KNOWLEDGE HYPERMARKET


Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними§ 14. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним

Запам’ятаймо

Підрядне з'ясувальне пояснює присудок у головному реченні. Без підрядної з'ясувальної частини будова й зміст складнопідрядного речення незавершені, неповні. Підрядне з'ясувальне відповідає на питання непрямих відмінків.

Ми прагнемо, (чого?) щоб юність була осяяна благородною громадською мужністю (В. Сухомлинський).

З головним реченням підрядне з'ясувальне з'єднується за допомогою:

— сполучних слів хто, який, чий, котрий, де, куди, коли, як;
сполучників що, як, щоб, ніби, мов, наче, чи.
Найчастіше підрядні з'ясувальні залежать від дієслів із значенням:
— мовлення (говорити, казати, розповідати, повідомити, запитати, пояснити, нагадати тощо);
— мислення (думати, передбачати, упевнитися, згадувати, розуміти тощо);
— відчуття, сприймання (бачити, помічати, чути, відчувати, пишатися, бажати тощо).

Підрядні з'ясувальні речення можуть залежати від прислівників (відомо, зрозуміло, видно, треба, жаль тощо), прикметників та дієприкметників (певен, радий, задоволений, переконаний тощо).

Примітка. Підрядні з'ясувальні можуть формально залежати від вказівного займенника в головній частині. Він не має конкретного значення, уживання його не обов'язкове.

Щасливий [тим], (чим?)  що живу тобою, Вітчизно рідна — земле сподівань (М. Сингаївський).

Shematychne zobrazhennya 99.jpg

150.

І. Прочитайте. Випишіть складнопідрядні речення з підрядним з'ясувальним.

Внутрішня політика Івана Мазепи

Новообраний гетьман Іван Мазепа розумів, що треба зміцнити авторитет влади. Він був переконаний, що сила держави визначаться силою її керманича. Мазепа не брався за шаблю, не принижував опонентів, а діяв з політичним хистом і культурою, створюючи навколо себе справді володарську атмосферу.

Авторитет своєї влади гетьман примножував також турботою про науку, книгодрукування, мистецтво. Домігся, щоб Києво-Могилянський колегіум отримав статус академії. Доклав чимало зусиль, щоб заснувати Чернігівський колегіум.

Не менше сприяв гетьман будівництву церков, соборів. Отже, завдяки пожертвам І. Мазепи формувалося нове архітектурне обличчя Києва, Чернігова, Переяслава, Глухова, Лубен, Батурина, Бахмача та інших міст України. І цим обличчям стало «козацьке», або «мазепинське», бароко.

Документи свідчать про те, як гетьман прагнув змінити й саме суспільство. Він хотів усунути з політичного життя України донощицтво й наклепництво. Також пропонував, щоб гетьманські рішення про покарання старшин підлягали судовому розгляду. Його цікавила сильна влада, але обов'язково обмежена законом.

Микола Вінграновський стверджував, що благородне ім'я Івана Мазепи — це ім'я гідності нашого народу, його історичної повноцінності й здоров'я (3 підручника).

ІІ. У виписаних реченнях підкресліть слово, зміст якого розкриває підрядна з'ясувальна частина. Поясніть лексичне значення підкреслених слів. До кожного з них доберіть синоніми.

Зразок. Документи свідчать про те, як гетьман прагнув змінити й саме суспільство.

Слово свідчити означає «підтверджувати істинність, правильність». Синоніми: доводити, стверджувати, засвідчувати, підтверджувати.

ІІІ. Висловте свої думки про постать Івана Мазепи в історії України. Проведіть засідання круглого столу на тему: «Коли щось можна довести ділом, то на це немає потреби витрачати слова» (Езоп).

151.

І. До поданих речень доберіть і запишіть синонімічні складнопідрядні із з'ясувальною частиною.

