KNOWLEDGE HYPERMARKET


Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв'язком

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв'язком§ 8. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком

72.

Прочитайте. Випишіть складні речення. Поясніть свій вибір.

У 1990 році в Переяславі-Хмельницькому відкрився музей народних обрядів і звичаїв. Хронологічні рамки експозиції охоплюють час від кам'яного віку до наших днів. Тут можна дізнатися, як у сиву давнину святкували Новий рік і Великдень, як відзначався день Святого Юрія, коли вперше навесні виганяли худобу в поле, які магічні дії «впливали» на сходи та визрівання хлібів. Крім численних фольклорних записів, у музей зібрано старовинні знаряддя праці та прикраси, одяг та ікони, музичні інструменти та вироби народних ремесел (3 «Книги рекордів України»).

Запам’ятаймо

Складним називається речення, яке об'єднує за змістом та інтонаційно два і більше простих речень: Тихо пливло павутиння, і тоненька хмарина лежала над яром, наче капустяний листок (М. Вінграновський).

Простим речення у складному можна назвати досить умовно, бо воно хоч і зберігає свою будову, але втрачає інтонаційну завершеність і змістову самостійність. Наприклад, у складному реченні  Море було синє, аж чорне, а небо сіре, і на ньому проступили зорі (Ю. Мушкетик) є три частини, які мають будову простих речень і називають три реальні факти. Ці три речення об'єднані однією думкою «на море спустилася ніч» за допомогою завершувальної інтонації.

73.

І. Прочитайте текст народної пісні. Це пісня Петра з п'єси І. Котляревського «Наталка Полтавка». Які ще пісні з цієї п'єси стали народними?

Сонце низенько

Сонце низенько, вечір близенько —
Спішу до тебе, лечу до тебе,
Моє серденько!


Ти обіцялась мене вік любити,
Ні з ким не знаться і всіх цураться,
А для мене жити!

Серденько моє, колись ми двоє
Любились вірно, чесно, примірно
І жили в покої.

Ой, як я прийду, тебе не застану, —
Згорну рученьки, згорну біленькі
Та й не жив я стану!

ІІ. Спишіть текст. Знайдіть складні речення. Підкресліть граматичні основи в частинах складного речення.

ІІІ. Розгляньте картину сучасної художниці М. Семесюк «Петро з Наталкою». Якими засобами відобразила художниця мотиви народної пісні? Запишіть власне висловлювання на тему: «Українська класика у творах сучасних митців».

Запам'ятаймо

                      Складне речення

               ↓                                       ↓

      сполучникове    
    безсполучникове

               ↓               ↓

складнопідрядне складносурядне

Якщо частини складного речення поєднані лише за допомогою інтонації (без сполучників і сполучних слів), то воно називається безсполучниковим: Співала колосом нива, співали жайворонки над нею, співав пісню серп, підрізуючи стебло, лунали співи по сінокосах, співало, врешті, серце, повне надії (М. Коцюбинський).

Якщо у складному реченні частини поєднані за допомогою інтонації та сполучників чи сполучних слів, то таке речення називається сполучниковим.

Залежно від типів сполучників (сполучники сурядності чи сполучники підрядності), які з'єднують частини складного речення, сполучникові речення поділяються на складносурядні та складнопідрядні: Уже давно стояла ніч над землею, і зорі виблискували з темного неба (Панас Мирний). Я відчуваю: день той недалеко, коли мій рід промовить до віків (Б. Олійник).

74.

Прочитайте. Випишіть складні сполучникові речення. Назвіть засоби зв'язку між частинами виписаних речень.

Найдавніша ткацька майстерня

  У селі Жванець на Хмельниччині біля Кам'янця-Подільського археологи знайшли ділянку доби трипільської культури (3500-1700 рр. до н. е.), де, за їхніми твердженнями, стояв ткацький верстат. На основі розкопаних там же фрагментів знарядь праці дослідники дійшли висновку, що первісний верстат був прямокутної форми. Він подібний до вертикальної рами, бокові ставиці якої захоплювали нитки основи, що звисали додолу. Для їх натягування та зручності переплітання внизу прив'язувалися кам'яні чи глиняні важки (3 «Книги рекордів України»).

