KNOWLEDGE HYPERMARKET


Робота з графічними файлами

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Робота з графічними файлами


                                 Вставлення в текстовий документ графічних зображень


1.  Які види комп'ютерної графіки ви вивчали? У чому їхні особливості?
2.  Які властивості має графічний об'єкт у Word 2007? Які значення вони можуть мати?
3.  Які операції редагування графічних об'єктів у Word 2007 можна виконувати?
4.  Які операції форматування графічних об'єктів у Word 2007 можна виконувати?
5.  Які операції впорядкування графічних об'єктів вам відомі? Як вони виконуються у Word 2007?


                                         Графічні зображення в текстовому документі та їхні властивості


     Під час створення текстового документа іноді виникає необхідність вставити до нього графічне зображення, яке ілюструє зміст тексту (рисунок, фотографія, схема, діаграма тощо) або графічно оздоблює документ (рамки, розділювачі, графічні маркери списків, логотипи тощо).
    У 9-му класі ви вже вивчали, як у текстовому документі засобами Word 2007 створити векторне графічне зображення, що складається з графічних примітивів. Якщо ж потрібне графічне зображення вже створено іншими засобами і зберігається на зовнішньому носії, то його можна вставити в потрібне місце документа.
    У текстовий документ можна вставити як векторні, так і растрові зображення (рис. 1.37). Їх можна знайти в колекції Microsoft ClipArt, яка створена розробниками MS Office і входить до однойменного пакета програм, у різноманітних колекціях графічних зображень на зовнішніх носіях, в Інтернеті, у власних цифрових фотоальбомах та ін. Також це можуть бути об'єкти WordArt і SmartArt, які створюються засобами Word 2007.

Ин47.jpg


     Графічні зображення, вставлені в текстовий документ, мають певні властивості - розмір зображення, спосіб обтікання зображення текстом, колір, товщина та штрих ліній контуру, заливка рисунка, спосіб розташування на сторінці тощо. З більшістю з них ви вже ознайомилися під час вивчення теми «Комп'ютерна графіка» в 9-му класі.
     Для вставлення графічних зображень у документ використовують елементи керування групи Зображення вкладки Вставлення:
•    РисунокИн48.jpg  - для вставлення графічних зображень, які збережені у файлах на зовнішніх носіях;
•    Графіка Ин49.jpg - для вставлення графічних зображень з готових колекцій картинок, інстальованих на комп'ютері, чи з сайта Office Online корпорації Microsoft;
•    Фігури Ин50.jpg - для вставлення графічних примітивів (прямокутників, овалів, ліній, зірок тощо);
•    SmartArt Ин51.jpg - для вставлення різноманітних схем (організаційних, ієрархічних, циклічних тощо);
•    Діаграма   Ин52.jpg - для вставлення числових діаграм (гістограм, секторних діаграм, графіків тощо).

    Для вставлення в документ графічних зображень використовують спеціальні програми - графічні фільтри. Одні з них (для векторних форматів WMF, EMF, EPS і растрових форматів GIF, JPG, BMP, TIFF, PNG) встановлюються під час інсталяції MS Office, інші потрібно встановлювати додатково.

                                                Вставлення графічних зображень з файлів


     Для вставлення в текстовий документ графічного зображення з файлу, який зберігається на зовнішньому носії, слід виконати Вставлення => Зображення => Рисунок. Після цього в діалоговому вікні Вставлення рисунка (рис. 1.38) вибрати потрібний файл.
    Для зручності пошуку файлу та його попереднього перегляду рекомендується у вікні Вставлення рисунка встановити режим подання об'єктів у вікні у вигляді ескізів. У разі потреби можна звузити коло пошуку, задавши формат файлу, його ім'я чи місце зберігання.
    Зображення з файлу вставляється в поточне місце документа подвійним клацанням на ескізі. Або можна у вікні Вставлення рисунка вибрати файл, а потім кнопку Вставити в нижній частині вікна.

Ин53.jpg

                                      Вставлення графічних зображень з колекції Microsoft Office


     Колекція Microsoft Office містить велику кількість мультимедійних об'єктів (кліпів): картинки, фотографії, звуки та відеофрагменти. Усі зображення в колекції розподілені за певними групами: Будівлі, Люди, Освіта та ін. Кожне зображення описується деякими ключовими словами, наприклад, учні, посуд, дерева, техніка тощо, за якими ці зображення можна знайти в колекції.

