KNOWLEDGE HYPERMARKET


Служба WWW. Гіпертекстові документи і гіперпосилання. Веб-сторінки, веб-сайти, веб-портали.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Служба WWW. Гіпертекстові документи і гіперпосилання. Веб-сторінки, веб-сайти, веб-портали. Браузер, основні об’єкти головного вікна та їх призначення. Перегляд веб-сторінок за допомогою браузера.Гіпертекстові документи і гіперпосилання. Веб-сторінки, веб-сайти, веб-портали. Браузер, основні об’єкти головного вікна та їх призначення.

Основні поняття WWW
Гіпертекст — це текстовий документ, у якому містяться посилання на інші документи чи інші фрагменти цього ж документа — гіпертекстові посилання.
Термін гіпертекст був уведений американським філософом Тедом Нельсоном у 1965 р.
Гіпертекстове посилання (гіперпосилання) — це об'єкт у документі, за допомогою якого можна перейти до іншого фрагмента цього ж документа або до іншого документа.
Гіперпосиланням може бути фрагмент тексту або графічне зображення. Зазвичай, гіперпосилання виділяються кольором або підкресленням. При підведенні до гіперпосилань вказівника він набуває вигляду скриншот . Якщо вибрати гіперпосилання, то відбудеться перехід до іншого місця в цьому ж документі чи до іншого документа.
Вам уже доводилося бачити або працювати з гіпертекстами у повсякденному житті, їх містять тлумачні словники, в яких указується, звідки взято певну інформацію, це коментарі та виноски в книгах тощо.
Служба WWW працює за технологією клієнт-сервер. її основу утворюють мільйони веб-серверів мережі Інтернет, що розташовані по всьому світу.
Нагадуємо, що і називають як комп'ютер, так і програмне забезпечення, що працює на цьому комп'ютері.
Веб-сервер — це програма, яка працює на підключеному до мережі комп'ютері та:
• отримує по мережі запит від клієнта;
• знаходить відповідний файл;
• відправляє мережею знайдений файл до комп'ютера, який здійснив запит.
Протокол, що використовується службою WWW, називається НТТР (англ. — протокол передачі гіпертексту). Цей протокол також розробив Тім БернерсЛі. Програмне забезпечення відповідно до цього протоколу обробляє гіперпосилання, виконує пошук та передавання документів клієнту.
Служба World WideWeb нагадує бібліотеку, яка має велику кількість книг, а кожна з книг складається з окремих електронних документів особливого вигляду, які називаються веб-документами або веб-сторінками
Веб-сторінка - це електронний документ, який містить текст, графічні зображення, мультимедійні об'єкти, гіперпосилання та спеціальні команди форматування.
Веб-сторінки створюються за допомогою мов:
HTML i XHTML. Кожна Веб-сторінка має URL-адресу. Веб-сторінки об'єднують у сайти.
Сукупність веб-документів, що об'єднані за деякою ознакою (адресою веб-сервера, темою, належністю організації або конкретній людині), називають веб-сайтом (англ — місце), або просто сайтом.
Кожен сайт має сторінку, яка, як правило, описує призначення даного сайта
ї містить гіперпосилання на різні його розділи. Останнім часом використовується поняття  Інтернет-портал.
Інтернет-портал (англ. - головний вхід, ворота) — це веб-сайт, що надає кори¬стувачеві Інтернету в рамках одного веб-сайта різні послуги, такі як пошта, пошук, новини, форуми, обговорення, голосування тощо.
На порталі зібрані посилання на інші сайти, зазвичай об'єднані однією темою, напри¬клад, . Вам, мабуть, відомий освітній шкільний Інтернет-портал (рис. 78).
Це вітчизняний Інтернет-ресурс, за допомогою якого учні можуть поспілкуватися з цікавими співрозмовниками, взяти участь у Міжнародних освітніх програмах, знайти відповіді на серйозні чи дотепні запитання, отримати нові знання або пограти в ігри. Крім того, дає можливість вільного доступу до інформації і спілкування дітям, які не мають через певні обставини можливості навчатися у звичайних школах.
Запуск веб-браузера
Користувачі про свою роботу у Всесвітній павутині говорять як про навігацію, або веб-серфінг
Навігація в інтернеті — це перехід з однієї веб-сторінки до іншої для пошуку певної інформації.
Для навігації мережею на комп'ютері встановлюється спеціальна програма-клієнт, яка називається веб-браузер, або веб-наглядач
Сьогодні найбільш популярними є браузери Internet Explorer, Моzillа. Internet Explorer розповсюджується як частина OC Windows, а Mozilla та Ореrа — безкоштовно.
Розглянемо роботу з веб-браузерами на прикладі Mozilla Firefox. Україномовну вер¬сію цього браузера ви можете скопіювати на свій комп'ютер із сайту.
Запустити браузер можна кількома способами:
 • у меню Пуск  вибрати Моzilla FireFox
• за допомогою ярлика на Робочому столі;
• вибрати кнопку Моzilla FireFox на панелі швидкого запуску. При запуску Моzilla FireFox відкривається проірамне вікно
Веб-сторінка, яка відображається у вікні браузера, називається поточною. Програмне вікно містить усі елементи, характерні для Windows-програм. Розглянемо основні об'єкти програмного вікна браузера та їх призначення.
Для переходу на іншу сторінку можна вибрати гіпериосилання на поточній сторінці. Нова сторінка відкриється в цій же області перегляду веб-сторінок і стане поточною.
Перейти на іншу сторінку можна також і за допомогою контекстного меню силання.
Звертаємо вашу увагу: при виборі команди Відкрити посилання в новому вікні автоматично запуститься браузер, у робочому вікні якого буде розмі¬щена нова сторінка. При виборі команди Відкрити посилання в новій вкладці нова сторінка відкриється в цьому ж робочому вікні, але в новій вкладці.
Перейти на потрібну сторінку можна також за допомогою списку переглянутих веб-сторінок. Для цього слід відкрити список посилань за допомогою кнопки, що розташована праворуч від кнопки Назад і , та вибрати потрібне посилання. Аналогічний список можна відкрити і для кнопки Вперед на одну сторінку.
Налаштування програмного вікна веб-браузера
Зовнішній вигляд програмного вікна можна змінити. Зокрема, можна додати нові їнєлі інструментів. Список усіх панелей інструментів можна побачити, якщо в еню і установити вказівник на пункт Панелі інструментів. Для відкриттяашелі інструментів слід встановити позначку прапорця біля назви потрібної панелі.

