KNOWLEDGE HYPERMARKET


Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу

183. Прочитайте. Визначте дієслова наказового способу, з'ясуйте особу й число кожного дієслова.
1. Даймо на працю для України серце, і розум, і руки! (Б. Грінченко). 2. Ти добро лиш твори повсюди. Хай тепло твої повнить груди (Л. Іванків). 3. А ви хороших не жалійте слів! (Г. Чубач). 4. Горіть! Дивіться сонцю прямо в очі! (П. Тичина). 5. Нехай не ятрять прикрощі душі, нехай квітує щирість поміж нами (М. Луків). 6. Хай живе Вкраїнонька й калина у душі, у мріях, у піснях! (В. Письменний).
 
Дієслова наказового способу змінюються за особами й числами.
Форми дієслів наказового способу творяться від основ теперішнього і майбутнього простого (доконаний вид) часу. Дієслова наказового способу в однині мають форму другої особи, а в множині — першої та другої осіб. Форми наказового способу можуть уживатися з суфіксом -ся.
Наказовий.jpg
Закінчення -и, -імо [-їм], -іть (-іте) вживаються в дієсловах із наголошеним закінченням (роби, робімо, робіть) або в дієсловах, основа яких закінчується збігом двох приголосних (провітри, провітрімо, провітріть).
В інших випадках дієслова другої особи однини у формі наказового способу мають чисту основу: кинь, малюй, дозволь, маж.
Форма третьої особи дієслів наказового способу твориться сполученням часток хай, нехай і дієслова у формі теперішнього або майбутнього часу: хай бере, хай беруть, нехай повернеться, хай повернуться.

184. Перепишіть, після кожного дієслова вкажіть у дужках його спосіб, особу та число.
Зразок: Не забуваймо (наказ. сп., 1-ша ос, мн.) рідних гнізд! (А. Камінецький ).
1. Любіть Україну у сні й наяву (В. Сосюра). 2. Україно, виполи свою ниву, випрям росточки пшениці... (А. Пашко). 3. Чесним словом лікуйся, живи Україною! (В. Кочевський). 4. Не валіться у ноги, не схиляйте шлики. Ви ж у Бога не вбогі — ви ж таки козаки! (Г. Половинко), 5. Розбудуймо соборну державу! (А. Бортняк). 6. Не зітхай, а працюй, марно часу не гай! Праці щирої жде вже давно рідний край (Т. Романченко). 7. Тільки на правду складаймо надії! (Б. Грінченко). 8. Усе непутяще полімо, а добрі рослини викохуймо і плекаймо квітку святу чистоти (Г. Сковорода). 9. Високої істини хай не торкнеться іржа! (Б. Олійник).
• Поясніть, чому речення, присудок у яких виражений дієсловом у формі наказового способу, належать до спонукальних.
• Позначте у словах вивчені орфограми.

Дієслова у формі другої особи однини наказового способу пишуть із м'яким знаком: сядь, стань, посунься, їдьмо.
Не пишуть м'який знак у дієсловах, основа яких закінчується на губний, шиплячий приголосний (насип, ріжте) або р (повір).

185. Поставте дієслова в усіх можливих формах наказового способу. Запишіть їх.
Любити, розказувати, розказати, провітрити, їсти, сісти, лягти, перевірити.
• Підкресліть у словах орфограму «м'який знак». Поясніть написання слів із м'яким знаком.
• Складіть 2-3 речення з дієсловами наказового способу, запишіть їх.

186. Перепишіть, на місці крапок уставляючи, де потрібно, м'який знак.
І. 1. Облиш.. забобони, обмий совість, а потім одежу, залиш.. усі хиби і підіймайся! (Г. Сковорода). 2. Ви ідіт.. все далі й далі та глядіт.. пряму дорогу (Я. Щоголів). 3. Ступай упевнено, не бійся, відважним буд.., несхитним буд.. (О. Лупій). 4. Нехай гнеться лоза, а ти, дубе, кріпис, ти рости та рости, не хилис, не кривис! (С. Руданськиіі). 5. Кажу йому: «Заход.. мерщій!» (М. Луків). 6. Кажу собі: «Не вір.. неправді!» (Г. Чубач). 7. Попри хмари-чвари, попри сірі будні, ти кладеш.. на душу гарне слово «Буд..мо!» (М. Сом).
II. 1. У чужий черевик ноги не сун..! 2. Не ліз.., куди твоя голова не лізе. 3. За грубе слово не серд..ся, на ласкаве не здавайся. 4. Од ледачого поли вріж.. та тікай. 5. Не мил..ся, бо голитися не будеш.. . 6. Посид.., Уляно, бо ще рано. 7. Їж.., Мартине, мати ще підкине. 8. Коли не коваль, то й рук не поган.. . 9. Ріж.. мене до подушки вареником! 10. Вір.. своїм очам, а не чужим речам. 11. Бабиних груш не руш..! 12. Удар.. лихом об землю! (Народна творчість).
• Визначте речення, ускладнені звертанням. Поясніть уживання в них розділових знаків.
• Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

