KNOWLEDGE HYPERMARKET


Слайд та його властивості

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Слайд та його властивості


Слайд та його властивості
1. Що таке слайд? Де використовуються слайди?
2. Які операції можна виконувати над слайдами?
3. Для чого використовується вкладка ?

Слайд як об'єкт презентації
Ви вже знаєте, що презентація створюється з окремих об'єктів. Кожен слайд містить більш прості об'єкти — текст, графіку, мультимєдіа.

Слайд, як об'єкт презентації, характеризується: 
макетом; дизайном оформлення; звуковими ефектами; ефектами анімації.
Макет слайда
Макет слайда визначає структуру (спосіб розміщення, послідовність) об'єктів на слайді, тобто місце розташування заголовка, підзаголовків, списків, малюнків, таблиць, відео- та аудіофрагментів.
Макет містить спеціальні рамки, всередині яких можуть бути розташовані текст, графічні та мультимедійні об'єкти.
Вибір конкретного макета залежить від виду інформації, що буде розміщуватися на слайді. Якщо на слайді планується розмістити лише текст, то макет потрібно вибирати серед елементів списку Макети тексту області завдань Розмітка слайда.
Якщо на слайді необхідно розмістити лише графічні та мультимедійні об'єкти, то ма¬кет слід вибирати серед елементів списку Макети вмісту області завдань Розмітка слайда (рис. 23).
У разі одночасного розміщення на слайді текстових, графічних і мультимедійних об'єктів макет слід вибирати серед елементів списку Макети тексту іі вмісту області завдань Розмітка слайда (рис. 24).
Якщо жоден із розроблених макетів вас не влаштовує, виберіть макет Порожній слайд у
списку Макети вмісту і сформуйте власну структуру розміщення об'єктів на слайді.
Вибір та зміна макета
Для того, щоб вставити в презентацію слайд потрібного макета, слід:
1. Вибрати команду Розмітка слайд;: меню Формат.
2. У вікні області завдань Розмітка слайда, що відкрилося, вибрати макет слайда у списку Застосувати розмітку слайда.
3. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від макета (рис. 25).
4. Вибрати команду Додати новий слайд. Вибраний макет буде застосований до поточного слайда.

Якщо ж потрібно змінити макет уже існуючого слайда, слід:
1. Вибрати ескіз слайда на вкладці Слайди.
2. Вибрати команду Розмітка слайда меню Формат.
3. У вікні області завдань Розмітка слайда, що відкрилося, вибрати потрібний макет слайда у списку Застосувати розмітку слайда.
Зазначимо, що вибраний макет можна застосувати до групи слайдів.
Дизайн слайда. Шаблон оформлення
Дизайн - це художнє оформлення зовнішнього вигляду об'єкта, яке надає цьому об'єкту індивідуальності та покращує його візуальне сприйняття.
При розробці дизайну слайда слід звертати увагу на композицію (розташування окремих елементів) та кольорову палітру. Все це дозволяє правильно розставити сми¬слові акценти на слайді.
Шаблон оформлення визначає фоновий малюнок та кольорову палітру слайдів, стиль оформлення таких елементів як заголовки, підзаголовки, розмір і колір шрифту та інші деталі оформлення.
Для оформлення презентації PowerPoint пропонує набір шаблонів з різноманітних тем.
Щоб оформити слайд стандартним чином, слід:
1. Вибрати команду Конструктор слайдів меню Формат.
2. У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати потріб¬ний шаблон у списку Застосувати шаблон оформлення (рис. 26).
Даний шаблон буде застосований до поточного слайда.
Звертаємо вашу увагу: вибраний шаблон оформлення можна застосувати до групи слайдів.
Для того, щоб застосувати шаблон оформлення до всіх слайдів, необхідно відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від вибраного шаблону оформлення, та вибрати команду Застосувати для всіх слайдів (рис. 27).
Для оформлення окремих слайдів спочатку необхідно об'єднати слайди в групу, а потім виконати команду Застосувати для виділених слайдів (рис.27).
У процесі роботи над презентацією шаблони оформлення можна змінювати та під¬бирати дизайн слайдів за власними вподобаннями. Для зміни шаблону оформлення слід вибрати потрібні ескізи слайдів І новий варіант шаблону.
Якщо жоден зі стандартних шаблонів оформлення вас не влаштовує, ви можете ство¬рити оригінальний фон як для окремого слайда, так і для презентації в цілому.

