KNOWLEDGE HYPERMARKET


Столичний економічний район

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>>Столичний економічний район§ 34. Столичний економічний район


Пригадаймо

1. Що таке економічний район?
2. Скільки економічних районів виділяють в Україні?
3. Які області входять до складу Столичного економічного району?


1. Загальні відомості та економіко-географічне положення. До складу Столичного району входять три області (Київська, Чернігівська,  Житомирська) та місто Київ. Загальна площа району — 90,7 тис, км2 (15,1%), а чисельність населення — близько 6,9 млн осіб (15 %) станом на 01.01.2009. Це район давнього заселення і формування першої Української держави. Столичний економічний район посідає центральне положення в північній частині України. На півночі він межує з Білоруссю і Російською Федерацією. Межує Столичний район ще з чотирма економічними районами нашої країни.


Центральне в довготному відношенні розміщення району зумовлює його рівновіддаленість від основних паливно-сировинних баз країни, якими можна вважати Донбас, Передкарпаття та Придніпров'я. Перетинають його важливі транспортні магістралі як міжнародного, так і загальнодержавного значення. Це передусім залізничні, автомобільні шляхи, а також річка Дніпро, яка є важливою транспортною артерією Столичного економічного району.


Новий статус України, проголошення її незалежності, змінили становище як міста Києва, так і економічного району, який став осередком політичного й економічного життя країни. Усі ці риси і зміни ЕГП сприятливо позначаються на подальшому його розвитку.


2. Населення і трудові ресурси. Район характеризується дуже складною демографічною ситуацією (особливо Чернігівська область). Київ, навпаки, вирізняється тим, що, за підсумками 2008 року, природний приріст населення в місті знову став додатним.


Середня щільність населення у Столичному економічному районі становить понад 76 осіб на 1 км2. Вона відповідає середній в Україні. Однак така щільність досягається за рахунок міста-мільйонера Києва, а окремо для областей вона має значні відмінності: у Київській — 61,5. Житомирській — 43,3, а Чернігівській — 35,2 осіб на 1 км2.


Рівень урбанізації в Київській, Чернігівській та Житомирській областях становить 57-62 %, але разом з містом Києвом становить 76 %. Район характеризується значною кількістю малих міст і селиш міського типу (усього 165), які часто входять до складу агломерацій, що сформувалися навколо великих і середніх міст. У сільській місцевості триває процес зменшення чисельності населення і населених пунктів, який викликаний відтоком людей у великі й середні міста, де концентруються промислові підприємства, установи сфери послуг.


Частка українців у районі становить близько 86 % усього населення. Крім них, тут проживають росіяни, білоруси, а також поляки, євреї, німці та ін.


Частка населення працездатного віку, порівняно із середніми даними для України, тут дещо занижена. Найбільший дефіцит трудових ресурсів сформувався у великих містах.


3. Природні умови і ресурси. Столичний район не має великих запасів мінеральних ресурсів. З паливних викопних ресурсів тут є поклади нафти і газу в Чернігівській області, Коростишівське (Житомирська область) родовище вугілля Дніпровського буровугільного басейну, а також поклади торфу в поліській частині.


Рудні корисні копалини містяться в Іршанськиму родовищі ільменітів. Столичний район найбагатший на нерудні корисні копалини, особливо будівельну сировину. Серед них Овруцьке родовище кварцитів, а також родовища цементної сировини, будівельного каменю тощо.


У поліській частині є значні лісові ресурси, які мають промислове значення.


Добре забезпечений район водними ресурсами. Передусім це річка Дніпро з Прип'яттю, Десною та іншими притоками, а також Південний Буг. Є значні запаси підземних вод, які значною мірою забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи. Річкові гідроресурси обмежені.


