KNOWLEDGE HYPERMARKET


Структура інформаційної системи. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 10 клас. Повні уроки>> Інформатика: Структура інформаційної системи.

Содержание

Тема

 • Структура інформаційної системи.

Мета

 • Розглянути поняття «Інформаційна система», її структуру і класифікацію.

Тип уроку

 • теоретичний.

Хід уроку

Виникнення поняття «Інформаційна система»

Управління - найважливіша функція, без якої немислима цілеспрямована діяльність будь-якої організації.

Систему, що реалізовує функції управління, називають системою управління.

Найважливішими функціями, що реалізовуються цією системою, є прогнозування, планування, облік, аналіз, контроль, регулювання.

Система - це будь-який об'єкт, який розглядається і як єдине ціле, і як сукупність подібних об'єктів, об'єднаних для вирішення поставлених завдань.А під інформаційною системою розуміється програмний комплекс, орієнтований на збір, зберігання, пошук і обробку текстової або будь-якої іншої інформації.

Типи інформаційних систем

Розрізняють два типи інформаційних систем:


Типи інформаційних систем

Типи інформаційних систем


Більшість інформаційних систем працюють з користувачем в діалоговому режимі.

У загальному випадку, типові програмні компоненти, які входять до складу інформаційної системи, реалізують:

 • діалогове введення-виведення 
 • логіку діалогу
 • прикладну логіку обробки даних
 • логіку управління даними
 • операції маніпулювання файлами чи базами даних


Типи інформаційних систем


Значення інформаційної системи

Значення інформаційної системи:

 1. Звільняє співробітників від рутинної роботи за рахунок її автоматизації
 2. Забезпечує достовірність інформації
 3. Забезпечує раціональнішу організацію переробки інформації на комп'ютері
 4. Надає споживачам унікальні послугиЗначення інформаційної системиКласифікація і структура інформаційних систем

Інформаційні системи розділяються за різними ознаками. Розглянемо найчастіше використовувані способи класифікації.


Класифікація за масштабом

Поодинокі - реалізуються на автономному персональному комп'ютері, без підключення до мережі. Такі рішення створюються за допомогою настільних систем управління базами даних (СУБД). Серед них найбільш відомими є Microsoft Access, dBase Clarion.

Групові - орієнтовані на колективне використання інформації і найчастіше будуються на основі настільної мережі.

Для розробки таких рішень використовуються сервери баз даних (SQL-сервери) для робочих груп. Найбільш відомі - Microsoft SQL Server, Oracle, InterBase, Sybase.


Корпоративні є розвитком вищезгаданих систем і орієнтовані на великі компанії і можуть підтримувати територіально розташовані вузли.

Вони побудовані на основі ієрархічної структури з декількох рівнів. Для них характерна схема клієнт-сервер із спеціалізацією серверів.


Класифікація і структура інформаційних систем


Класифікація за сферою застосування

 • системи обробки транзакцій
 • системи підтримки ухвалення рішень
 • інформаційно-довідкові
 • офісні інформаційні системиSys5.jpg

Класифікація за способом організації

 • системи на основі архітектури файл-сервер
 • системи на основі архітектури клієнт-сервер
 • системи на основі багаторівневої архітектури
 • системи на основі Інтернет - технологій

Самоконтроль

1. Що таке управління?

2. Що називається системою?

3. Дайте позначення терміну «інформаційна система».

4. Що забезпечують програмні компоненти інформаційної системи?

5. Значення інформаційної системи.

6. Класифікації інформаційної системи.


Список використаної літератури

1. Урок на тему: «Інформаційні системи та їх структура», Каганович В. О., м. Казань.
2. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике. - Дашков и КО, 2008 г.
3. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы. - Питер, 2006 г.
4. Фельдман Я.А. Создаем информационные системы. - СОЛОН-Пресс, 2006 г.


Скомпоновано та надіслано викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка Соловйовим М. С.


Над уроком працювали

Соловйов М. С.

Каганович В. О.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Інформатика > Інформатика 10 клас