KNOWLEDGE HYPERMARKET


Спорідненість української мови з російською та білоруською. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас. Повні уроки>> Українська мова: Спорідненість української мови з російською та білоруською. Повні уроки

Тема:Спорідненість української мови з російською та білоруською

Мета: Сприймання і осмислення, узагальнення і систематизація учнями  знань з нової теми.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Перш за все, визначимо ключові слова-поняття, які є якравою характеристикою терміну  « Мова».  Мова — сукупність всіх слів народу і вірне їх поєднання, для передачі  своїх думок .
Мова —певна система знаків, придатна для того, щоб служити засобом спілкування між людьми.
Мова є засобом розвитку мислення, передачі від покоління до покоління культурно-історичних традицій і тому подібне.
Отже, всі визначення представників різних епох, країн і шкіл сходяться в головному: мова — це засіб спілкування, засіб вираження думок. Зрозуміло, у нього є і інші функції, але ці дві — найосновніші.

T9rm.jpeg

Мова є засобом розвитку мислення, передачі від покоління до покоління культурно-історичних традицій і тому подібне.
Отже, всі визначення представників різних епох, країн і шкіл сходяться в головному: мова — це засіб спілкування, засіб вираження думок. Зрозуміло, у нього є і інші функції, але ці дві — найосновніші.
Мова будь-якого народу – це його історична пам'ять, втілена в слові. Тисячолітня духовна  культура,  життя  народу  своєрідно  і  неповторно відбиваються  в  мові,  в  його  усній  і  письмовій  формах,  в  пам'ятниках різних жанрів. І, значить, культура мови, культура  слова  з'являється  як нерозривний зв'язок багато і багатьох поколінь.
Рідна мова –  душа нації,  первинна  і  найбільш  очевидна  її ознака. У мові і через  мову  виявляються  такі  найважливіші  особливості  і межі, як національна психологія, характер  народу,  склад  його  мислення, самобутня   неповторність   художньої    творчості,    етичний стан і духовність.

Urb.jpeg
Мову можна  визначити  як  систему  діяльності яка здійснюється за допомогою  звуків і символів, значення яких мають  певну структуру, але умовні .
Мова  це явище  дуже соціальне.  Мовою неможливо оволодіти   не без  спілкування   з   іншими   людьми.   Хоча   процес спілкування значною мірою  заснований  на    жестах  -  кивках, манері посміхатися і хмуритися, -  мова  є найголовнішим засобом  передачі культури. Доведено що   рідною мовою  практично неможливо розучитися  говорити,  якщо  його  основний  словарний запас, глибоко засвоєні в віці восьми  або  десяти  років, хоч багато інших аспектів досвіду людини можуть бути повністю  забуті.  Це свідчить про щільну   пристосовнність  мови  до  потреб людини; без  мови  спілкування  між  людьми  обмежилось набором примітивних жестів чи ще чогось.

Kbru.jpeg
Російська, українська і білоруська мови -- мови-сестри, що мають одну матір -- староруську (східнослов'янську) мову. Староруська мова утворилася в VII--VIII ст. в основі якої були  багато чисельні близькоспоріднені  діалектів   прадавньої спільнослов'янської (праслов'янської) мови, історичні витоки якої вирушають в глибоку старовину.


Стосунки між сучасними слов'янськими мовами інші, чим між різними групами індоєвропейських мов.
Державна мова України— це,  українська мова. Мова українців, які проживають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Українською мовою видаються збірники віршів і казок,  підручники, , інші цікаві книжки, газети ,журнали. Українською мовою  користуються по радіо і телебаченню, у кіно і театрах, її вивчають у школах, інститутах.
Українська мова інтенсивно розвивається. У ній з'являються все нові й нові слова. Про те, що означає те чи інше слово, як його правильно писати або  вимовляти, можна дізнатися зі словників.
-Яка г чудова тазвучна українська пісня. Яка українська мова мелодійна.