Пригадаймо

  Сполучники сурядності вживаються в складному реченні, частини якого рівноправні, та для зв'язку однорідних членів речення: і (й), та, а, але, проте, або, чи ... чи, то ... то, хоч ... хоч, причому, також тощо.

Сполучники підрядності вживаються в складному реченні, у якому одна частина залежить від іншої: бо, щоб, що, як, ніби, завдяки тому що, перед тим як, якби, через те що, коли, що аж тощо.

І пензлем і словом

75.

І. Прочитайте текст. Розгляньте репродукцію народної картини «Козак Мамай». Що б ви додали до прочитаного тексту? Обґрунтуйте інтерес сучасних митців до образу козака Мамая. Чи доводилося вам бачити зображення цього персонажа на футболках та інших ужиткових речах?

Прославили козака Мамая простонародні художники. Обабіч славного Дніпра, по старезних козацьких і селянських хатах, на кленових і дубових полотнищах дверей, на кахляних грубах, на кованих скринях, навіть на липових колодах вуликів частенько можна було бачити різні зображення Козака. Його малювали щораз із новими подробицями, а підписи на картинах вільно трактували діяння та вдачу Мамая. Це були тисячі сюжетів, що підносили в народі славу козака.

Народні художники малювали Мамая не в січі з ворогом, не верхи на коні, а в спокійній, споглядальній позі. Тільки зброя лежить напохваті та кінь басує... А сам козак, схрестивши ноги, спокійнісінько сидить під деревом, — бо ж він, передусім, був чоловік мирний, якщо, звісно, його не займали.

На всіх картинах козак Мамай — вродливий січовик, де трохи старший, де молодший, з козацьким оселедцем, завжди з бандурою в руках. Трохи далі на другому плані бували часом і промовисті яви січового життя.

Колись, на початку XX століття, історик Дмитро Яворницький зібрав до музею кілька десятків дверей, які сам знайшов по старих хатах Наддніпрянщини. На цих дверях були нові й нові образи Мамая, мальовані простонародними живописцями XVI-XIX століть. Кожен малював свого Мамая, і всі вони були різні. Але на всіх кармінах був той самий запорожець, той самий український характер (За О. Ільченком).

ІІ. Випишіть складносурядні та складнопідрядні речення. Підкресліть головні та другорядні члени в частинах виписаних речень.

76.

І. Прочитайте. Об'єднавшись у групи, стисло запишіть зміст тексту (перша група використовуватиме прості, ускладнені прості речення, друга — складні). Обміняйтесь текстами переказів. Зробіть висновки про значення синтаксису для побудови зв'язної мови та змістового виділення певної теми.

Хто ж такі українські чумаки?

Найбільше вони, мабуть, нагадують сучасних представників малого та середнього бізнесу. Тільки їхнє ремесло романтичніше. Чого тільки вартий Чумацький Шлях! Це жарт. А якщо серйозно?

Важко уявити раціон сучасної людини, цілком позбавлений солі. Хоча лікарі радять не зловживати цим продуктом. Сьогодні сіль можна купити в будь-якому продуктовому магазині. А колись — лише біля моря, де її добували. І не купити, а поміняти на інший крам. За сіллю й приїжджали на волах чумаки із центральних районів України. Крім неї, вони везли з південних земель рибу, олію. На виручені від продажу гроші купували зерно, віск, дерево, дьоготь, з якими знову вирушали по сіль. Небезпечними часом були чумацькі шляхи. Тому й вирушали в далеку путь валками (бригадами). На чолі стояв досвідчений отаман.