Рельєф району рівнинний, оскільки він охоплює території Поліської та Придніпровської низовин, Придніпровської височини. Північна частина розміщена в межах лісової зони з достатнім, подекуди надмірним зволоженням, а південна — у лісостепу, де літо тепліше й менш вологе. Дерново-підзолисті ґрунти Полісся сприятливі для вирощування льону-довгунця, картоплі тощо, а чорнозем лісостепу — для цукрових буряків, пшениці.


Із природних рекреаційних ресурсів найбільше значення мають запаси мінеральних вод у Київській області (Миронівка, Біла Церква). Крім того, район багатий на різноманітні історичні та архітектурні пам'ятки (Київ, Чернігів, Біла Церква).


4. Господарство району. Провідними у Столичному економічному районі є паливна промисловість та електро-енергетика, машинобудування, хімічна та лісова галузі промисловості, агропромисловий, будівельний, транспортний, рекреаційний міжгалузеві комплекси. Паливна промисловість та електроенергетика спеціалізуються на видобутку палива та виробництві електроенергії на теплових (Трипільська) й гідро- (Київська) електростанціях. Власних паливно-енергетичних ресурсів у районі не вистачає, а тому їх завозять.


Металургія спеціалізується на видобутку титанових руд та їх збагаченні на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті.


Вирізняється район виробництвом різноманітної продукції машинобудівної промисловості. Особливого розвитку набули транспортне машинобудування (літакобудування, річкове суднобудування), верстато- і приладобудування, радіоелектронне та електротехнічне машинобудування. Найбільшими центрами галузі є Київ, Чернігів та Житомир, а також Біла Церква, Бердичів, Коростень, Ніжин, Прилуки та інші міста, де зосереджена значна кількість кваліфікованих трудових ресурсів.


Чи знаєте ви, що...
Частка Київської області у загальнодержавних обсягах виробництва шин для автомобілів становить 63 %, екскаваторів — 53 %, кранів на автомобільному ходу — 39 %.


До хімічної промисловості входить, в основному, хімія органічного синтезу — виробництво полімерних матеріалів Київ, Чернігів, Житомир, Прилуки), гумотехнічних виробів Київ, Біла Церква), ліків (Київ).


Лісова промисловість району орієнтується на власну сировинну базу. Деревообробна промисловість зосереджена також у великих містах лісостепу. Основні центри галузі - Чернігів, Малин, Київ, Бровари, Коростень тощо.


На місцеву сировину і споживача зорієнтований потужний будівельно-індустріальний комплекс.


Чи знаєте ви, що...
У Житомирській області виробляють 48 % загальноукраїнського обсягу фарфоро-фаянсового посуду, 33 % лляних тканин і панчішно-шкарпеткових виробів. Чернігівщина забезпечує понад 80 % загальнодержавного випуску вовняних тканин і шпалер, 30 % хімічних волокон і ниток, 20 % видобутку нафти.


Сільське господарство Столичного ЕР має дві яскраво виражені зони спеціалізації: поліську (зернові культури, льон-довгунець, картопля, хміль, молочно-м'ясне тваринництво) і лісостепову (зернові культури, цукровий буряк, картопля, овочі, фрукти, молочно-м'ясне тваринництво і свинарство).


До харчової промисловості в районі належить цукрова, спиртогорілчана, плодоовочеконсервна, м'ясна, молочна, олійно-жирова галузі. Обслуговують потреби населення борошномельна, хлібопекарська, кондитерська, макаронна та інші галузі. Легка промисловість тільки частково працює на власній сировині (лляна, вовняна, шкіряно-взуттєва). Решта тканин виготовляють із привізної бавовняної та хімічної сировини. Найважливіші підприємства галузі розміщені в Києві, обласних центрах, а також Бердичеві, Білій Церкві, Прилуках.


Центральне економіко-географічне положення району зумовило формування транспортної системи з густою мережею шляхів сполучення. Найбільший вантажо- та пасажирообіг здійснює залізничний транспорт, на другому місці — автомобільний. Важливу роль відіграють авіаційний, річковий, трубопровідний транспорт.


