KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розроблення структури презентації

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Розроблення структури презентації


  • Ви дізнаєтесь:

Як розробляти структуру презентації?
Як  користуватися  макетами  вмісту слайдів презентації?
Як змінити оформлення слайдів?
У  яких  форматах  можна  зберігати  презентації?
Що є запорукою успіху презентації?


  • Додатково:

Які існують типи шаблонів презентації?
Як  додати  колонтитул  до  слайда  пре­зентації?
Як підготувати презентацію до роздачі?


Як розробляти структуру презентації?

Перед створенням презентації на комп’ютері її потрібно спланувати або, як часто  говорять, спроектувати:  розробити  її сценарій, дібрати та сформу­лювати змістову частину, визначитися щодо кількості, тематики та можливих  джерел  отримання  потрібних  зображень.  Робити  це  краще  без комп’ютера — на папері. Разом з тим засоби створення презентацій надають користувачеві відповідні можливості для створення структури презентації.

У лівій  частині  вікна програми MS Power Point розташовано вкладинки Структура  і  Слайди.  Після  переходу  на  вкладинку  Структура  на  екрані відображається лише текст слайдів — він подається у вигляді структури, де
зазвичай відображаються основні заголовки слайдів. У цьому режимі зруч­но  планувати  зміст:  записувати  певні  ідеї,  вирішувати,  як  вони  будуть  по­дані. Вкладинка Слайди дає можливість переглянути слайди у процесі створення  і редагування — вони відображаються у вигляді ескізів.

Вправа  4.1.1.   Розробка  структури  презентації про  професію  пе­рекладача.

Завдання. На основі аналізу професії перекладача розробити структу­ру презентації про особливості цієї професії.

1.  Створіть  нову  презентацію MS  PowerPoint одним  з  відомих  вам  способів. Збережіть  її з  іменем Перекладач у папці Презентації вашої структури  па­пок.

2.  Перейдіть  на  вкладинку  Структура  та  введіть  заголовок  першого  слайда Бути чи не бути перекладачем? По завершенні  введення  натисніть клавішу Enter. В області  Структура  буде автоматично додано наступний слайд.
3.  Аналогічно  введіть заголовки  решти  слайдів:

2.  Перекладачі —  х то  вони?
3.  Перекладачами не народжуються?
4.  Як стати  перекладачем?
5.  Хто  потребує перекладачів-професіоналів?
4.  Збережіть внесені до  презентації зміни.

5.  Перегляньте  матеріали,  що  зберігаються  у  файлі  Перекла­дач.doc на CD-диску у папці Презентації чи  на сайті  за адресою http:/ /osvita.work.ua/ua/professions/translator,  та  складіть  сце­нарій  презентації  згідно  з  поданою  структурою  в  паперовому варіанті.  Визначте, які  відомості  і за допомогою яких об’єктів краще подати
на кожному слайді.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.