KNOWLEDGE HYPERMARKET


Релігія як явище культури. Світові релігії. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості і безробіття. Практична робота. Повні уроки


Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 10 клас>> Географія: Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень. Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості і безробіття. Практична робота: 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

Содержание

Тема

 • Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень. Соціальна і професійна структура населения. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості і безробіття. Практична робота: 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу

Мета

 • сформувати у учнів поняття про релігію;
 • ознайомити зі світовими релігіями, їх виникненням та поширенням;
 • ознайомити з соціальною та професійною структурою населення;
 • зрозуміти проблеми зайнятості та безробіття;
 • зробити порівняльну оцінку трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

Хід уроку

Релігія як явище культури. Світові релігії

Релігія - це одна з форм суспільного сприйняття, форма духовно-практичного освоєння світу, що заснована на віру в існівання Бога (богів) чи надприродніх сил.

Географія релігій - наука, що вивчає територіальну організацію релігійної життєдіяльності людей та її вплив на територіальну організацію суспільства.

Найдавніша зі світових релігій - це буддизм. Він виник в IV ст. до н.е. в Північній Індії.

Християнство - найбільш поширена світова релігія. Воно зародилося в Палестині.

Іслам виник в арабських племенах Аравії в VII ст.

Найбільш поширені релігійні конфесії

Найбільш поширені релігійні конфесіїРелігії поділяються на:

 • Примітивні (99 млн. чол.)

- фетишизм (Західна Африка)

- тотемізм (корінні народи Америки та Австралії)

- шаманізм (народи Сибіру та Кореї)

- культ пращурів (народи Східнох Азії)

 • Регіональні (національні) (1,1 млрд.чол.)

- індуїзм (Індія)

- іудаїз (Ізраїль)

- конфуціанство (Китай)

- даосизм (Китай)

- синтоїзм (Японія)

- джайнизм (Індія)

- зороастризм (Індія, Іран)

 • Світові

- християнство (1,85 млрд.чол.)

- іслам (більше 1 млрд. чол.)

- буддизм (300 млн.чол.)


Поширення світових релігійОсновні напрямки християнства

Назва Характеристика Країни
Православ'я (199 млн. чол.)

Напрямок християнства, в основі якого лежить віра в божественну відвертість, що втілена в догмати - незмінні істини.

Росія, Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Болгарія, Румунія, Сербія, Чорногорія, Греція, Кіпр, Македонія
Католицизм (1,06 млрд. чол.) Напрямок християнства, послідовники якого признають Святе Писання, а намісником Христа на землі проголошено Папу Римського Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Австрія, Ірландія, Польща, Белігя, Литва, Україна, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія, Хорватія, США, Канада, Філіпіни, країни Латинської Америки
Протестанство (645 млн. чол.) Напрямок християнства, що зародився в XVI ст. на хвилі антифеодального руху. Його засновник Мартін Лютер Кінг відкинув посередництво духовенства між людиною та Богом. Великобританія, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди, країни Північної Європи, Латвія, Естонія, США, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка

  Розподіл християн по світу

Розподіл християн по світу

• 36,4 % – Америка

• 28,4 % – Європа с азійською частиною Росії

• 18,5 % – Африка

• 15,5 % – Азія

• 1,2 % – АвстраліяІслам (мусульманство)

Ісламісти визнають єдиного Бога Аллаха та його пророка Мухаммеда. Існують два основні напрямки ісламу:

 • суніїтське (бл.900 млн.чол.)

- Албанія, Боснія та Герцеговина, Росія, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикістан, Туркменістан, країни Південно-Західної Азії, Північної, Західної та Східної Африки, Афганістан, Індія,

Пакистан, Бангладеш Індонейзія, Малайзія.

 • шиїтське (бл.100 млн.чол.)

- Іран, Ірак, Ємен, Азербайджан, Македонія

Розподіл мусульман по світу

Розподіл мусульман по світу

• 69 % – Азія

• 22 % – Африка

• 5,3 % – інші території

• 0,6 % – Америка

• 0,03 % – Австралія та ОкеаніяБуддизм є одночасно і релігією, і філософією. Він трактує життя як суцільне страждання, позбавитися якого можливо лише одним шляхом - вгамувати всі бажання. В буддизмі Бог існує як духовний початок. Існують два основні напрямки - хінаяна та махаяна. Поширений в Китаї, Монголія, Японії, М'янмі, Кореї, Тайланді, В'єтнамі, Камбоджі, Лаосі, Малайзії, Шрі-Ланці, Росії.

Поширення буддистів в світі

Поширення буддистів в світі

• 99,1 % – Азія

• 0,4 % – Європа

• 0,4 % – Америка

• 0,1 % – інші території


Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси

Трудові ресурси - це частина населення країни, що має необхідні фізичні та духовні властивості, а також загальноосвітні та професійні знання для роботи в народному господарстві.

Згідно документам ООН трудовими ресурсами вважаються працездатні люди у віці від 15 до 64 років.

У більшості країн світу встановлена верхня межа працездатного віку - 60-65 років. В деяких країнах Азії та Африки вік виходу на пенсію складає 50 років, а в країнах з високою тривалістю життя - 67 (Данія, Швеція) або 70 (Норвегія) років.

Тривалість життя


Економічно-активне населення - частина населення, зайнята суспільно-корисною діяльністю, що приносить прибуток.

У відповідності з рекомендаціями ООН до економічно-активного населення включають не тільки фактивно працюючих, але й безробітніх, які шукають оплачувану роботу.

Ринок праці - це суспільно-економічна форма руху трудових ресурсів, спосіб включенння робочої сили в економічну систему.


Зайнятість - суспільно-корисна діяльність громадян, що пов'язана із задоволенням власних та суспільних потреб, яка як правило приносить їм заробіток.

Структура зайнятості населення

Структура зайнятості населення

Структура зайнятості населення

Структура зайнятості населення

Структура зайнятості населення


Проблеми зайнятості і безробіття

Безробіття - перевага пропозицій вільної робочої сили над попитом на неї. Рівень безробіття є однією з важливих характеристик соціально-економічного життя населення країни.

Безробіття


Основними показниками безробіття є:

 • рівень безробіття - доля безробітніх в економічно-активному населенні
 • тривалість безробіття - проміжок часу з моменту початку пошуку роботу та до моменту працевлаштування.


Безробіття поділяється на декілька видів:

 • фрикційне - викликана постійним рухом населення: з одного регіону в інший, від професії до професії, від одного етапу життя до іншого
 • структурне - виникає під впливом науково-технічного прогресу та змін в економіці, що призводить до закриття застарілих підприємств, переходу до нових технологій
 • циклічне - викликана спадом, тобто фазою економічного циклу, що характеризується дефіцитом сукупного попиту на товари та послугиНаселенню країн, що розвиваються, для того, щоб знайти роботу, не вистачає кваліфікації, а часто воно просто неграмотне. Загальна чисельність неграмотного населення в світі складає понад 15 %, а це майже 900 млн осіб. понад 90 % неграмотних – жителі країн, що розвиваються.

Найбільша чисельність неграмотних припадає на країни Південної Африки та Тропічної Азії. Понад 2/3 неграмотних – жінки.

У багатьох країнах світу, особливо мусульманських, жінкам не дозволяється брати участь в суспільному виробництві. Тому частка жінок в економічному активному населенні країн, що розвиваються нижче, ніж частка чоловіків, а в розвинутих країнах, навпаки – вище. Найнижчі показники частки жінок в економічно активному населенні характерні для нафтовидобувних країн Перської затоки – не більше 20 %.

Для країн, що розвиваються, особливо найбідніших, характерна участь дітей віком від 10 до 14 років у суспільному виробництві. На початку ХХІ ст. 14 % дітей у світі – працювали. Найвищі показники працюючих дітей – до 50 % - у бідних країнах Африки (Буркіна Фасо, Малі, Бурунді).


Практична робота: 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу

1. Розрахуйте частку населення країн(и) у віці 15-59 років, яка складає основу трудових ресурсів держави. Заповніть таблицю 1 для вибраних країн (за зразком).

Приклад рахунку для Японії:

а) частка населення середнього віку

100-(15+21)%=64%

б) різниця між часткою населення середнього віку і часткою ЕАН:

(64-53)%=11%

Таблиця 12. Використовуючи розрахункові дані про частку населення середнього віку, побудуйте стовпчасті діаграми частки населення цієї вікової групи в порівнюваних країнах.

Дайте оцінку трудових ресурсів і заповніть таблицю 2 для порівнюваних країн (за зразком).

Таблиця 2


Яка з країн краще забезпечена трудовими ресурсами? Укажіть причини, що зумовлюють у цій країні більш високі : частку населення працездатного віку, рівень загальноосвітньої і професійної підготовки.


Цікаві факти

 • 718 градусів по Цельсию - таку температура пекла, обчислена вченими на підставі зіставлення цитат з Біблії
 • У мусульманстві існує 99 імен Аллаха
 • У Новій Гвінеї є відгалуження християнства, відповідно до якого білі видалили з Євангелія ті місця, у яких говорилося, що Ісус був папуасом. При другому пришесті Христа всі папуаси стануть панами, а білі - їхніми рабами. Цьому навчанню вже 80 літ.
 • Далай-лами - лінія передачі в тибетському буддизмі школи гелуг. Дана лінія сходить коріннями до 1391 року. Після смерті Далай-лами ченці організують пошуки його наступної інкарнації - маленької дитини, що повинна мати певні ознаки й пройти тести. Пошук займає звичайно кілька років. Потім дитина відправляється в Лхасу, де проходить навчання під керівництвом досвідчених лам. Однак нинішній духовний лідер поставив під сумнів багатовіковий ритуал, сказавши у своєму інтерв'ю, що пошуки спадкоємців не завжди приводили до правильного результату. Правда він впевнений, що сам він є реінкарнацієй п'ятого Далай-лами, правління якого тривало 67 років, починаючи з 1617 року. За його словами, у дитинстві він жваво пам'ятав свою минулу життя Джайни - одне з найдавніших релігійних навчань в Індії, що нараховує близько 5 мільйонів послідовників. Головний її аспект - не нанести шкоди всьому живому. Тому найбільш завзяті члени цієї релігійної громади не тільки не їдять м'ясо, але навіть повітря вдихають через марлевий фільтр, щоб не випадково не погубити яку-небудь мошку. Дорогу перед собою метуть спеціальною мітлою із цією же метою. Ченці не повинні носити ніякого одягу або ж одягатися в найпростіший одяг
 • Особа, що при рішенні питання про канонізацію нового святого зобов'язана була виставляти аргументи проти цього, носила посаду "адвоката Диявола".
 • Папа Римський Бенедикт XVI часто користується Інтернетом і електронною поштою. На початку 2009 року на YouTube був відкритий канал Бенедикта XVI. Папа призиває використовувати Інтернет для популяризації церкви й для донесення до людей релігійних цінностей
 • Частини Біблії переведені на 2212 мов. Біблія цілком надрукована на 366 мовах, ще на 928 мовах надрукований тільки Новий Завіт, а ще на 918 - хоча б по одній частині Біблії
 • Членами британського ордена Підв'язки одночасно можуть бути не більше 25 чоловік
 • Основна відмінність церкви від каплиці - наявність вівтаря

Домашне завдання

1. Відмітьте на контурній карті країни, де поширений буддизм.

2. Відмітьте на контурній карті території, де поширені примітивні релігії.

3. На картодіаграмі виділіть кольором або штриховкою території країн з найбільшою часткою ЕАН, зайнятого:

3.1. У сільському господарстві;

3.2. У промисловості;

3.3. У невиробничій сфері.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняття релігія та географія релігії.

2. Які існують види релігій?

3. Які ви знаєте світові релігії?

4. Перерахуйте основні напрямки християнства.

5. Які існують напрямки буддизму та ісламу? Чим вони відрізняються?

6. Дайте визначення трудовим ресурсам.

7. Що є основними показниками безробіття?

8. Які існують види безробіття?


Список літератури

1. В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, Географія, 10 клас, Видавництво: Генеза, 388 стр. - 2008

2. Довгань Г. Д. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Наглядный справочник. — К.; Х.: Веста, 2007. — 144 с.

3. http:/ /ukrmap.su/

4. http:/ /osvita.uaСкомпоновано та відредаговано Паутинкою А.В.
Над уроком працювали

Паутинка А.В.

Довгань Г. Д.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Географія > Географія 10 клас