1. Викладач порадив студентам скористатися додатковою літературою. 2. Екскурсовод обіцяв показати нам соляну печеру. 3. У нічній тиші я почув спів соловейка. 4. З вікна потяга я спостерігала за зміною краєвидів. 5. Усіх присутніх попросили вимкнути мобільні телефони. 6. Нас приємно вразило оздоблення, оригінальне освітлення й охайність готельного номера.

ІІ. Складіть схеми записаних речень.

152.

Доповніть запропоновані конструкції, утворивши складнопідрядні речення з підрядним з'ясувальним.

1. Учень знав, коли ... . 2. Свідки стверджували, ніби ... . 3. Усім було зрозуміло, як ... . 4. Катерину бентежило, що ... . 5. Пасажири поцікавилися, чи ... . 6. Замовник вимагав, щоб ... . 7. Я точно знаю, куди ... . 8. Дирекція отримала повідомлення, що ... .

153.

І. Прочитайте уривок з оповідання. Стисло перекажіть, замінивши деякі репліки діалогу складнопідрядними реченнями зі з'ясувальною частиною.

Подарунок

— Як хороше тут! — промовив граф Потоцький. — Яке солодке повітря й ласкаве сонце!
— Так, любий мій. Приємнішого куточка, ніж оця Карпівка, мабуть, на світі нема. Добре було б парк тут посадити, такий, як у Версалі під Парижем. Що то за краса!
— Тобі так хочеться, Зосю? — запитав Потоцький, розминаючи зубами билинку.
— Як хороше було б! — замріяно повторила Софія.

До вечора вони пробули в Карпівці. І весь день не виходили з голови Потоцького кинуті, наче ненароком, Софіїні слова про версальський парк.

Пізно ввечері Потоцький покликав до себе ад'ютанта. До кімнати ввійшов високий стрункий офіцер Метцель. Це був великий ерудит, інженер-артилерист і будівельник, садівник і мистецтвознавець. Він добре знав історію, захоплювався архітектурою, кохався її музиці й живопису.

— Доручаю вам велику справу, капітане, — сказав Потоцькии. Метцель глянув на господаря і зрозумів: мрійник граф знову щось замислив. Потоцький довго викладав свої ідеї перетворення урочища. Метцель уважно слухав, і в його уяві поставала грандіозна картина майбутнього парку.
— Ідея вашої світлості мені до вподоби. Прикрашати землю деревами та квітами — це благородно. Ми створимо в Карпівці райський куточок, насадимо різноманітних дерев і квітів, викопаємо ставки. І оживе пустельний степ людям на втіху.
— Отже, за діло, капітане. І негайно. І ще хочу вам сказати: цей парк буде подарунком пані Софії (За П. Наніївим).

ІІ. Доберіть до виділеного безсполучникового речення синонімічне складнопідрядне. Визначте його вид, Сформулюйте й запишіть висновки.

154.

I. Працюючи в групах, доберіть потрібний сполучник або сполучне слово з дужок, щоб зберегти риму та зміст у поезіях.

Уже рука моя вітрила нап'яла,
А ще не знає ум, (що, як, куди, де) його нестиме
Повітря свіжого дихання незбориме,
Як повів мужнього орлиного крила.

М. Рильський

Землі своєї зелень та блакить
Любив я серцем, і на схилі віку
Хотів про те правдиво повістить,
(як, що, де, мов) бачив, чув, щоб краплю невелику
Явити дітям...

М. Рильський

І стежив я, і я веснів:
Акордились планети.
Навік я взнав, (де, що, як, мов) Ти не Гнів, —
Лиш Сонячні Кларнети.

П. Тичина

II. Частини якого складнопідрядного речення з'єднують дібрані вами засоби зв'язку? Доберіть власні підрядні з'ясувальні до виділених головних частин. Запишіть утворені речення.

155.

Пригадайте, чим непряма мова відрізняється від прямої. Запишіть подані приклади як речення з непрямою мовою. До якого виду речень вони належать?

