KNOWLEDGE HYPERMARKET


Роль транспорту в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях. Види транспорту

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Роль транспорту в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях. Види транспорту


Розділ 5. Транспорт. Соціальна сфера. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України


Опрацьовуючи цей розділ, ви:

 • вивчите поняття «транспортний вузол», «вантажообіг», «пасажирообіг», «світове господарство», «міжнародний поділ праці», «глобалізація»;
 • ознайомитеся з техніко-економічними особливостями різних видів транспорту, складовими соціальної сфери, їх рівнем розвитку та проблемами;
 • отримаєте інформацію про основні форми міжнародного співробітництва і міжнародних зв'язків, міжнародні організації, до яких входить Україна;
 • оціните роль української транспортної системи в здійсненні міжнародних перевезень, вплив соціальної сфери на ефективність національної економіки та задоволення духовних і соціальних потреб населення.


З цією метою вам доведеться:

• характеризувати проблеми й оцінювати перспективи розвитку окремих видів транспорту, зовнішньоекономічні зв'язки України, проблеми й перспективи їх розвитку;
• порівнювати рівень розвитку соціальної сфери в Україні та інших країнах;
• демонструвати на карті основні транспортні вузли і найбільші магістралі;
• аналізувати статистичні дані щодо обсягів зовнішньої торгівлі країни.

§ 27. Роль транспорту. Сухопутні види транспорту

Пригадаймо

1. Що таке транспорт?
2. Яке значення транспорту в НГК України?
3. До якої сфери НГК належить транспорт?


Види транспорту та його роль у НГК. Транспорт — специфічна галузь господарства. Він не створює, як промисловість чи будівництво, нових матеріальних цінностей. Результатом роботи транспорту є переміщення вантажів і людей. Вантажний транспорт передусім обслуговує галузі виробничої сфери; пасажирський, здійснюючи перевезення людей, надає соціальні послуги. Важливість транспорту полягає в тому, що він забезпечує зв'язки між галузями, підприємствами, регіонами країни, зарубіжними державами. Без транспорту був би неможливий сам процес сучасного виробництва, для якого необхідне постачання сировини і вивіз продукції. Вагомою є роль галузі в підвищенні рівня життя населення. Зайнято у транспорті близько 6 % працівників господарського комплексу країни.


Для сучасного транспорту властива різноманітність видів, кожен з яких має свої специфічні виробничі особливості. Поділяють його на складові частини, передусім, за середовищем, у якому здійснюється переміщення вантажу чи людей (мал. 228). За цим підходом до транспортного комплексу відносять сухопутний, водний та повітряний. У сухопутному виділяють автомобільний, залізничний і трубопровідний; у водному — морський і річковий. Специфічною галуззю транспортного комплексу є міський пасажирський транспорт.


Галузевий склад транспортного комплексу

Мал. 228. Галузевий склад транспортного комплексу


Для визначення ролі транспорту в національному господарському комплексі та частки кожного з видів використовують такі специфічні показники, як обсяг перевезень, вантажо- та пасажирообіг. Обсягом перевезень — це маса перевезених вантажів (кількість пасажирів) за певний проміжок часу (рік,  місяць, добу). Для обчислення роботи транспорту до уваги беруть і відстань перевезень: добуток обсягу перевезень на відстань к транспортування називають вантажо- або пасажирообігом і визначають відповідно в тонно-кілометрах і пасажиро-кілометрах. Підсумовуючи роботу, виконану всіма транспортними засобами за рік, отримують річні величини вантажо- та пасажирообігу. Розділивши ці величини на річний обсяг перевезень, можна визначити середню відстань перевезень для кожного окремого виду транспорту. Так, середня відстань для вантажних перевезень автомобільним транспортом України становить приблизно 170 км, залізничним — близько 500 км, трубопровідним — близько 950 км, річковим — близько 200 км, морським — понад 5000 км. Отже, найбільша відстань перевезень характерна для морського транспорту, а найменша — для автомобільного. Такі ж відмінності в середній відстані перевезень характерні й для пасажирського транспорту.


Чи знаєте ви, що...
Щоб оцінити доцільність використання того чи іншого виду транспорту при перевезенні різних вантажів, використовують показник собівартості перевезень. Це грошові витрати на транспортування одиниці продукції. Так, транспортування нафти водою утричі, а лісу — уп'ятеро дешевше, ніж залізницею.


В Україні розвинуті всі види сучасного транспорту. Однак загальний обсяг перевезених вантажів та вантажообіг з 1990 до 2008 року здебільшого з року в рік знижувалися. Обсяг перевезених вантажів за 2008 рік майже у 7 разів нижчий, ніж значення цього показника за 1990 рік (табл. 10). Оскільки за ці роки суттєво зростала відстань перевезень, то вантажообіг в останні роки зростає й у 2008 році становив близько 48 % вантажообігу 1990 року.


Таблиця 10.
Показники роботи різних видів вантажного транспорту

Види транспорту

Перевезено вантажів, млн т 1990

Перевезено вантажів, млн т 2000

Перевезено вантажів, млн т 2008

Вантажообіг, млрд т · км 1990

Вантажообіг, млрд т · км 2000

Вантажообіг, млрд т · км 2008

Усі
6286
1529
891,8
1039,2
394,1
491,7
у тому числі: залізничний
974
357
498,8
474,0
172,8
256,9
автомобільний
4897
939
186,6
79,7
19,3
37,4
водний
119
15
19,5
277,6
14,5
15,4
трубопровідний
296
218
186,8
208,0
187,5
181,3
авіаційний


0,1


0,4


Чи знаєте ви, що...
Показник пропускна спроможність транспортних шляхів ланки визначають за максимальною кількістю транспортних одиниць (поїздів, суден, автомобілів, літаків), яку можна пропустити за певний період за даного рівня технічної оснащеності та найефективнішої роботи транспорту. Наприклад, двоколійна залізниця має пропускну спроможність по 144 поїзди на добу в кожному з напрямків і може забезпечити за рік перевезення понад 75 млн т вантажів у кожному з напрямків. Пропускна спроможність одноколійних магістралей — 22—26 пар поїздів на добу, що становить близько 17 млн т вантажів на рік.


Оскільки різні види транспорту мають певні відмінності щодо темпів і тенденцій розвитку, то відбуваються зміни їх часток (табл. 11). У вантажообігу найбільшу частку (52,3 %) має залізничний транспорт, а в пасажирообігу — знову провідні позиції посів автомобільний транспорт (табл. 12).


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Чим відрізняється транспорт від інших галузей господарства?
2. Яку роль відіграє транспорт і який його галузевий склад?
3. Дайте визначення понять «обсяг перевезень», «пасажирообіг», «вантажообіг».


Набуваємо практичних навичок

1. Аналізуючи фізико-географічні карти, зробіть висновок про вплив природних умов на розвиток різних видів транспорту України.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Скачати календарно-тематичне планування з географії, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.