KNOWLEDGE HYPERMARKET


Самостійна робота на тему «Складні випадки правопису апострофа»

Самостійна робота до предмету Українська мова, 10 клас
Тема уроку «Складні випадки правопису апострофа»


Орфографія      Дата __________     Прізвище учня ________________       Бал ___________        
1-варіант.   
                                                                                 

Завдання 1. Розкрийте дужки; підкресліть в утворених словах групу приголосних, в якій відбулося спрощення.
1. В колективному труді ми стали (щастя) ... . (Н. тв.)
2. Зло (вість) ... тінь пробігла по обличчях вражених (участь) ... карнавалу. (Гонч.)
3. Пан звелів коней зупинити коло (заїзд) ... двору і повів молоду у кімнату. (Вовч.)
4. Минув мені рік (шістнадцять) ... , сімнадцятий починаю. (Вовч.)

Завдання 2. Поставте замість крапок, де треба, апостроф.
1. Ой зв..язала дівчинонька рутв..яний вінок, закрасила голівоньку, пішла у танок. (Ман.)
2. Риба об..їла на гачках черв..яків, поплавці мертво лежали між зеленим лататтям. (Збан.)
3. Кручами в..ються вітровії і осідають на шляхах. (Ст.)
4. Мурав..йов потягся рукою до чиєїсь фляги і спрагло напився з неї нахильці. (Гонч.)
5. Бор..я йшов із сер..йозним виглядом, бо він взагалі сер..йозний хлопець. (Коп.)
6. Народного героя Лук..яна Кобилицю уславив Ю. Федькович у своїй однойменній поемі.

Завдання 3.  До поданих слів доберіть такі однокорінні слова, в яких би збіг приголосних передавався подвоєними буквами. 
 Година –                                                   
День –
Закон –                                                     
Кордон –
Кінь –                                                      
Чавун –
 
Завдання 4. Змініть форму  слів або доберіть однокорінні, в корені яких чергувалися б приголосні.
Зразок. Друг –- дружний – друзі.
Допомога –
Око –
Муха –

Завдання 5. До поданих слів додайте префікс з- (зі-, с-).
 ..фотографувати,  ..сушити,  ..скочити,  ..хвилювати,  ..чіпляти, .. йти, ..писати, ..бігти,  ..щулитися,  ..кривдити,  ..чистити. 

Завдання 6. Напишіть слова з пів-.
Пів/двора, пів/року, пів/аркуша, пів/стола, пів/України, пів/ескадрону, пів/юрти, пів/інституту, пів/Америки, пів/ящика, пів/екрана, пів/Одеси, пів/вікна.Словниковий диктант

1. Перепишіть слова, вставляючи, де треба, апостроф. Поясніть написання.
В..ється, роз..єднати, роз..двоїти, матір..ю, над..ярний, кор..явий, В..єтнам, плем..ям, м..яч, п..єса, роз..ораний, возз..єднання, цв..ях, Лук..янівка, моркв..яний, тьм..яний, валер..янка, повітр..я, мавп..ячий, пуп..янок, об..єктивно.

2. Перепишіть слова, вставляючи в них пропущені букви. Поясніть правопис.
Зна..мий, с..годні, крайн..го, обідн..го, ма..ор, міл..он, бо..вий, подружн..го, бад..рий, сер..зний, с.мий, чотир..х, втр..х, Корол..в, Вороб..в, Андрі..вич, ..сип, Анатолі..вич, давн..го, т..хкати, ма..нез, с.рбати, сл..зи, л..х, л..н, д..готь, ма..рить.
Орфографія      Дата __________            Прізвище учня ________________        Бал ___________       
2-варіант.
                                                                       

Завдання 1. Розкрийте дужки; підкресліть в утворених словах групу приголосних, в якій відбулося спрощення.
1. Пан звелів коней зупинити коло (заїзд) ... двору і повів молоду у кімнату. (Вовч.) 
2. Злою  (вість) ... тінь пробігла по обличчях вражених (участь) ... карнавалу. (Гонч.)
3. В колективному труді ми стали (щастя) ... . (Н. тв.)
4. Минув мені рік (шістнадцять) ... , сімнадцятий починаю. (Вовч.)

Завдання 2. Поставте замість крапок, де треба, апостроф.
1. Св..ято шанує український народ пам..ять свого улюбленого поета Т.Г. Шевченка. (Фед.)
2. Міць землі навік не роз..єднати клеветою й вибухом війни. (Мал.)
3. І з небес на все узгір..я розпустив розкішне пір..я різнобарвний фейєрверк. (Бажан.)
4. Троянда в..яне й ронить пелюстки, додолу ронить, як багр..яні сльози. (Сос.)
5. І сп..янілий до нестями вечір квітами пропах, солов..їними піснями заливається в кущах. (Сос.)
6. Під снігами спіє урожай, рута-м..ята сходить під снігами. (Мал.)

Завдання 3.  До поданих слів доберіть такі однокорінні слова, в яких би збіг приголосних передавався подвоєними буквами. 
Зброя –                                               
Осінь –
Захист –                                                  
Ціна –
Далеко –                                                 
Зуб –

Завдання 4. Змініть форму   слів або доберіть однокорінні, в корені яких чергувалися б приголосні.
Зразок. Друг - дружний - друзі.
Плуг –
Молоко –
Рух –


Завдання 5. До поданих слів додайте префікс з- (зі-, с-).
..садити,  ..терти,  ..труть,  ..пекти,  ..хотіти,  ..тримати,  ..псувати,  .. мерзнути, ..хвалити,  ..гнати,  ..йоржитися.

Завдання 6. Напишіть слова з пів- .
Пів/загону, пів/олівця, пів/явора, пів/Кавказу, пів/яблука, пів/абрикоса, пів/Києва, пів/усмішки, пів/шматка, пів/Європи, пів/озера, пів/вікна, пів/Дніпра.


Словниковий диктант

1. Перепишіть слова, вставляючи, де треба, апостроф. Поясніть написання.
В..ється, роз..єднати, роз..двоїти, матір..ю, над..ярний, кор..явий, В..єтнам, плем..ям, м..яч, п..єса, роз..ораний, возз..єднання, цв..ях, Лук..янівка, моркв..яний, тьм..яний, валер..янка, повітр..я, мавп..ячий, пуп..янок, об..єктивно.


2. Перепишіть слова, вставляючи в них пропущені букви. Поясніть правопис.
Зна..мий, с..годні, крайн..го, обідн..го, ма..ор, міл..он, бо..вий, подружн..го, бад..рий, сер..зний, с.мий, чотир..х, втр..х, Корол..в, Вороб..в, Андрі..вич, ..сип, Анатолі..вич, давн..го, т..хкати, ма..нез, с.рбати, сл..зи, л..х, л..н, д..готь, ма..рить.Надіслано вчителем Міжнародного ліцею «Гранд» Горецькою І.Й.Допомога школяру 10 класу, підручники онлайн, конспекти та домашнє завдання з української мови

Предмети > Українська мова > Українська мова 10 клас > Складні випадки правопису апострофа > Складні випадки правопису апострофа. Оцінювання