1. «Коли я дивлюсь на українські пейзажі, — говорив Карл Брюллов, — то здається, от-от вирине з тихого плеса русалка, а на березі десь з'явиться "козак моторний" Еней...» 2. «Обірвався голос співця України Котляревського, — неквапно почав Остроградський, — співця, що водив завзятих троянців-козаків у далекі походи, що був найкращим нам учителем-другом і навчав учнів своїх бути мужніми, чесними». 3. Михайло Грушевський міркував: «От насуваються такі події, що сама сьогоднішня історія, здається, напише про себе роман...» 4. У листі з Києва до дружини Лідії 11 вересня 1954 року співак Олександр Вертинський писав: «Київ радує і заспокоює мене, і я відпочиваю душею».

І пензлем, і словом

156

І. Прочитайте роздуми художника Василя Лопати. Випишіть складнопідрядні речення. Накресліть схеми речень із підрядним з'ясувальним. Поясніть уживання розділових знаків.

«Десь на дні мого серця»

...Як пахне нетоплена піч чи шум вітру за вікном, бурі, дощу, що збиває перестиглі яблука, груші, і вони падають на землю?.. Як стукає гілочка калини у вікно чи як співає півень зранку?.. Чи можна все це зобразити засобом живопису або графіки?

Література — це засіб пізнання, і ми розглядаємо її не тільки як естетичну насолоду. Я взявся писати для себе. Мені хотілося зафіксувати якісь моменти з власного життя. Я зовсім не думав, що це буде літературним твором. Це просто мозаїка мого життя. Це епізоди — як биті скельця. І коли дивишся в калейдоскоп, вони складають візерунок життєвої дороги. Я зробив малюнки — хату, де народився, дерева, бурю, грозу, тополі, своїх односельців...

Отак я проявився у двох іпостасях — людина, яка пише (боюся назвати себе письменником) і малює. Я написав пером і малюнки, і власне повість.

...Люблю музику і не уявляю себе без музики. Коли працюю, фоном завжди звучать Вівальді, Моцарт, Бах, Бетховен і, звичайно, наші народні пісні, наша класика. Це допомагає мені думати, мріяти, збуджує творчу уяву...

Мені пощастило бути в Іспанії — у тому місті, де народився геній Пікассо і ще один геній — Далі. Пікассо був спочатку могутнім реалістом, а потім став могутнім модерністом. Але час від часу, яким би вподобанням не надавав перевагу, він повертався до реалістичного малюнку. І це в нього виходило блискуче. Цим він володів на рівні Рафаеля і Леонардо да Вінчі.

Не сприймаю, коли сучасні модерністи перескакують початковий період оволодіння малюнком. Тим часом малюнок — основа образотворчого мистецтва. Мені здається, що талант художника не залежить від техніки малювання.

Я людина своєї епохи і маю свої вподобання. Люблю сюжетні речі, люблю ілюструвати класику, особливо українську героїчну. І «Слово про похід Ігорів», і Шевченка, і Гоголя. Люблю малювати портрети. Я створив 52 портрети мами. Я не розумію, як це зробити в абстрактній манері, якимось кубізмом. Я люблю те, що я люблю...

ІІ. Перебудуйте складнопідрядні речення з підрядною з'ясувальною частиною в прості, ускладнені вставними конструкціями, речення. Зверніть увагу, що мета висловлювання може змінюватися.

157.

І. Пригадайте зміст твору «Тарас Бульба» М. Гоголя. Розгляньте ілюстрацію до попередньої вправи. Яку сюжетну лінію повісті відтворив художник? Запишіть речення на цю тему, використовуючи такі частини речень: я думаю, що...; герої, пригадується,...; мені здається, що...; можна сподіватися, що...; складно уявити...; варто пам'ятати, як... тощо.

ІІ. Назва тексту В. Лопати — це цитата з поезії П. Тичини: «Десь на дні мого серця заплела дивну казку любов». Чи суголосні слова поета з темою поданої ілюстрації? Відповідь обґрунтуйте.

158.

І. Спишіть текст усмішки. Знайдіть складні речення. Охарактеризуйте їх.