187. Перепишіть, уставте пропущені літери. Виділіть особові закінчення дієслів, визначте спосіб, особу й число кожного.
1. І де б я не був, я всім серцем з тобою, земле пр..красна моя! (В. Сосюра). 2. Повір.., що кращих місць нема. Повір.., прилин.., побач.. сама! (І. Коваленко). 3. Говорять люди: «Не зітхай! Чого нема, то й так нехай!» А я говорю: «Не зітхай! Коли нема, борись, пр..дбай!» (Б. Грінченко). 4. Не вір облесним, стер..жися злюк (І. Франко). 5. Думки очисти від шкаралущі, ч..пке лушпиння обд..ри і словом-зерном говори з людьми про суще і грядуще. 6. У кожній людині шукайте не ворога, у кожній людині дошукуйтесь друга (О. Довгий). 7. До отчої, до маминої хати на стежці хай не виросте трава (Д. Кремінь). 8. Зб..райтеся, зб..райтеся та й поговорімо! На чужую сторононьку журбу ро..несімо! (Народна творчість).
• Позначте вивчені орфограми.

Трапляється, що форми одного способу дієслова вживаються у значенні іншого.
Наприклад:
•У значенні наказового способу може вживатися дійсний спосіб у формі другої особи теперішнього часу: Лагодь, сину, сани, відвезеш ялинку (М. Коцюбинський).
• Наказовий спосіб може вживатися у значенні дійсного: Інші бігають, кричать, а ти вечеряти подай, посуд перемий... (Панас Мирний).
•У значенні умовного способу може вживатися наказовий: Не будь нас, ніхто б тої науки й не нюхав (О. Довженко ).

188. Прочитайте. Дієслова яких способів ужито в значенні наказового? Яких відтінків надають вони наказові, проханню, побажанню?
1. Чи в простім конверті, чи по Інтернету написав би, сину, з ким ти там і де ти (В. Бровченко). 2. Поспав би ще. Чого так рано? (Григорій Тютюнник). 3. Чи не продали б ви тієї ялинки, що росте у вашім садочку? (М. Коцюбинський). 4. Після уроків ви готуєтеся до тематичної контрольної роботи! А завтра після екскурсії повертаєтеся до школи і знову-таки готуєтесь! (З розмови).
 Складіть і запишіть висловлювання на тему «Веселко, принеси щастя!». Використовуйте дієслова наказового способу.
 
189. Прочитайте вислови семикласників. Дієслова якого способу вжито у значенні дійсного? Поясніть.
1. Прийди я сюди вчасно, нічого б цього не було. 2. А я й скажи під гарячу руку, що не виконав завдання. 3. Я візьми й підкажи йому на уроці, а вчителька візьми й почуй мою підказку. Що тут почалося!
• Проаналізуйте власне мовлення. Дієслова якого способу ви вживаєте найчастіше? Про що це свідчить?

190. Прочитайте. У значенні якого способу вжито дієслова у неозначеній формі?
  Стояти струнко! Дивитися прямо! Не озиратися! Не розмовляти! Слухати мою команду!
• Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації.
Уявіть собі, що у змаганні між книжками вашої бібліотеки й комп'ютерними дисками ви виступили на боці книжок у ролі командира. Розкажіть про один епізод цієї боротьби, уживаючи команди.
Складіть для молодших школярів тлумачний словничок комп'ютерних команд. З якими труднощами ви зіткнулися?

191. Розгляньте послідовність і зразки розбору дієслова. Розберіть виділені в тексті дієслова як частину мови.
  Якщо ти повірив, що безсилий, тобі вже нема чого робити на цьому світі. Отже, вір у себе. Не піддавайся власній зневірі. Перемагай... Усе на світі минає, не минає тільки могутній дух людини. Якщо ти сильний духом — переможеш себе. І люди не забудуть твоєї мужності (О. Довгий).
 
Послідовність розбору дієслова як частини мови:
• Дієслово, його загальне значення. На яке питання відповідає.
• Початкова (неозначена) форма.
• Постійні морфологічні ознаки: вид, перехідність, дієвідміна.
• Непостійні морфологічні ознаки: спосіб, час, особа, число, рід.
• Синтаксична роль (яким членом речення є).

Нічого кращого в усьому світі не знайдеш за любов і працю
                                                                                                 (М. Стельмах)
 
Зразок усного розбору дієслова:
(Не) знайдеш — дієслово, означає дію, відповідає на питання що зробиш?, початкова форма — знайти, доконаний вид, перехідне, перша дієвідміна, дійсний спосіб, майбутній час, друга особа однини, присудок.
 
Зразок письмового розбору дієслова:
(Не) знайдеш — дієсл., означає дію, що зробиш?, знайти, док. вид, перех., І дієвідм., дійсн. спосіб, майб. час, 2-га ос. одн., присудок.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.