Ин54.jpg

     Для вставлення в текстовий документ графічного зображення з цієї колекції потрібно виконати Вставлення =>Зображення => Графіка. Ці дії відкривають область Картинки (рис. 1.39), яка надає можливість здійснювати пошук потрібних зображень і переглядати ескізи знайдених. Для цього в текстовому полі Шукати потрібно вказати ключові слова для пошуку (наприклад, люди, спорт), ім'я або шаблон імені файлу.
    Щоб звузити коло пошуку, у списку Переглядати можна вибрати, в яких ко¬лекціях шукати потрібний файл (наприклад, Усі колекції), а у списку Шукати об'єкти вибрати тип мультимедійного об'єкта - картинки, фотографії чи ін. Коли потрібні значення параметрів пошуку встановлено, слід вибрати кнопку Почати. Ескізи знайдених зображень, які відповідають умові пошуку, будуть відображені в полі результатів пошуку.
    Щоб вставити знайдене зображення в документ, потрібно встановити курсор у те місце документа, куди додається зображення, і вибрати ескіз потрібної картинки в області Картинки або перетягнути ескіз картинки в потрібне місце.
    Якщо в такий спосіб знайти потрібне зображення не вдалося, то можна:
1.  Вибрати команду Упорядкувати кліпи, яка знаходиться в нижній частині області Картинки.
2.  Вибрати у вікні Колекція кліпів (рис. 1.40) потрібну в наведеному списку.
3.  Переглянути ескізи зображень у різних групах відповідно до тематики пошуку.

Ин55.jpg


    Коли потрібна картинка знайдена, її можна вставити в документ перетягуванням з вікна колекції в потрібне місце або використавши Буфер обміну. Відповідні команди для роботи з Буфером обміну розміщені в меню Редагування цього самого вікна та в контекстному меню ескізу зображення.
    Здійснювати пошук потрібних картинок можна і в Інтернеті. Для цього потрібно вибрати посилання Картинки на сайті Office Online, яке знаходиться в нижній частині області Картинки, або кнопку Кліпи в Інтернеті на панелі інструментів вікна Колекція кліпів.
     Редагування та форматування графічних зображень у текстовому документі
    Вставлені в текстовий документ графічні зображення можна редагувати і форматувати.
 Перед тим, як виконувати будь-які операції з рисунком, його потрібно виділити,  вибравши  вказівником.  Навколо  виділеного зображення
Ин56.jpg

 з'являється контур у вигляді тонкої рамки з маркерами змінення розмірів, а для деяких графічних зображень і маркер обертання (рис. 1.41).
    Наведення вказівника на один із цих маркерів змінює вигляд вказівника на двосторонню стрілку, яка вказує напрями можливого переміщення. Переміщення маркера в цих напрямах приводить до відповідної зміни розмірів рисунка.          Використовуючи маркер обертання, об'єкт можна повернути на довільний кут.

    Операції копіювання, переміщення, видалення вставлених графічних зображень у текстовому документі виконуються відомими вам способами: використовуючи елементи керування Стрічки, команди контекстного меню, сполучення клавіш та ін. Перемістити або скопіювати об'єкт в інше місце документа можна і перетягуванням; за такого способу вигляд вказівника стає таким Ин57.jpg.
    Слід пам'ятати, що вставлене зображення приєднується до оточуючого тексту і, якщо абзац, який містить це зображення, переміщується в інше місце документа, то рисунок пересувається разом з ним.
    Форматування графічних зображень виконується з використанням елементів керування тимчасової вкладки Формат (рис. 1.42), яка автоматично з'являється на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення при виділенні рисунка.

Ин58.jpg

    Призначення елементів керування цієї вкладки наведено в таблиці 1.7. Використання більшості з цих елементів керування супроводжується попереднім динамічним переглядом вибраного формату.

Ин59.jpg

Ин60.jpg


Ин61.jpg

    Установити значення властивостей зображення можна також і на вкладках діалогового вікна Формат рисунка (рис. 1.43), яке відкривається з контекстного меню рисунка або кнопками відкриття діалогового вікна в групах вкладки Формат.


Ин62.jpg

    Якщо в текстовий документ планується вставити кілька графічних об'єктів, а потім з них сформувати одне зображення, то бажано розміщувати їх у документі на полотні -спеціально виділеній області документа. Полотно встановлює розміри всього зображення на аркуші, допомагає впорядковувати його окремі об'єкти, здійснювати редагування. Вставляють полотно на початку створення зображення за таким алгоритмом:
1.  Вибрати місце на сторінці, де буде вставлено полотно.
2.  Виконати Вставлення => Зобра-=> Фігури => Створити полотно.

    Розміри полотна можна змінити, використовуючи маркери зміни розмірів. Значення інших властивостей полотна (заливки, розташування тощо) можна змінити у вікні Формат полотна, яке відкривається контекстним меню цього об'єкта.


                                                        Перевірте себе

1. Графічні зображення яких видів можна вставляти в текстовий документ?
2. З яких джерел можна вставити графічні зображення в текстовий документ?

3. Назвіть властивості зображень, вставлених у текстовий документ.

4. Що таке графічні фільтри?
5 . Як вставити в документ зображення з графічного файлу, формат якого не підтримується текстовим процесором?

