KNOWLEDGE HYPERMARKET


Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас. Повні уроки>> Українська мова: Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Повні уроки 


Тема уроку: Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Тематичне речення в мікротемі. Мовні засоби зв’язку в мікротемі.


Содержание

Мета уроку

ознайомити учнів з основними ознаками тексту, поняттям тема і головна думка; навчити виділяти в тексті мікротеми, тематичні речення, ділити текст на абзаци;

поглибити знання п’ятикласників про мовні засоби зв’язку речень в тексті, дати уявлення про те, яку роль вони виконують;

формувати вміння складати тексти різних видів у діалогічній та монологічній, усній та писемній формах.


Тип уроку

урок засвоєння нових знань.


Хід уроку

M15a.jpeg

 Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається? Чи можна назвати його зв’язним висловлюванням? Поясніть свою відповідь.

Українці у світі.

Усього у світі живе понад 46 мільйонів українців. Сучасні кордони України не збігаються з межами розселення українського народу.

Упродовж недавньої історії Україна пережила кілька хвиль еміграції, тобто переселення українців у інші краї. Перша значна хвиля припадає

на ΧVΙΙΙ століття, на час знищення козацького устрою та Запорізької Січі. Українці переселялися на Кубань, у турецькі володіння. Згодом у

кінці ΧΙΧ століття із західних земель до Америки виїхало чимало українських родин у пошуках роботи. Під час громадянської

війни 1918 – 1921 рр. – нова хвиля еміграції, а після Другої світової війни – ще одна. Нині за межами України проживає понад 10 мільйонів українців.

Значі українські поселення розташовані в країнах, що межують з Україною, а також США, Канаді, Австралії та інших країнах світу… (За В. Іванишиним).

M15b.jpeg

Доповніть текст, використовуючи свої знання з історії українського народу. Подумайте чим відрізняється текст від окремих речень?


Тепер давайте разом зробимо висновок що ж таке текст?

Текст – це висловлювання. Текст – це два чи більше речень, які пов’язані між собою за змістом. У кожному наступному реченні обов’язково використовується інформація з попередніх речень, що і приводить до загального змістового зв’язку. Кожен текст має певну тему, в ньому закладена певна інформація. Адже задля передачі певної інформації і створюються тексти. Текст є засобом відтворення зв’язного мовлення.


 Прослухайте текст. Про що розповідається в кожному реченні? Чи пов’язані вони між собою?

Окрема людина невіддільна від народу, а народ невіддільний від Батьківщини: у цьому сила народу і міць його, невмирущість і безсмертя. Я люблю свій рідний край, що зветься Україною.

Перша держава східних слов’ян одержала назву Русь, або руська земля, а історики назвали її Київською Руссю. В Україні живуть угорці, румуни, греки, німці, чехи, словаки, татари, гагаузи та

інші. Українці являють собою сталу спільність людей, яка історично сформувалась і зберегла стабільність культури, етнічну самосвідомість. (З підручника).


Пригадайте що є основою речення. Зробіть синтаксичний розбір другого речення.


Прочитайте. Розташуйте речення так, щоб вийшов зв’язний текст.

Одні дослідники пов’язували її зі словами край, у краю, інші – з іменниками край, країна у значенні «рідний край, своя країна, рідна земля; земля, населена своїм народом».

Походження назви Україна здавна привертало увагу вчених. Але однозначного пояснення й досі немає. Найпереконливішою слід вважати версію, яка пов’язує назву

Україна зі словами край, країна, хоч зв'язок цей н прямий, а значно складніший. Ще один погляд, за яким назва Україна нібито походить від дієслова украяти (відрізати),

тобто первісне значення цієї назви – «шматок землі, скраяний від цілого, який згодом став цілим (окремою країною)» (Г.Півторак).Виділіть смислові частини в тексті. Як би ви поділили цей текст на абзаци? Чи потрібні вони? Яке значення вони мають?


 Давайте розглянемо таблицю

M15c.jpeg
Кожен текст містить у своїй змістовій основі тему та основну думку. Тема – це ті події, явища, про які йдеться у висловлюванні. Основна думка – ідея, що закладена в тексті. Заголовок, підібраний автором або читачем, відображає тему та основну думку висловлювання. Визначена тема та основна думка тексту допомагають осмислити зміст викладеного повідомлення, висловлювання тощо.


Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається? Визначте тему. Доберіть заголовок. Порівняйте різні заголовки, які підібрані учнями. Поясніть чому саме таку назву дали тексту.

Випікання хліба в українській родині було не буденною справою. А священним дійством, тонкощі якого передавалися з покоління в покоління. Допомігши висадити паляницю у піч,

діти виходили з хати, щоб «хліб не злякався», доки він буде рости. Відчувши запах спеченого хліба, стукали у двері:

            Дозволь, мамо, в хату ввійти, Хліб з печі вийняти допомогти.

Мати відповідала:

           Заходь, доню, будем хліб виймати, На рушник долі його викладати.

Мати подавала дівчинці або й хлопчикові хлібини, щоб покласти їх на чистому рушнику, застеленому на столі. Потім вони покривалися чистою полотниною або рушником,

розшитим квітами, «щоб відпочив та господаря дождався» (О. Кириченко).

M15d.jpeg


А зараз давайте трохи відпочинемо. Покладемо руки на стіл, заплющуємо очі (звучить повільна музика, яка знімаю втому у дітей, налаштовує на подальшу плідну роботу.)Тема тексту може ділитися на підтеми (мікротеми). Частиною тексту, де саме розкривається суть підтеми (мікротеми), називають абзац.


Прочитайте текст мовчки. Визначити тему й основну думку. Який недолік в оформленні тексту ви помітили? Поділіть його на абзаци.


Символ страдництва і міці. Нарівні з тополею дуб згадується з тими деревами, під якими проносились язичницькі жертви. Збереглася і донині повага до рослинного царства.

Дуби живуть до тисячі років. Їх шанують як святиню і християни, і мусульмани. Дубове листя, як і вінок з тернини, символізує страждання Христа. Наші дуби могутні.

Сягають вони до 40 метрів заввишки. У поодиноких крона крислата, розлога, а стовбур – майже у три обіймища. Такі дуби заслуговують шани як пам’ятки природи та історії,

адже за їхнього життя змінилося кількадесят людських поколінь (А. Топачевський).

M15e.jpeg

Засобом зв’язку між реченнями в тексті можуть виступати займенники, прислівники, сполучники, а також синоніми.

Для того, щоб зрозуміти текст, уміти його проаналізувати, необхідно знати основні етапи аналізу тексту.

Якими є:

- виділення теми та основної думки тексту;

- виділення абзаців (мікротем);

- визначення стилю і типу мовлення;

- аналіз структуру;

- аналіз мовних засобів.

Для аналізу тексту важливими є ще й засоби зв’язку в тексті (лексичні повтори, синоніми, займенники, службові слова) та способи розміщення речень (послідовний чи паралельний).


 Прочитайте. Чи можна це назвати текстом? Які є недоліки?Відредагуйте текст. Назвіть мовні засоби, використані в тексті.


М’ята широко використовується в народній медицині, займає почесне місце в народних піснях та обрядах. Незмінний епітет м’яти – кучерява. Як і калина, м’ята є символом дівочої краси і цноти.

У фольклорі м’ята нерідко згадується поряд із рутою. Утворюючи мовби одну рослину – руту-м’яту. М’ята відігравала важливу роль у весільній обрядовості. За традицією вінок для молодої та вінки

для дружок плели з м’яти, барвінку і рути… (О. Лохова).

M15f.jpeg

Домашнє завдання.

Випишіть уривок з вашого улюбленого твору. Дайте заголовок. Поясніть розподіл на абзаци. Підкресліть мовні засоби зв’язку речень у тексті. З’ясуйте, який між ними зв'язок.


Список використаної літератури.

1. Урок на тему: «Повторення вивченого про текст, його складові ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв’язку речень у тексті». Шевченко О. Г., учитель української мови та літератури, Краматорська школа № 35 із профільним навчанням Донецької обл.

2. Урок на тему: «Шукаємо скарб, або вчимося аналізувати текст». Томчишина Т.П., вчитель української мови гімназії №2 м. Хмельницького.

3. Реферат на тему: «Текст. Стилістичні різновиди».

4. Усі уроки рідної мови в 5 класі. С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Кравець, Харків. Видавнича група «Основа»., 2005 рік.


Відредаговано та надіслано Власюк О.О.


----

Над уроком працювали

Шевченко О. Г.

Томчишина Т.П.

Власюк О.О.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас