KNOWLEDGE HYPERMARKET


Становище церкви. Розвиток полемічної літератури. Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 8 клас. Повні уроки>> Історія України: Становище церкви. Розвиток полемічної літератури. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Комбінований

Мета

Формування системних знань про передумови, підписанн та наслідки Берестейської (Брестської) унії.

Завдання

  • засвоїти основні поняття уроку;
  • запам"ятати рік підписання Берестейської унії;
  • самостійно визначити наслідки унії для українських земель;
  • розвинути навички критичного ставлення до відеоматеріалів та історичних точок зору різних науковців.

Основні поняття

Реформація, контрреформація, католицизм, православ"я, протестантизм, унія, шляхта, єзуїти, полеміка.

Хід уроку

Початок уроку

І. Привітання вчителя, перевірка присутніх та оголошення теми. (1-2 хв)

ІІ. Мотивація, перевірка домашнього завдання. (5-7хв)

ІІІ. Актуалізація опорних знань (3-5 хв)

Опитування по термінам минулої теми.

Вивчення нової теми. (20 хв)

Реформація – церковно-релігійний і соціально-політичний рух у країнах Європи в 16-17 ст., пов'язаний з остаточним формуванням європейських націй, їхніх культур, національних церков. Торкнулося це явище і українських земель. Головна сила реформації була спрямована на зміни в католицизмі, у надрах якого вийшли протестантські церкви. В Україну реформація проникла в першій половині 16 ст.

У власне українських землях позиції протестантизму були слабші, ніж у Польщі та Литві, навіть серед місцевої української шляхти. Денаціоналізуючись, вона переходила у католицизм, в основному уникаючи протестантизму. Підтримка міщанства була тут надто слабкою. Селянські маси сприймали протестантизм як віру панів та іноземців. Отже, на відміну від Західної Європи протестантизм в Україні не мав сильної підтримки ні знизу, ні зверху. Він не став тут виразником національних інтересів і не взяв на себе функцію національної церкви. Протестантизм опинився в ситуації протиборства між католицизмом і православ'ям. Вплив реформації було нетривалим, після 1648 р., у зв'язку з початком Національно-визвольної війни, в Україні воно практично припинилося.


Так сьогодні виглядає протестантська церква зсередини

Так сьогодні виглядає протестантська церква зсередини


католицька церква зсередини


Так сьогодні виглядає католицька церква зсередини


православна церква зсередини

Так сьогодні виглядає православна церква зсередини


Реформація в Україні в 16-17 ст. найбільше стимулювала культурні процеси, будучи провідником європейських впливів. Пожвавлювалося просвітницька діяльність братств, освіта, пропагувалися принципи віротерпимості. В Україні в 16-17 ст. роль національної церкви (всупереч претензіям римського католицизму) виконали православ'я і уніатство, а не протестантизм.

Складовою контрреформації в українських землях була місія ордену єзуїтів. У 50-60-х рр.. єзуїти почали працювати в Польщі, після Люблінської унії 1569 р. - у Литві. Центром місії тут стала єзуїтська Віленська колегія (згодом академія), користувалася великим авторитетом у всій Речі Посполитій. В українських землях єзуїти офіційно з'явилися на Перемишленщині: в 1574 р. в Ярославі виникла перша єзуїтська колегія. З часом відкрилися колегії в Луцьку, Острозі, Кам'янці-Подільському, Києві. Відкрита в 1593 р. Замойська академія спеціально створювалася для поширення єзуїтського впливу на українські воєводства коронних земель Речі Посполитої.


Єзуїт

Єзуїт

Єзуїти істотно обмежили протестантські впливи в Речі Посполитій. Сприяли вони також переходу в католицтво представників православних верств, особливо шляхти. Головним засобом досягнення цієї мети була потужна освітня програма, яку впровадили єзуїти. До кінця 16 ст. у двох єзуїтських академіях (Віленській і Замойській) і в 12 колегіях налічувалося 5 тис. учнів. Серед них було багато дітей з православних шляхетських родин. Європейський рівень освіти, вивчення мов, літератури, природничих наук, філософії, богослов'я зробили єзуїтські освітні осередки справжніми інтелектуальними центрами. Навчання в цих школах відкривало можливості подальшої освіти в університетах Польщі, Німеччини, Італії, Франції. Єзуїти вміло організовували публічну пропаганду католицької віри: їх диспути з іновірцями та проповіді мали велику популярність, і не лише серед католиків. Серед єзуїтських керівників – вихідців з України – виділялися такі постаті, як Петро Скарга, Бенедикт Гербест. Богословська і полемічна література, видана єзуїтами, стимулювала в кінці 16 - початку 17 ст. розвиток богословської та громадської думки в середовищі як протестантів, так і православних. Місіонерська активність єзуїтів сприяла поширенню тодішньої європейської освіченості і культури на українських землях Речі Посполитої. Однак цілком позитивною таку діяльність назвати не можна, оскільки єзуїти намагалися звернути в католицьку віру якомога більше православних.