6. Назвіть призначення елементів керування групи Зображення вкладки Вставлення.
7. Як вставити в документ графічне зображення, яке зберігається у файлі на зовнішньому носії?

8. Як вставити в документ картинку з колекції Microsoft Office?

9 . Яким чином розподілені картинки в колекції Microsoft Office?

10. За якими ознаками можна знайти потрібні графічні зображення в колекції Microsoft Office?

11. Які способи вставки графічних зображень у текстовий документ існують у текстовому процесорі Word 2007? Порівняйте їх.
12. Як видалити рисунок з документа?
13. Що таке маркери зміни розмірів? Як, використовуючи їх, змінити розміри рисунка?
14. Які операції редагування можна здійснювати із зображенням у текстовому документі?
15. Які операції форматування можна здійснювати із зображенням у текстовому документі?
16. Опишіть призначення елементів керування вкладки Формат (рис. 1.42).
17. Як правило, файл текстового документа, в який вставлено графічні зображення, має значний розмір. Яким чином можна його зменшити?
18.Що таке полотно? Яким чином його вставити в документ? 

                                                                        Виконайте звдання

1<span /> .Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.4\ зразок.docx). Знайдіть у колекції картинок Microsoft Office зображення за ключовим словом комп’ютер і вставте одне з них у документ. Розмістіть картинку в правому верхньому куті сторінки. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.4.1.docx. 

2<span />. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.4\ зразок.docx). Знайдіть у колекції картинок Microsoft Office графічні зображення формату JPG. Виберіть одне з них із зображенням людини і вставте його в документ. Розмістіть рисунок по центру сторінки, встановивши обтікання зображення текстом навколо рамки. Збережіть документ у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 1.4.2.docx. 

3<span />. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.4\ зразок 1.4.3.docx). Установіть для рисунка такі значення властивостей:

<span />Межі рисунка: колір – темно-синій,

штрих – квадратні точки,

тов-щина – 2 пт;

<span />Ефекти рисунка – рельєф кут;

Розмір: висота – 11 см;<span />

Обтікання текстом за текстом;

<span />Яскравість – +40 %

<span /><span />    Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.4.3.docx.

4<span />. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.4\ зразок 1.4.4.docx). Установіть для усіх рисунків висоту 5 см, обтікання навколо рамки та різні форми рисунків. Розташуйте рисунки відповідно до змісту тексту. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.4.4.docx.

 5<span />. Створіть новий текстовий документ і вставте в нього свою фотографію. Скопіюйте зображення 8 разів. Змініть розміри фотографії, встановивши ширину 5 см. Установіть для них різні стилі оформлення та різні варіанти розташування на сторінці. Збережіть документ у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 1.4.5.docx.

 6. Створіть новий текстовий документ. Вставте в нього три різні графічні зображення за тематикою школа з сайта Office Online. Змініть значення деяких властивостей цих рисунків: рис. № 1 – збільшіть контрастність на 40 %; рис. № 2 – зменшіть контрастність на 20 %; рис. № 3 – перефарбуйте на колір сепія. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.4.6.docx.

7. Створіть у текстовому документі колаж рисунків на тему Сучасні види транспорту, використавши зображення папки Тема 1\Завдання 1.4\ Рисунки. Збережіть документ у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 1.4.7.docx.

 8. Створіть у текстовому документі кросворд з рисунками, використавши зображення з он-лайн колекції картинок Microsoft. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.4.8.docx.

 9. Знайдіть в Інтернеті текст сучасної української народної пісні і вставте його в новий текстовий документ. Проілюструйте зміст пісні зображеннями, знайденими в Інтернеті. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.4.9.docx.

 10. За допомогою Довідки з’ясуйте, як створити власну колекцію кліпів. Виконайте це практично, додавши до колекції кілька зображень.

11. Знайдіть на вашому комп’ютері папку ClipArt, в якій зберігається колекція картинок Microsoft Office. З’ясуйте, скільки файлів у ній зберігається, які їхні типи, який сумарний розмір файлів у цій папці.

12. З’ясуйте за допомогою Довідки, як можна вставити в документ зображення безпосередньо зі сканера чи фотокамери.

13. Файли текстових документів, у які вставлено багато рисунків, мають великі розміри. З’ясуйте, використовуючи Довідку, як можна зменшити їх обсяг.

14. Для збільшення швидкості прокручування документа радять відключити відображення рисунків у документі. Використовуючи Довідку, з’ясуйте, як це можна зробити.

15. З’ясуйте, використовуючи Довідку, чому в тексті замість зображення іноді з’являється червоний хрестик або порожня рамка ескізу. Як виправити цю ситуацію?


Й.Я.Ривкінд, Т.І. Лисенко,Л.А. Чернікова,В.В.Шакотько

Вислали читачи з інтернет-сайту
Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з інформатики, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з інформатики


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.