KNOWLEDGE HYPERMARKET


Режими роботи з програмою підготовки презентацій Microsoft PowerPoint

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Режими роботи з програмою підготовки презентацій Microsoft PowerPoint


У  яких режимах можна працювати з програмою підготовки презентацій Microsoft PowerPoint?

Існують  різні  інструментальні  програми, які  працюють  під  керуванням операційної  системи  Windows та використовуються  для  створення  презен­тацій.  Зокрема програми Corel Presentations, Macromedia Flash тощо. Найпопулярнішою з них сьогодні вважається Microsoft PowerPoint, яка входить до пакета прикладних програм Microsoft Office.

  • Зазвичай  презентація  в  середовищі MS PowerPoint зберігається  у файлі з розширенням ppt.

Microsoft  PowerPoint  дає  змогу  працювати  з презентаціями  в  трьох  режимах,  які можна  пере­микати  за  допомогою меню Вигляд  (мал.  3.2).  Це режими  Звичайний,  Сортувальник  слайдів  та  Показ  слайдів.  Режим  Показ  слайдів  ще  називають режимом  демонстрації.  Для   створення  та  редагу­вання  презентації  використовують  режим  Звичайний.

Меню Вигляд

Файл  Фото.ppt

Крім  типових  для  вікон  програм  пакета  Microsoft Office  елементів,  у звичайному режимі програма MS PowerPoint містить також деякі притаман­ні  лише  їй  елементи  (мал.  3.3).  Область  у  лівій  частині  вікна  містить  дві вкладинки  —  Структура  (1)  та  Слайди  (2),  які  відображають  відповідно структуру тексту на кожному слайді та ескізи слайдів  презентації.

У   центральній  частині  вікна  розташована  область  слайда  (3),  в  якій відображається вибраний слайд у збільшеному масштабі.

У  нижній частині вікна під областю слайда розташована область нотаток (4),  в  якій  за  потреби  записуються  нотатки  доповідача  до  кожного  зі слайдів.

Режим  Сортувальника  слайдів  (7 )   дає змогу  переглянути  слайди  пре­зентації у вигляді ескізів, які відображають картину всієї презентації. Після завершення створення та редагування слайдів  Сортувальник слайдів дозволяє виконувати додавання, переміщення та видалення слайдів.

Для  перегляду  презентації використовується режим демонстрації, який можна викликати за допомогою вказівки меню Показ слайдів/Почати показ або  Вигляд/Показ  слайдів.  У   режимі  демонстрації  перехід  до  наступного
слайда за замовчуванням відбувається при натисненні на клавіатурі клавіш Enter або пропуск чи за допомогою клацання лівою клавішею мишки. Мож­ливий також автоматичний перехід до наступного слайда через визначений
час,  якщо  це  було  задано  під  час  створення  презентації.  Демонстрація,  як правило, завершується  слайдом, що має  чорний фон,  з  написом Кінець  по­казу  слайдів.  Клацніть,  щоб  вийти;  для  виходу  з  режиму  демонстрації потрібно  ще  раз  клацнути  мишкою.  Для   завершення  демонстрації  раніше показу останнього  слайда можна скористатися  контекстним меню  презен­тації та вибрати вказівку Завершити показ слайдів.

Перемикання  режимів  роботи  презентації  можна  також  виконати  за допомогою кнопок Кнопки, розташованих у лівій  нижній частині вікна, під  вкладинками  Структура  та  Слайди.  На  відміну  від  вказівок  Показ слайдів/Почати Кнопки  Вигляд/Показ  слайдів,  за  якими  розпочинають демонстрацію  презентації з  першого слайда, вибір  кнопки Показ  слайдів  (з поточного  слайда) Кнопка дозволяє  розпочати  демонстрацію  з  виділеного слайда.

Вправа  3.2.1.   Знайомство  з  інтерфейсом  програми  MS Powe rP o int.

Завдання. Ознайомитися з інтерфейсом на прикладі презен­тації Фото, що зберігається на CD-диску.

1.  Відкрийте файл  Фото.ppt  (мал.  3.3),  що  зберігається  на  CD-диску  в  папці Презентації,  для  цього двічі  клацніть лівою клавішею мишки  на значку фай­ла.

2.  Виберіть  вказівку меню Вигляд/Панелі інструментів та  перегляньте,  які  па­нелі  інструментів відображені на екрані.

3.  Користуючись  підказками,  що  містяться  в  меню  біля  вказівок Показ  слай­дів/Почати  показ  або  Вигляд/Показ  слайдів,   визначте,  за  допомогою  якої клавіші можна швидко перейти  в режим  показу слайдів.  Перейдіть у режим демонстрації.

4.  Перегляньте  три  слайди  презентації,  натискаючи  ліву  клавішу мишки  для переходу до наступного слайда.  Натисніть праву клавішу мишки  та оберіть з  контекстного меню вказівку Завершити показ слайдів.

5.  Перейдіть  у  режим  сортувальника  за  допомогою  вказівки  Вигляд/Сорту­вальник слайдів.  Визначте кількість слайдів  презентації.

6.  Закрийте  вікно  програми MS  PowerPoint,  не  зберігаючи  зміни  до  презен­тації.

Опишіть  у  зошиті  елементи  вікна  програми Microsoft Power Point, позначені на малюнку 3.3.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.