Загальнодержавне значення мають наукові й культурно-освітні заклади, які зосереджені передусім у Києві, Чернігові, Житомирі. Рекреаційний комплекс району перебуває у стадії формування і в перспективі матиме міжнародне значення. Основні райони оздоровлення сьогодні — це Дніпро з прилеглими територіями, окремі об'єкти Полісся, а туризму — міста Київ, Чернігів, Коростень, Переяслав-Хмельницький тощо.


5. Найбільші міста. Найбільшим (2766 тис. жителів)  і найдавнішим (існує із середини V ст.) містом Столичного економічного району є столиця України — Київ.  Це промисловий вузол з розвинутим машинобудуванням (переважно трудо- й наукомістким, точним), хімічною, будівельною індустрією, харчовою та легкою промисловістю.  Київ — важливий центр наукових досліджень, освіти і культури. Тут санкціонують Президія Національної  академії наук України, значна кількість науково-дослідних інститутів, навчальні заклади (Національний університет імені Тараса Шевченка, університет «Києво-Могилянська академія», десятки інших ВНЗ різного профілю), Національна опера, театри,  музеї, бібліотеки.


Найвизначнішими архітектурними пам'ятками Києва є Софійський собор XI ст.), комплекс споруд Києво-Печерської лаври (ХІ-ХVІІІ ст.),  Кловський палац, Маріїнський палац, Червоний корпус Національного університету імені Тараса Шевченка, «Будинок з химерами», будинок Національного банку, Видубицький монастир (XI ст.), Михайлівський Золотоверхий собор, церква Спаса на Берестовому (XII ст.), Воскресенська, Андріївська, Набережно - Микільська, Покровська, Троїцька церкви.


Чи знаєте ви, що...
Площа Києва становить 839 км2 (з них більш ніж половина, — зелені масиви та водойми).  Разом з передмістями місто утворює Київську агломерацію із сукупною чисельністю населення 5,2 млн жителів (станом на 1.01.09).


Житомир (274 тис. жителів) — адміністративний, економічний та культурно-науковий центр області. Місто відоме з часів Київської Русі. Провідними галузями виробничої сфери є легка промисловість (льонотекстильна, трикотажна тощо), машинобудування, лісова, харчова промисловість, будівельно-індустріальний комплекс. У місті є понад десять вищих навчальних закладів (Житомирський державний університет ім. Івана Франка та національний агроекологічний університет, інститут культури і мистецтв, технологічний університет), театри, філармонія, музеї.


Чернігів (299 тис. жителів) — обласний центр однойменної області — також належить до найдавніших міст нашої батьківщини (IX ст.). Промисловий комплекс міста характеризує поєднання хімічної, легкої, лісової, харчової промисловості та машинобудування. У Чернігові працюють педагогічний та технологічний університети, інститут економіки і управління,  літературно-меморіальний музей ім. М. Коцюбинського, музично-драматичний театр, філармонія.


6. Проблеми й перспективи розвитку. Однією з проблем району є великий розрив у рівнях соціально-економічного розвитку між містом Києвом і віддаленими територіями. Там гостро постають питання низької народжуваності, високої смертності, безробіття. Нерозв'язаною залишається проблема 30-кілометрової Чорнобильської зони.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які особливості ЕГП Столичного району?
2. Які основні риси населення ЕР?
3. Якими видами ресурсів представлений природо-ресурсний потенціал району?
4. Які галузі НГК мають найбільше значення в ЕР?
5. Які специфічні риси найбільших міст району?


Набуваємо практичних навичок

1. Позначте на контурній карті основні транспортні магістралі й найбільші транспортні вузли Столичного району.
2. Зобразіть схематично галузі спеціалізації Столичного ЕР.
3. Користуючись додатковою літературою чи джерелами мережі Інтернет, підготуйте коротке повідомлення про пам'ятки культури одного з міст Столичного району.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Матеріали з географії, планування з географії, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.