Усміхніться

У гостях у Щепкіна

У 1832 році Гоголь уперше приїхав до Москви. Почув, що славетний артист Михайло Щепкін теж українець. Пішов до нього. У Щепкіна саме сиділи гості. Двері розчинили, щоб зручно було носити страви. Раптом усі побачили незнайомого. Він неквапливо роздягся, став на порозі, оглянув усіх і проказав:

Ходить гарбуз по городу,
Питається свого роду:
Ой чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові (Із кн. «Навколо Парнасу»).

ІІ. Складіть невеличкі розповіді про Миколу Гоголя і Михайла Щепкіна (по 5-6 речень), уживши в них складнопідрядні речення.

Готуємося до диктанту — повторюємо орфографію

159.

І. Пригадайте орфограму «Вживання апострофа в словах іншомовного походження». Виконайте тестове завдання.

Виберіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

А бар..єр, кар..єра, В..єтнам, б..юлетень
Б б..юро, н..юанс, к..ювет, бутон..єрка
В ін..єкція, вар..єте, дистриб..ютор, інтерв..ю
Г кон..юнктура, м..юзикл, б..юрократ, кан..йон
Ґ жал..юзі, круп..є, модель..єр, п..єдестал

ІІ. Значення яких із поданих слів вам не відомі? З'ясуйте ці значення за словником.

160. Запишіть, знявши риску і розкривши дужки.

(Сч, Щ)а(с, ст)ливий, прагн(и, е)мо, ю(нн, н)ість, ново/обранні), автор(е, и)тет, к(и, е)рманича, о(пп, п)онентів, атмо(з, с)феру, (К, к)и(ї, є)во/(м, М)огилянський коле(ґ, г)іум, здоро(в'я, вя), обо(в'я, вя)(з, с)ково, обмеж(и, е)на, (з, с)користатися, п(и, е)черу, кра(ї, є)видів, моб(и, і)льні т(и, е)л(и, е)фони, б(и, е)нте(ш, ж)ить, па(сс, с)ажири, д(е, и)рекція, уроч(е, и)ще, різно/барвні, коники/стр(е, и)бунці, стр(и, е)котали, буйно/тра(вя, в'я), де/не/де, кр(е, и)слаті, Ка(м'я, мя)нка, (в'ю, вю)нилася, (в, В)(и, е)рсаль, Пари(жем, жом), не/на/роком, (В, в)ерсальський парк, в/веч(о, е)рі, а(дю, д'ю)тант, інж(и, е)нер/арт(і, и)(лл, л)ерист, мистецтво/знавець, арх(и, і)т(и, е)ктура, гранд(и, і)озна, бе(з, с)/заперечно, п(и, е)йзаж(и, і), аж(и, і)ота(ш, ж), а(кк, к)р(и, е)д(е, и)тив, кр(и, е)дитна установа, оща(т, д)/ка(сс, с)а, акц(и, і)я, аукц(и, і)он, взаємо/по(в'я, вя)заний, бу(хг, г)(о, а)лтерія, ко(мм, м)(и, е)рційна, бі(с, з)нес, пі(т, д)приємницька, брок(и, е)р, спец(и, і)алізуються, д(і, и)лер, ці(н, нн)ий, ро(с, з)ч(е, и)нили, о(б'є, бє)кт, гарбу(с, з), (Х'ю, Хю)стон, і(нє, н'є)кція, ко(ню, н'ю)нктура, ка(рє, р'є)ра, (б'ю, бю)вет, (Мю, М'ю)нхен, ба(рє, р'є)р, (Вє, В'є)тнам, (б'ю, бю)летень, (н'ю, ню)анс, (к'ю, кю)вет, буто(н'є, нє)рка, (б'ю, бю)ро, ва(рє, р'є)те, д(е, и)стр(е, и)(б'ю, бю)тор, (б'ю, бю) бюрократ, (и, і)нт(и, е)р(вю, в'ю), (м'ю, мю)зикл, кан(ьо, йо)н, жа(л'ю, лю)зі, кру(пє, п'є), мод(и, е)л(ьє, 'є)р, (п'є, пє)д(и, е)стал.

С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Матеріали з української мови, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.