, що збудує з тих матеріалів велику і незалежну Українську Державу!» (З журналу).

ІІ. Запишіть тези прочитаного тексту.


С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з української мови, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.