Українська мова, за своєю мелодійністю займає 2 місце в світі після італійської.
Рідна наша мова українська – це золотий скарб голосу душі народної, який дає життя, яким живемо і завдяки якому маємо велике право і гордість називатись українцями.

Давайте прослухаємо дві пісні на різних мовах і спробуємо знайти спільні риси в цих мовах:Відомо що, переважна більшість мов світу не є одинокими, а мають спорідненість близьких мов – родичів. Розглянемо деякі мови: з  індоєвропейських мов знаємо албанську групу, що складається з самої лише албанської мови. Албанська мова була поширеною лише  серед самих албанців, тому вона так і залишилася єдиною. Грецька мова. Свого часу переходові носіїв кількох різних інших мов на грецьку, було піддано значну частину народів Східного Середземномор'я. Тому дуже швидко поширювались один від одного грецькі діалекти. Але згодом  діалекти зникли ,замість них виникли арабські діалекти, на які, цілком можливо, далі чекає доля стати зародком окремих близькоспоріднених арабських мов. Саме за таких історичних обставин грецька мова не змогла«породити» своїх нових «дочок». Сама залишилась і  грецька літературна мова.).

На відміну від згаданих мов, українська мова належить до великої  мовної сім'ї. У межах системи спорідненості мов світу українська мова являє  собою одну з мов підгрупи східнослов'янських мов, куди крім української ми також вбачими російська й білоруська. Двавйте познайомимось із походженням російських слів:

Східнослов'янське можна поділити на групи: північна, до неї входять російська і білоруська мови, та південна яка представлена безпосередньо мовою  українських народів. Найбільш виразна  різняця мов, належних до обох груп, виділяється  у фонетиці:
В українській мові тверді приголосні перед е (небо, мене)
А у російській і білоруській мовах м’які (небо, меня; неба, мяне);

Bilm.jpeg
В українській мові майже немає протиставності голосних фонем і (й) -- ы, які злилися в один звук (тихий, ми), а в російській та білоруській  спостерігаємо його  збереження (тихий, мы; ціхі, мы);


Перехід 'Ь в усіх позиціях, а о, е в новому закритому складі в і в українській мові, (хліб, ніч, піч) -- перехід 'Ь в е і збереження о, е в новомузакритому складі в російській і білоруській (хлеб, ночь, печь; хлеб, ноч, печ);


збереження д, т перед голосними переднього ряду е, і в українській (день, тінь) -- перехід д, т перед е, і в дз, ц у білоруській і тяжіння до цьогов російській мові (дзень, цень; день, тень, фон. д3ень, тсень);
брак акання в українській мові (вода, вона) - - наявність його у російській і білоруській [вода (фон. вада), она (фон. ана); вада, яна],
наявність м'якого первісного ц в українській мові (місяць, отець) - його ствердіння в російській та білоруській (месяц, отец; месяц, айцец);
Вживання  м'яких ш, ж в українській (наші, ножі) – і тверда вимова  у російській і білоруській мовах [наши (фон. наши), ножи (фон. на-жы); нашы(я), нажы].

Pr1.jpegСписок використаних джерел:

Урок на тему : Мова якою спілкуються люди Вонсич Л.Н. вчителя Української мови, м. Бар, сш №4
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (авт. Ребрик Н.Й., Українська мова Борисова Є.Е., Лавер К.М., Рінгер К.В.) видавництво "Світ";
Українська мова: енциклопедія.Автор: Коллектив Видавництво "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана.

Буквар (підручник)Прищепа К.С.,Колесниченко В.І.Видавництво: Форум, Генеза 2007р.
Рідна мова (підручник) Білецька М.А.,Вашуленко М.С.Видавництво:Освіта 2004р.

Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.
---

Над уроком працювали

Пушко Л.Б.

Вонсич Л.Н.

Пилипенко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Українська мова > Українська мова 2 клас