Для цього слід:
1. Вибрати команду Налаштування панелі інструментів підменю панелі інструментів мені Вигляд
2. У вікні, що відкрилося, вибрати потрібні елементи керування
Для того, щоб задати домашню сторінку, слід:
1. Вибрати команду Налаштування меню Інструменти
2. У вікні Налаштування , що відкрилося, вибрати вкладку Головна
3. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від поля При запуску Firefox
та вибрати значення Показувати домашню сторінку
4. Вести URL-адресу веб-сторінки в поле Домашня сторінка
5. Вибрати кнопку ОК
Вибір системи кодування
під час перегляду веб-сторінок
Інколи при відкритті веб-сторінок з українськими чи російськими текстами можна зачити незрозумілий набір символів. Це відбувається тоді, коли веб-сторін-і створювалась за допомогою однієї таблиці кодування символів, а веб-браузер налат¬аний на роботу з іншою таблицею кодування.
Таблиця кодування символів — це таблиця, в якій кожному символу (буквам різних алфавітів, цифрам, розділовим знакам і деяким іншим символам) ставиться у відповід¬ність певний двійковий код, з яким і працює комп'ютер.
Таких таблиць на сьогодні використовується досить багато. У них буквам латинсь¬кого алфавіту, цифрам, розділовим знакам обов'язково відповідають однакові коди, а от буквам національних алфавітів можуть відповідати різні коди.
Тому, якщо ми бачимо на сторінці незрозумілий набір символів, потрібно змінити таблицю кодування, на роботу з якою налаштований браузер. Після цього сторінка набуде звичного вигляду.
Для автоматичного визначення відповідної системи кодування слід:
1. Установити вказівник на пункт Кодування меню Вигляд
2. У меню, що відкрилося, установити вказівник на пункт Автовизначення
3. У меню, що відкрилося, вибрати команду Українське
Звертаємо вашу увагу! Якщо автоматично визначити систему кодування не вдається, ви можете підібрати її вручну. Для цього слід вибрати пункт Кодування меню Вигляд та вибрати одну із запропонованих таблиць кодування.
Запам'ятайте, що при створенні веб-сторінок з українськими або російськими текстами найчастіше використовують такі таблиці кодування:
Unicode  (англ— універсальний код);
Кирилиця.
Збереження веб-сторінок та їх фрагментів
Важливі та цікаві веб-сторінки корисно зберіга пі на своєму комп'ютері для перегляду без підключення до мережі Інтернет. Для цього використовується команда меню
Можна зберегти веб-сторінку повністю або окрему її частину: текст, зображення, таблицю тощо.