Залишали чумаки домівку під вечір. Зовсім недалеко від'їжджали від села, розкладали багаття, кухар (у кожній валці була людина, яка відповідала за продукти, казани, приготування їжі) починав займатися вечерею. Так вони робили для того, щоб ближче до рідної оселі перевірити вантаж, підправити вози (За В. Супруненком).

ІІ. Поміркуйте, чи можна назвати рід занять чумаків професією.

77.

І. Прочитайте текст. Скільки мікротем можна виділити в ньому? Яка основна думка цього тексту?

Слова «професіонал, професіоналізм» походять з латинської мови, у якій «професія» означає «заняття». Отже, професія — це рід занять, що потребують певних знань, умінь, навичок. А особу, яка постійно займається цією діяльністю, виконує певні функції в цьому занятті, називають спеціалістом, професіоналом, фахівцем.

Саме професіоналізм ставить людину як істоту на найвищий щабель цінностей у матеріальному світі. Саме професіоналізм, якщо він спрямований на творення, а не руйнацію, духовно збагачує людину. І саме професіоналізм робить людей серед собі подібних — відомими, видатними, знаними, визначними, геніальними.

Ще Арістотель сказав, що краще досконало зробити невелику частину роботи, ніж зробити погано в десять разів більше. Ця, без сумніву, правильна думка стосується будь-якої роботи. Що ж до професіоналізму, то його межі значно ширші. Нерідко опанування професією потребує від людини знань, умінь і навичок, почерпнутих з інших сфер діяльності. Та вони не приходять одразу. На оволодіння ними потрібні місяці, а то й роки сумлінної праці.

Водночас треба бути готовими до того, що набуті сьогодні знання чи навички завтра можуть виявитися недостатніми. Учитися впродовж усього життя — це не данина моді, а нагальна потреба кожної людини, якщо вона хоче й надалі мати статус професіонала у своїй справі.

Сьогодні, скажімо, велике значення має вміння людини адаптуватися, перебудовуватися, бути мобільною. Підвищення кваліфікації, уміння, так би мовити, «ловити на льоту» подих змін, усе нове і корисне для роботи з кожним роком набуватиме все більшого значення. Адже нині, у зв'язку з тим, що на ринок прийшов приватний роботодавець, людину вже не братимуть «на посаду», як це було за часів так званої планової економіки, а добиратимуть тих, хто вміє на високому професійному рівні робити свою справу. Мав рацію давньоримський драматург Теренцій, кажучи: «Коли двоє роблять одне й те саме, виходить не одне й те саме...» (За П. Таланіщком).

ІІ. Запишіть тематичні речення тексту, оформивши їх як різні види складних речень. Об'єднавшись у дві групи, підготуйте стислий письмовий переказ тексту: одна група будує переказ, користуючись тільки простими, простими ускладненими реченнями, друга — складними.

78.

І. Прочитайте текст-інформацію.

Диджей на радіо — ведучий музично-інформаційного блоку, який поєднує функції власне ведучого та оператора ефіру. На різних станціях коло обов'язків диджея може суттєво різнитися. На програмових музичних станціях його функції зведено до ненав'язливих коментарів між піснями та рекламою, а на станціях інших типів диджей може виконувати роль редактора ефіру.

Фрилансер — вільнонайманець, який сам шукає для себе проекти, може одночасно працювати на декілька фірм. В Україні фрилансерами переважно називають людей, що виконують будь-які завдання через мережу Інтернет. Це робота в таких сферах діяльності, як журналістика, програмування, графічний дизайн, переклад, консультування.

Промоутер — спеціаліст, який сприяє просуванню вироблюваного фірмою товару на ринку, організовує виставки, презентації; працює з незнайомими людьми. Завжди привітний, уважний, промоутер повинен бути в уніформі, незалежно від погоди (За матеріалами Інтернету).

ІІ. Розберіть кожне складне речення за зразком.

