KNOWLEDGE HYPERMARKET


Біологія 7 клас

             

Біологія 7 клас містить безліч цікавої інформації для учнів та вчителів про  всі прояви життя, різноманітність організмів, їхню будову, процеси життєдіяльності, взаємозв'язки з довкіллям.Тут зібрані найкращі конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з біології.                                                                                    


Гіпермаркет знань>><Біологія>>Біологія 7 клас


Вступ
Тема 1. Біологія – наука про живу природу. Значення біології
Тема 2. Різноманітність живих організмів та їх класифікація
Тема 3. Дослідження біологічних об'єктів


Царство Рослини


Основні функції рослинного організму

Тема 4. Загальна характеристики Царства Рослини
Тема 5. Життєдіяльність рослин
Тема 6. Живлення рослин. Фотосинтез
Тема 7. Транспорт речовин і випаровування води
Тема 8. Ріст і розвиток рослин
Тема 9. Умови, необхідні для забезпечення життєдіяльності рослин

Будова рослин
Тема 10. Історія відкриття клітини. Збільшувальні прилади
Тема 11. Життєдіяльність клітин
Тема 12. Різноманіття рослинних клітин. Рослинні тканини
Тема 13. Будова квіткової рослини, вегетативні та генеративні органи    
Тема 14. Корінь, будова та функції
Тема 15. Клітинна будова кореня
Тема 16. Зовнішня будова пагона. Розвиток пагона із бруньки
Тема 17. Внутрішня будова стебла
Тема 18. Видозмінені пагони
Тема 19. Листок. Зовнішня будова листка
Тема 20. Внутрішня будова листка

Розмноження рослин
Тема 21. Способи розмноження рослин
Тема 22. Розмноження спорами    
Тема 23. Розмноження квіткових рослин    
Тема 24. Життєвий цикл рослин     
Тема 25. Квітка – генеративний орган. Суцвіття     
Тема 26. Запилення, пристосування до запилення      
Тема 27. Насінина і плід    
Тема 28. Проростання насіння, умови його проростання    
Тема 29. Будова і різноманітність плодів.  Поширення плодів

Різноманіття рослин

Тема 30. Основи систематики. Класифікація рослин


Водорості
Тема 31. Загальна характеристика водоростей    
Тема 32. Прісноводні водорості. Семестрове оцінювання    
Тема 33. Морські водорості    
Тема 34. Значення водоростей у природі та житті людини
    
Вищі спорові рослини

Тема 35. Загальна характеристика вищих спорових рослин    
Тема 36. Відділ Мохоподібні
Тема 37. Сфагнові мохи, утворення торфу    
Тема 38. Відділ Хвощеподібні та Плауноподібні
Тема 39. Папоротеподібні
Тема 40. Колишній розквіт папоротеподібних

Голонасінні
Тема 41. Загальна характеристика насінних рослин. Відділ Голонасінні
Тема 42. Різноманіття та значення    
Тема 43. Загальні ознаки Хвойних

Покритонасінні
Тема 44. Відділ Квіткові    
Тема 45. Класифікація квіткових рослин    
Тема 46. Клас Дводольні. Розоцвіті, Капустяні, Бобові    
Тема 47. Пасльонові та айстрові    
Тема 48. Клас Однодольні. Родина Лілійні    
Тема 49. Родина Злаки

Гриби і бактерії


Гриби

Тема 50. Загальна характеристика царства Гриби     
Тема 51. Особливості будови, процеси життєдіяльності та різноманіття грибів
Тема 52. Особливості будови, процеси життєдіяльності та різноманіття грибів: дріжджі та паразитичні гриби
Тема 53. Будова і життєдіяльність лишайників
Тема 54. Значення грибів і лишайників у природі та житті людини

Бактерії
Тема 55. Загальна характеристика бактерій
Тема 56. Різноманіття бактерій
Тема 57. Значення бактерій у природі та житті людини

Організм та середовище існування людини
Тема 58. Організм і середовище існування. Екологічні групи рослин    
Тема 59. Пристосування рослин до середовища існування. Життєві форми    
Тема 60. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах    
Тема 61. Рослинні угруповання    
Тема 62. Охорона рослин. Червона книга України    
Тема 63. Історичний розвиток рослин


Уроки біології онлайн, методичні розробки, календарне планування, уроки онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій у класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів
1236084776 kr.jpg інше

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок у текстах
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки-кейси
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.