Петро Скарга

Петро Скарга

Самостійна робота учнів (4-6 хв)

Про передумови та причини Берестейської унії учні розповідають самостійно. Для цього клас ділиться на дві команди. На підготовку дається 5 хвилин. Кожна з команд розповідає про передумови та причини, доповнюючи одна одну.
Учитель розповідає
про збори у Бересті:

У кінці 1596 у Бресті був скликаний собор для остаточного вирішення питання про унію. У ньому брали участь екзархи патріархів константинопольського і олександрійського, багато єпископів, духовенства та мирян з обох сторін, православної та уніатської. За висловом М.О. Кояловича, обидві партії представляли собою грізні ополчення, але, коли вони виміряли взаємні сили, перевага на боці православних виявився такою великою, що привела у жах прихильників унії. Князь Острозький обіцяв їм, що спокій не буде порушено, і дотримав слова.

Собор зразу розділився на дві половини – уніатську та православну. Уніатська засідала в міському соборі, для православних же Іпатій (Поцей) наказав закрити всі церкви, так що вони змушені були відкрити засідання в приватному будинку. Екзарх три рази запрошував митрополита і чотирьох єпископів на православний собор, але вони не з'явилися. Собор позбавив їх сану, відкинув унію і прокляв її. Уніатський собор відповів тим же православному. Після цього почалася боротьба між православними та уніатами.


Берестейська унія
Унія поширювалася шляхом проповіді і шляхом насильства, постійно переплітаючихся між собою. У початку 1597 константинопольський екзарх Никифор, який був присутній на Брестському соборі, був звинувачений у шпигунстві, посаджений у фортецю і там помер. Одночасно почалася і релігійна полеміка. Єзуїт Скарга видав російською і польською мовами «Synod Brzeski i iego obrona». Майже одночасно православні видали «Ектезіс, альбо короткі збори справ, котория ся деялі на помісному Берестейському соборі». Обидва ці твори обмежувалися описом собору з різних точок зору.


Христофор Філалет
Наступний твір православних „Апокризис, альбо одповідь на книжки про собор Берестейський”, написаний Христофором Філалетом (псевдонім Христофора Вронського), направлено до спростування книги Скарга. Апокризис викликав з боку уніатів Антіррізіс, в якому Філалет звинувачувався у брехні і наклепі. Православний львівський священик, який був присутній на Брестському соборі, написав «Перестрога», тобто застереження, у якій розповідав, як була введена унія і т.п. Полеміка йшла дуже жваво, але не могла втримати уніатів від насильств.

Висновки та узагальнення (4-5 хв)

Наслідки унії можуть бути вивчені двома методами:
1. Розповідь учителя та питання до класу (двостороння взаємодія).
2. Двом учням дається п'ять хвилин, щоб, використовуючи підручник та інтернет, створити презентацію на 3-4 слайди з поясненням наслідків унії.

Про утворення греко-католицької церкви розповідають один-два учні, які приготували доповідь дома (див. Домашнє завдання до теми №4)

Домашнє завдання (1-2 хв)

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Що для вас символізує греко-католицька церква? Намалюйте.


Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Брестська унія. Українська Греко-Католицька Церква" Клюшника О. П., викладача історії та права Чернігівського професійного ліцею побуту

2. Берестейська унія в оцінках істориків.-  Анастасія Гаврилова, студентка СГФ Бердянського державного педагогічного університету

3. Історія України : Навчальний посібник / Білоцерківський В. Я. - К.: Центр учбової літератури, 2007

4. uk.wikipedia.org

5. www.ugcc.lviv.ua


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Лобук Я.Я.

Любименко В.В.

Клюшник О.П.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 8 клас