Для цього необхідно:
1. Вибрати об'єкти для збереження.
2. Вибрати команду к або Зберегти маль контекстного меню.
3. Вибрати потрібну папку, тип файлу та вказати його ім'я.
Використання списку сайтів, обраних для швидкого перегляду
Для швидкого переходу до корисних та цікавих веб-сайтів браузери дозволяють ство¬рювати списки посилань. Такі списки мають ієрархічну структуру — є папка верхнього рівня, де можуть розміщуватися як папки і), так і посилання. Це дозволяє групувати посилання за тематичними розділами та прискорює пошук потрібного сайта.
Для того, щоб занести потрібне посилання до списку, необхідно:
1. Перейти на сторінку, адресу якої необхідно додати до списку посилань.
2. Вибрати команду Додати сторінку в закладки меню Закладки.
3. У вікні Додатіи закладку, що відкрилося, у разі необхідності ввести нове ім'я веб-сторінки та вибрати потрібну папку.
Звертаємо вашу увагу: при формуванні списку корисних посилань передбачено можливість створення внутрішніх папок. Для цього слід відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від поля Створити в, вибрати кнопку Нова тека  і ввести назву нової папки.
4. Вибрати кнопку ОК
Створювати або видаляти папки, змінювати місце розташування посилань можна за допомогою Менеджера закладок
Для того, щоб відкрити Менеджер закладок, слід вибрати команду Впорядкувати закладки меню Закладки. Увікні Менеджер закладок   , що відкрилося, можна:
створити нові папки; перемістити посилання між папками; занести посилання вручну в список; змінити адресу або опис посилання;сортувати посилання всередині папки за різними ознаками.
Для того, щоб перейти до потрібного посилання списку, слід у меню вибрати потрібне посилання.
Звертаємо вашу увагу: доступ до списку корисних посилань можна організувати за допомогою вікна . Для цього слід встановити позначку прапорця  Закладки пункту Бічна панель    меню Вид.
 


Запитання та завдання

1. У чому полягала суть ідеї створення Всесвітньої павутини?
2. Для чого призначена веб-служба? За якою технологією вона працює?
3. Чим відрізняється Всесвітня павутина від Інтернету?
4. Поясніть поняття гіпертекст та гіпертекстові посилання.
5. Що таке веб-сервер?
6. Який протокол використовує веб-служба?
7. Що таке веб-сторінка? Як вона створюється?
8. Поясніть поняття веб-сайт, Інтернет-портал.
9. Що таке веб-браузер? Для чого він призначений?
10. Які ви знаєте веб-браузери?
11. Які прийоми навігації в Інтернеті ви знаєте?
12. Як виконати запуск та налаштування веб-браузсра?
13. Назвіть основні об'єкти програмного вікна браузера та їх призначення.
14. Які ви знаєте способи переходу на іншу веб-сторінку?
15. Як можна змінити зовнішній вигляд програмного вікна IV гсіох?
16. Що таке домашня сторінка веб-браузера? Як її задати?
17. За яких умов використовуються таблиці кодування символів?
18. Які таблиці кодування найчастіше використовуються при створенні веб-сторінок з українськими або російськими текстами?
19. Які типи файлів використовуються при збереженні веб-сторінок?
20. У який спосіб можна зберегти веб-сторінку?
21. Як зберегти окрему частину веб-сторінки?
22. Для чого створюються ? Як можна занести потрібне посилання до списку?
23. Яке призначення Менеджера закладок?
24. Ви вже ознайомилися з деякими порадами щодо безпечної роботи в мережі Інтернет. Додаткову інформацію з даної теми ви можете знайти на сайті компанії. Прочитай¬те уважно оповідання. Запишіть у зошиті ще 5-6 правил безпечної роботи в Інтерне¬ті, про які ви дізналися, та підготуйте презентацію з теми «Безпечна робота в мережі"
25. На сайті Українська геральдика ви можете ознайомитися з державними символами України, територіальною та міською геральдикою, герба¬ми гетьманів України тощо. Ознайомтеся з матеріалами сайту і підготуйте презен¬тації за темами «Державні символи України», «Територіальна геральдика».
26. На сайті Київських міських олімпіад з математики (matholymp.kiev.uа) ознайом¬тесь зі сторінкою новин. Знайдіть посилання на тексти і розв'язування задач остан¬ньої міської олімпіади з математики. Виберіть це посилання і скачайте на свій комп'ютер відповідний файл. Ознайомтеся з вмістом цього файлу. Знайдіть у ньому задачі для 8 класу і спробуйте їх розв'язати.


Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з інформатики по класам онлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.