Зразок. Промоутер одягає уніформу і перестає бути студентом Василенком, бо він стає обличчям компанії N. — Складне, сполучникове, складнопідрядне.

ІІІ. Складіть і запишіть текст-інформацію про професію, яка подобається вам.

79.

І. Спишіть текст. Визначте, який тип складних речень ужито в цьому тексті.

Восени 1882 року в Єлисаветграді М. Кропивницький створив українську професійну трупу, до складу якої увійшли Марія Заньковецька, Олександра Вірина, три брати Тобілевичі — Микола Садовський, Іван Карпенко-Карий, Панас Саксаганський та їхня сестра Марія Садовська-Барілотті. Багато зусиль для зміцнення трупи, організації оркестру доклав М. Старицький. Якщо досі кожен актор грав відокремлено, то М. Кропивницькому вдалося створити такий колектив, де творча індивідуальність зберігала особистість і доповнювала своєю грою гру інших акторів. Виріс український професійний театр з музично-драматичного.

ІІ. Поясніть, що означає назва професійний театр.

80.

І. Прочитайте тексти. Поміркуйте, чи існує зв'язок між професіоналізмом і культурою вчинків. Відповідь обґрунтуйте письмово.

Культура вчинку

Культура мови тісно пов'язана з культурою вчинку. Правильно говорити й писати — цього замало. Треба правильно діяти. Поведінка кожної особи вдома, у громадських місцях, на роботі, у навчальному закладі виявляє рівень культури суспільства взагалі. Для підтвердження цієї думки вчитайтесь у вірш С. Павленка.

Що сталося?

Завила сирена: «Дорогу! Дорогу!» —
Летить через місто «Швидка допомога».
В очах перехожих — тривога і шок: —
Ой, де це що сталось?..
— Нічого страшного:
Машиною мчить у дитячий садок
Водій — щоб додому забрати малого.

ІІ. Передайте зміст віршового тексту прозою. Використайте складносурядні речення.

81.

І. Прочитайте. Поясніть значення фразеологізмів, ужитих у текстах усмішок.

Усміхнімось

Приблудні думки

• Пишу вилами по воді трьома іноземними мовами.

• Для чого звертатися до окуліста, якщо можна позичати очей у Сірка?

• Грав першу скрипку серед тих, хто пас задніх (С. Павленко).

ІІ. Складіть свої «приблудні думки» (три-чотири), уживаючи улюблені фразеологізми. Використовуйте складні речення — безсполучникові, сполучникові — із сурядним, підрядним зв'язком.

Готуємося до диктанту — повторюємо орфографію

82.

Пригадайте орфограму «Написання сполучників». Знайдіть варіант, у якому допущено орфографічну помилку.

А На те й лихо, щоб з ним боротись (Народна творчість).
Б Щоб кукурудзи було доволі, зустрічай сонце в полі (Народна творчість).
В Що б не робити, аби нічого не робити (Народна творчість ).
Г Ну як-таки, щоб воля — та пропала? (Леся Українка).
Ґ Щоб жить, ні в кого права не питаюсь (П. Тичина).

82.

І. Складіть і запишіть по п'ять речень зі сполучниками й однозвучними словами: щоб — що б, зате — за те, якби — як би, притому — при тому, проте — про те.

ІІ. Визначте, до якого типу сполучникових складних речень належать складені вами речення.

84.

Запишіть, знявши риску і розкривши дужки.

Переяслав/Хмельницький, ка(м'я, мя)ний, с(вя, в'я)ткувати, (Н, н)овий (Р, р)ік, (В, в)еликдень, (Д, д)ень (С, с)в('я, я)того ( Ю, ю)рія, на/весні, числе(н, нн)і, старови(н, нн)і, пр(е, и)краси, заверш(ен, инн)ість, р(е, и)альні, веч(е, о)ріло, в осі(нньо, ньо)му.


С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Скачати календарно-тематичне планування з української мови, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.