Для цього потрібно:
1. Вибрати команду Фон меню Формат
2. У вікні Фон, що відкрилося, необхідно відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від поля вибору кольору та способу заливки (рис. 28).
3. Вибрати команду інші кольори , в разі зміни кольорової палітри фону слайда. У вікні кольори, що відкрилося, вибрати потрібний колір із запропонованих та вибрати кнопку ОК.
4. Вибрати команду Способи заливки в разі використання візерунка, градієнтної заливки або зображення для фону слайда. У вікні Способи заливки, що відкри¬лося, установити потрібні значення параметрів та вибрати кнопку ОК (рис. 29).
Дизайн слайда. Колірні схеми
Колірна схема - це набір кольорів, які використовуються при оформленні фону слайда, тексту заголовка та основного тексту, заливок, тіней, гіперпосилань.
За допомогою колірної схеми слайда можна збільшити й урізноманітнити варіанти оформлення презентації. Шаблон оформлення включає колірну схему, яка задається по замовчуванню, а також додаткові колірні схеми на вибір. Якщо жодна із запропонова¬них колірних схем не підходить, ви можете створити власну.
Задати колірну схему можна наступним чином:
1. Вибрати команду Конструктор слайдів меню Формат
2. У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати команду
Колірні схеми
3. У вікні, що відкрилося, вибрати потрібний варіант у списку Застосувати колірну схему
Звертаємо вашу увагу: колірну схему також можна застосувати до групи слайдів (рис. 31):
• Для того, щоб застосувати колірну схему до всіх слайдів, необхідно відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від вибраної колірної схеми, та вибрати команду Застосувати до всіх слайдів.
• Для оформлення окремих слайдів спо¬чатку необхідно об'єднати слайди в групу, а потім виконати команду Застосувати до виділених слайдів. Рис. 31
Зміна колірної схеми
Для зміни колірної схеми слід вибрати потрібні ескізи слайдів та новий варіант колірної схеми.
При роботі з колірною схемою передбачена можливість зміни кольорової палітри слайда. Для цього потрібно:
1. Вибрати команду Конструктор слайдів меню Формат.
2. У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати команду
Колірні схеми.
3. У вікні, що відкрилося, перейти за посиланням Змінити колірні схеми (рис. ЗО).
4. У вікні Колірна схема, що відкрилося (рис. 32), на вкладці Спеціальна вибра¬ти елемент схеми.
5. Вибрати кнопку Змінити колір.
6. У вікні, що відкрилося, вибрати потрібний колір та натиснути кнопку ОК.
7. Вибрати кнопку Застосувати.


Практична робота
Ви знаєте, що виконанню лабораторних робіт з фізики передує обов'язкове визначення теми лабораторної роботи, а також повторення правил техніки безпеки. Необхідною умовою одержання високої оцінки є правильне оформлення протоколу лабораторної роботи за відведений для цього час.
Створіть презентацію з теми «Вимоги до виконання лабораторних робіт з фізики». При створенні презентації користуйтеся даними таблиці, поданої нижче. Заголовки слайдів придумайте самостійно.
1. Запустіть РowerPoint
2. Виберіть макет слайдів презентації серед елементів списку Макети тексу та додайте потрібну кількість слайдів.
3. Підберіть шаблон оформлення презентації.
4. Введіть потрібний текст.
5. Перегляньте презентацію.
6. Змініть колірну схему шаблону оформлення презентації.
7. Перегляньте презентацію.
8. Змініть кольорову палітру колірної схеми.
9. Перегляньте презентацію.
10. Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем Презентація1
11. Продемонструйте збережену презентацію вчителю.
12. Закрийте вікно РowerPoint
 У восьмому класі на уроках географії ви вивчаєте географічне положення України, її розташування щодо літосферних плит і великих форм рельєфу, положення відносно морів та океанів, геополітичне положення України тощо.
Створіть презентацію за темою „Географічне положення України”, використовуючи дані, наведені в таблиці. Заголовки слайдів придумайте самостійно.


Запитання та завдання
Що є об'єктом презентації?
Які прості об'єкти можна розмістити на слайді?
Чим характеризується слайд як об'єкт презентації?
Що таке макет слайда? Від чого залежить вибір конкретного макета слайда? Наве¬діть приклади. Як задати макет слайда?
Яким чином можна застосувати макет до групи слайдів?
Як змінити вже існуючий макет слайда?
Що визначає шаблон оформлення слайда?
Якими способами можна задати шаблон оформлення слайда?
Яким чином можна застосувати шаблон оформлення до групи слайдів?
Як змінити шаблон оформлення слайда?
Що таке колірна схема? Для чого вона використовується?
Яким чином можна застосувати колірну схему до групи слайдів?
Як змінити колірну схему слайда?


Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з інформатики по класамонлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.